itretisektor | TS: Mládežnícki animátori zvyšovali povedomie verejnosti o dobrovoľníctve
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Mládežnícki animátori zvyšovali povedomie verejnosti o dobrovoľníctve

V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva zrealizovalo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže projekt pod názvom Sila dobrovoľníctva, ktorý sa v týchto dňoch skončil. Prebiehal od apríla 2011 a jeho aktivity smerovali k zvýšeniu povedomia verejnosti o dobrovoľníctve a propagácii dobrovoľníctva v miestnych komunitách obce Važec a Krížová Ves. Realizácia projektu bola finančne podporená z programu ADAM2 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý podporuje projektovú činnosť zameranú na rozvoj práce s deťmi a mládežou.

Projekt sa začal prípravným stretnutím organizačného tímu a prípravami komunikačnej kampane, komunikácie so samosprávami, ako aj prípravou webovej stránky projektu. Nasledovala propagácia v médiách, školenia pre dobrovoľníkov a samotná praktická dobrovoľnícka skúsenosť v obciach. Približne 30 mladých ľudí dobrovoľne a bez nároku na odmenu v júli 2011 svojou prácou pomáhalo v obci Važec. Niektorí pílili drevo a uskladňovali ho na zimu, kosili trávnik, upratovali sklady v prospech Diecézneho centra voľného času vo Važci. Iní pomáhali s likvidáciou čiernej skládky, ktorá vznikla v lokalite Píla v obci Važec. Dobrovoľnícke aktivity projektu v obci Krížová Ves prebiehali už v júni 2011. Mladí Rómovia, návštevníci Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, ako dobrovoľnícku aktivitu v prospech obyvateľov obce zrealizovali kultúrny program, hudobný festival pod názvom „Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána“. „Niekoľko rokov pracujeme v miestnej komunite s mladými ľuďmi, z ktorých niektorí navštevovali dvojročnú Rómsku animátorskú školu. Tento projekt vytvoril priestor na to, aby mohli využiť získané vedomosti, dary a talenty v službe druhým,“ uviedol Róbert Neupauer, správca Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi.

Po tom, ako bola sila dobrovoľníctva odskúšaná v praxi počas dobrovoľníckych aktivít, nasledovalo v rámci projektu jeho hodnotenie prostredníctvom elektronického anonymného dotazníka. Ten bol zaslaný vo viacerých variantoch mladým dobrovoľníkom, ale aj zástupcom zapojených samospráv a mládežníckych centier. „S výsledkami dotazníka sa verejnosť môže oboznámiť prostredníctvom elektronickej brožúrky na webovej stránke projektu, ktorá vznikla ako nástroj odovzdávania skúsenosti iným organizáciám. Tá obsahuje všetko, s čím sme sa v priebehu projektu stretli, na čom sme pracovali. Zároveň ňou chceme povzbudiť ostatných k realizácii podobných projektov“, vysvetlila Denisa Janovčíková, koordinátorka projektu Sila dobrovoľníctva.

V dnešnej dobe málokto chce pomôcť zadarmo, len tak, pre dobrý pocit. Bola to pre mňa výzva ukázať ľuďom, že nám záleží na tom, ako to okolo nás vyzerá. Ani sme to nevnímali ako prácu, bol to pre nás skôr zážitok. A navyše, je skvelé vedieť, že je človek užitočný, potrebný, dôležitý. Práce je toľko, že sa môžeme realizovať všetci,“ uviedol v ankete účastník projektu. „Nespomínam si, že by som sa niekedy zapojila do niečoho podobného. Urobiť niečo, čo je potrebné bez nároku na odmenu bolo pre mňa výzvou,“ dodala ďalšia dobrovoľníčka.

Výstupom projektu je tiež databáza dobrovoľníkov. Tvorí ju zoznam e-mailových kontaktov dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapojili do dobrovoľníckej činnosti a sú ochotní pomôcť aj pri inej príležitosti. Tieto dôležité kontakty využije združenie, po skončení projektu, pri organizovaní ďalších podujatí na dobrovoľníckej báze. Projekt ukončili jeho organizátori záverečným hodnotiacim stretnutím zástupcov všetkých zúčastnených subjektov v októbri 2011.< Späť