itretisektor | TS: Grantový program pomôže vyrásť školským projektom
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Grantový program pomôže vyrásť školským projektom

Šancu získať 500 eur na svoj projekt majú teraz školy zapojené do programu Zelená škola. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a IKEA v rámci grantového programu „Pomáhame vyrásť“ podporia 15 školských projektov v celkovej výške 7 500 eur.

Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia s priamym vplyvom na ochranu zelene a lesov. Malo by ísť o najúčinnejšie a finančne dostupné riešenia, ktoré budú slúžiť aj ako demonštračné a motivačné príklady pre ostatné školy, obce, či jednotlivcov. Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov/študentov v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech komunity, kde žijú.

Výzva je určená všetkým materským, základným a stredným školám, zapojeným do programu Zelená škola, ktorý CEEV Živica koordinuje. Ten je najväčším environmentálnym vzdelávacím programom na svete. Jeho účastníci, študenti i pedagógovia, každoročne realizujú konkrétne kroky vedúce k zníženiu ekologickej stopy školy.

Grantový program „Pomáhame vyrásť“ sa realizuje vďaka spolupráci Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosti IKEA Bratislava, ktorá je v šk. roku 2011/12 generálnym partnerom programu Zelená škola.

Uzávierka prijímania žiadostí je 18. novembra 2011. O podpore konkrétnych projektov rozhodnú zákazníci spoločnosti IKEA Bratislava hlasovaním, ktoré prebehne začiatkom roka 2012. Viac informácií nájdete na www.zelenaskola.sk .

Program podporí projekty, ktoré sa zamerajú na:

•    aktivity na ochranu existujúcej zelene / lesov v škole a jej blízkom okolí (územia chránené školou, terénne ekohliadky...)

•    vytvorenie/obnovenie ekoučebne (z prírodných, obnoviteľných materiálov) alebo náučného chodníka, zelenej trasy do školy (greenway) - ich súčasťou môže byť napr. pocitový chodník, bezzásahová plocha na školskom pozemku slúžiaca na pozorovanie prírodných procesov...

•    realizáciu prírodnej školskej záhrady

•    výsadbu pôvodných (aj úžitkových) drevín a kríkov

•    vytvorenie kompostoviska so zavedením zberu bioodpadu v škole (nie len záhradný bioodpad)

•    Inovatívne formy vzdelávania - rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a exkurzie... (aktivity by mali spĺňať kritéria environmentálneho výučbového programu, ktoré nájdete na http://www.spirala.sk/vyucba/kriteria-evp )

Viac informácií: Radoslav Plánička (manažér programu), tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk

Viac informácií o programe Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete.

-    Zapojených je doňho viac ako 40 000 škôl zo 53 krajín sveta.

-    Získal uznanie Environmentálneho programu OSN.

-    Odporúča ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Program je výnimočný medzinárodnou metodikou „7 krokov“. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú.. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú nielen environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.

Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodické materiály, poradenský servis, vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov a študentov, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí.

Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti.

Na Slovensku je v programe aktuálne registrovaných 216 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk ). Narodným garantom certifikácie programu Zelená škola je sieť organizácií ŠPIRÁLA (www.spirala.sk) . Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education (www.fee-international.org ). Podporovateľmi programu sú spoločnosti IKEA (www.ikea.sk)  a Východoslovenská energetika, a.s. (www.vse.sk )

Ďalšie informácie nájdete na www.zelenaskola.sk< Späť