itretisektor | TS: Fórum inšpiratívnych myšlienok inšpiruje mladých k zmene
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Fórum inšpiratívnych myšlienok inšpiruje mladých k zmene

Po troch úspešných podujatiach s témami Dôvera, Kritické myslenie a Proaktivita prináša Fórum inšpiratívnych myšlienok (FIM) tému Ako veci meniť. Ochutnať inšpiratívny zážitok môžete už v stredu 23. novembra 2011 priamo v centre UPeCe, v bratislavskej Mlynskej doline. Ak chcete atmosféru inšpiratívnych stretnutí zažiť, stačí sa do 18. novembra zaregistrovať cez stránku www.inspirativnemyslienky.sk

FIM je podujatie, kde sa na jednom mieste stretávajú rôznorodé osobnosti. Svojimi úspešnými príbehmi účastníkov inšpiruje podnikateľ, svetový kouč, tanečník, dobrovoľník, či vedec. Otvára témy, ktoré mladých ľudí motivujú k aktivite a k prehodnoteniu zaužívaných postojov.

Vďaka občianskemu združeniu Manageria a podpore Nadácie Tatra banky sa v „meste študentov“ stretnú mladí ľudia rôzneho zamerania spolu so šiestimi výnimočnými rečníkmi. Tanečník Laci Strike, ktorý priniesol streetdance na Slovensko, porozpráva aj o tom, ako založil vlastnú tanečnú školu. Vystúpi rómka a manažérka vzdelávacích projektov Janette Maziniová a zakladateľ charity Dobrý anjel Andrej Kiska. Pozvanie tiež prijal Marián Kolník, ktorý prispel k zavedeniu nulovej tolerancie voči korupcii pri výstavbe diaľnic a Dušan Ondrušek, ktorý bojuje za posilnenie demokratickej kultúry na Slovensku. Svoj splnený americký sen predstaví Kristin LaRonca Parpel, ktorá v Prahe koučuje vrcholových manažérov.

Cieľom podujatia je pozrieť sa na tému z viacerých hľadísk, optikou zaujímavých osobností. Účastníci môžu po skončení prezentačnej časti hovoriť s osobnosťami, čím chce podujatie formovať komunitu ľudí, ktorá sa chce podieľať na pozitívnych zmenách v spoločnosti.

Akcia sa koná s podporou Nadácie Tatra banky, ktorá sa spoločne s Manageriou snaží prispievať k rozvoju mladých ľudí. „Vstupné sú symbolické štyri eurá pre študentov a šesť euro pre zamestnaných. Vyzbierané peniaze sa použijú na ďalšie podujatia a aktivity občianskeho združenia Manageria,“ dodáva Michal Kitko, manažér projektu FIM.

Na podujatie sa záujemcovia prihlasujú prostredníctvom online prihlášky na stránke www.inspirativnemyslienky.sk  . Počet miest v publiku a hlavne na workshopoch s rečníkmi je obmedzený. Usporiadatelia si preto vyhradili právo vyberať účastníkov workshopov podľa odpovedí v ich registrácii.

FIM má za sebou už tri úspešné pokračovania, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 521 účastníkov. Posledné podujatie na tému Proaktivita hodnotilo až 98 % ľudí pozitívne a chcú prísť znova. Medzi rečníkov doteraz patrili osobnosti ako medzinárodný kouč Pepper de Callier, zakladateľka spoločnosti Pelikán Tatiana Kyseľová, či spevák H16 Majk Spirit.

Viac informácií: www.manageria.org

Viac informácií: www.nadaciatatrabanky.sk

Informácie pre médiá:

Lenka Tomanová

l.tomanova@inspirativnemyslienky.sk

0911/157 107

Súbory:

< Späť