itretisektor | TS: Mládežnícki animátori zvyšovali povedomie verejnosti o dobrovoľníctve
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Mládežnícki animátori zvyšovali povedomie verejnosti o dobrovoľníctve

V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva zrealizovalo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže projekt pod názvom Sila dobrovoľníctva, ktorý sa v týchto dňoch skončil. Prebiehal od apríla 2011 a jeho aktivity smerovali k zvýšeniu povedomia verejnosti o dobrovoľníctve a propagácii dobrovoľníctva v miestnych komunitách obce Važec a Krížová Ves. Realizácia projektu bola finančne podporená z programu ADAM2 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý podporuje projektovú činnosť zameranú na rozvoj práce s deťmi a mládežou.

Projekt sa začal prípravným stretnutím organizačného tímu a prípravami komunikačnej kampane, komunikácie so samosprávami, ako aj prípravou webovej stránky projektu. Nasledovala propagácia v médiách, školenia pre dobrovoľníkov a samotná praktická dobrovoľnícka skúsenosť v obciach. Približne 30 mladých ľudí dobrovoľne a bez nároku na odmenu v júli 2011 svojou prácou pomáhalo v obci Važec. Niektorí pílili drevo a uskladňovali ho na zimu, kosili trávnik, upratovali sklady v prospech Diecézneho centra voľného času vo Važci. Iní pomáhali s likvidáciou čiernej skládky, ktorá vznikla v lokalite Píla v obci Važec. Dobrovoľnícke aktivity projektu v obci Krížová Ves prebiehali už v júni 2011. Mladí Rómovia, návštevníci Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, ako dobrovoľnícku aktivitu v prospech obyvateľov obce zrealizovali kultúrny program, hudobný festival pod názvom „Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána“. „Niekoľko rokov pracujeme v miestnej komunite s mladými ľuďmi, z ktorých niektorí navštevovali dvojročnú Rómsku animátorskú školu. Tento projekt vytvoril priestor na to, aby mohli využiť získané vedomosti, dary a talenty v službe druhým,“ uviedol Róbert Neupauer, správca Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi.

Po tom, ako bola sila dobrovoľníctva odskúšaná v praxi počas dobrovoľníckych aktivít, nasledovalo v rámci projektu jeho hodnotenie prostredníctvom elektronického anonymného dotazníka. Ten bol zaslaný vo viacerých variantoch mladým dobrovoľníkom, ale aj zástupcom zapojených samospráv a mládežníckych centier. „S výsledkami dotazníka sa verejnosť môže oboznámiť prostredníctvom elektronickej brožúrky na webovej stránke projektu, ktorá vznikla ako nástroj odovzdávania skúsenosti iným organizáciám. Tá obsahuje všetko, s čím sme sa v priebehu projektu stretli, na čom sme pracovali. Zároveň ňou chceme povzbudiť ostatných k realizácii podobných projektov“, vysvetlila Denisa Janovčíková, koordinátorka projektu Sila dobrovoľníctva.

V dnešnej dobe málokto chce pomôcť zadarmo, len tak, pre dobrý pocit. Bola to pre mňa výzva ukázať ľuďom, že nám záleží na tom, ako to okolo nás vyzerá. Ani sme to nevnímali ako prácu, bol to pre nás skôr zážitok. A navyše, je skvelé vedieť, že je človek užitočný, potrebný, dôležitý. Práce je toľko, že sa môžeme realizovať všetci,“ uviedol v ankete účastník projektu. „Nespomínam si, že by som sa niekedy zapojila do niečoho podobného. Urobiť niečo, čo je potrebné bez nároku na odmenu bolo pre mňa výzvou,“ dodala ďalšia dobrovoľníčka.

Výstupom projektu je tiež databáza dobrovoľníkov. Tvorí ju zoznam e-mailových kontaktov dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapojili do dobrovoľníckej činnosti a sú ochotní pomôcť aj pri inej príležitosti. Tieto dôležité kontakty využije združenie, po skončení projektu, pri organizovaní ďalších podujatí na dobrovoľníckej báze. Projekt ukončili jeho organizátori záverečným hodnotiacim stretnutím zástupcov všetkých zúčastnených subjektov v októbri 2011.< Späť