itretisektor | TS: Fórum inšpiratívnych myšlienok inšpiruje mladých k zmene
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Fórum inšpiratívnych myšlienok inšpiruje mladých k zmene

Po troch úspešných podujatiach s témami Dôvera, Kritické myslenie a Proaktivita prináša Fórum inšpiratívnych myšlienok (FIM) tému Ako veci meniť. Ochutnať inšpiratívny zážitok môžete už v stredu 23. novembra 2011 priamo v centre UPeCe, v bratislavskej Mlynskej doline. Ak chcete atmosféru inšpiratívnych stretnutí zažiť, stačí sa do 18. novembra zaregistrovať cez stránku www.inspirativnemyslienky.sk

FIM je podujatie, kde sa na jednom mieste stretávajú rôznorodé osobnosti. Svojimi úspešnými príbehmi účastníkov inšpiruje podnikateľ, svetový kouč, tanečník, dobrovoľník, či vedec. Otvára témy, ktoré mladých ľudí motivujú k aktivite a k prehodnoteniu zaužívaných postojov.

Vďaka občianskemu združeniu Manageria a podpore Nadácie Tatra banky sa v „meste študentov“ stretnú mladí ľudia rôzneho zamerania spolu so šiestimi výnimočnými rečníkmi. Tanečník Laci Strike, ktorý priniesol streetdance na Slovensko, porozpráva aj o tom, ako založil vlastnú tanečnú školu. Vystúpi rómka a manažérka vzdelávacích projektov Janette Maziniová a zakladateľ charity Dobrý anjel Andrej Kiska. Pozvanie tiež prijal Marián Kolník, ktorý prispel k zavedeniu nulovej tolerancie voči korupcii pri výstavbe diaľnic a Dušan Ondrušek, ktorý bojuje za posilnenie demokratickej kultúry na Slovensku. Svoj splnený americký sen predstaví Kristin LaRonca Parpel, ktorá v Prahe koučuje vrcholových manažérov.

Cieľom podujatia je pozrieť sa na tému z viacerých hľadísk, optikou zaujímavých osobností. Účastníci môžu po skončení prezentačnej časti hovoriť s osobnosťami, čím chce podujatie formovať komunitu ľudí, ktorá sa chce podieľať na pozitívnych zmenách v spoločnosti.

Akcia sa koná s podporou Nadácie Tatra banky, ktorá sa spoločne s Manageriou snaží prispievať k rozvoju mladých ľudí. „Vstupné sú symbolické štyri eurá pre študentov a šesť euro pre zamestnaných. Vyzbierané peniaze sa použijú na ďalšie podujatia a aktivity občianskeho združenia Manageria,“ dodáva Michal Kitko, manažér projektu FIM.

Na podujatie sa záujemcovia prihlasujú prostredníctvom online prihlášky na stránke www.inspirativnemyslienky.sk  . Počet miest v publiku a hlavne na workshopoch s rečníkmi je obmedzený. Usporiadatelia si preto vyhradili právo vyberať účastníkov workshopov podľa odpovedí v ich registrácii.

FIM má za sebou už tri úspešné pokračovania, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 521 účastníkov. Posledné podujatie na tému Proaktivita hodnotilo až 98 % ľudí pozitívne a chcú prísť znova. Medzi rečníkov doteraz patrili osobnosti ako medzinárodný kouč Pepper de Callier, zakladateľka spoločnosti Pelikán Tatiana Kyseľová, či spevák H16 Majk Spirit.

Viac informácií: www.manageria.org

Viac informácií: www.nadaciatatrabanky.sk

Informácie pre médiá:

Lenka Tomanová

l.tomanova@inspirativnemyslienky.sk

0911/157 107

Súbory:

< Späť