itretisektor | TS: Úsmev ako dar oceňoval najlepších...
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Úsmev ako dar oceňoval najlepších...

Viac ako 85 % detí z detského domova v Tornali trávi školské prázdniny a sviatky u svojich biologických rodičov, za čo vďačia tieto deti sociálnej pracovníčke Elene Pereczovej, ktorú Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar ocenila v kategórii sociálny pracovník. „Detský domov má kapacitu 40 detí a počas svojej práce pre domov pomohla vrátiť do biologickej rodiny 48 detí, 36 detí bolo vďaka nej adoptovaných a 27 detí skončilo v pestúnskej starostlivosti,“ uviedla riaditeľka zariadenia Magdaléna Szobonyová.

Oceňovanie bolo súčasťou medzinárodnej konferencie „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“, ktorá sa konala 7. – 9- 11. 2011 v Častej – Papierničke a cieľom tohto morálneho ocenenia bolo vyjadriť vďaku všetkým zamestnancom detských domovov, ktorí svoje povolanie povýšili na poslanie. Takou je aj Božena Marečková z detského domova v Skalici. Počas svojej viac ako tridsať ročnej praxe stretla množstvo detí. Jej zásluhou sa v oblasti sanácie rodín mohli niektoré deti vrátiť do svojich biologických rodín, vrátane dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Nad rámec svojich povinností pomáha aj Oľga Pagáčová. Rodičom detí umiestnených v detskom domove v Ilave pomáha riešiť ich bytové problémy, aj pri písomnom komunikovaní s úradmi, či hľadaní práce. Pripravuje mladých dospelých na osamostatnenie sa a začlenenie sa do spoločnosti po odchode z detského domova.

Väčšina odborných zamestnancov, akou je ocenená Jarmila Bebjaková z detského domova v Dobšinej nezatvára dvere pred chovancami ani po pracovnej dobe.

V kategórii vychovávateľ sme ocenili Petra Šimičáka z domova v Liptovskom Hrádku. Podľa riaditeľa tohto zariadenia zvládol Peter Šimičák transformáciu internátneho typu zariadenia na typ samostatných skupín, sťahovanie sa do rodinných domov, delimitácie detí internátnej školy a vytvorenie špecializovaných skupín pre deti s poruchami správania. „Jeho vzťah k deťom je obdivuhodný, vedie ich ku kresťanským hodnotám a mnohým deťom je nielen priateľ, vychovávateľ, ale aj krstný rodič“, uviedol riaditeľ ústavu Zdenko Michalides. Druhou ocenenou v tejto kategórii bola Anna Medvecová z detského domova v Košiciach. „Je to dlhoročná vychovávateľka, k deťom má blízky vzťah a svoju prácu vníma skôr ako poslanie. Problémy rieši s humorom a nadhľadom. Mnohým deťom otvorila nielen svoje srdce, ale aj dvere do svojej vlastnej domácnosti, stala sa ich náhradnou mamou,“ hovorí o nej riaditeľka tohto zariadenia Andrea Matisová.

V kategórii profesionálny rodič sme ocenili Zdenku Weissovú, ktorá za 6 rokov práce poskytla starostlivosť 15 deťom, z nich je 13 úspešne umiestnených v rôznych formách náhradnej rodinnej starostlivosti. V súčasnosti sa stará o 2 deti, ktoré k nej prišli priamo "z ulice", čím deti dostali možnosť zažívať individuálny prístup a rodinné vzory bez traumatizácie pobytom v detskom domove.

Druhou ocenenou v tejto kategórii bola Viera Šrankotová z detského domova Vranou nad Topľou. K vlastným 3 deťom si pred rokmi vzala ďalších 3 súrodencov, ktorým poskytla rodinné zázemie. Neskôr prijali aj štvrtého súrodenca, napriek tomu, že išlo o nesmierne problémové dieťa. „Verím, že mojím poslaním je práca s deťmi, ktoré nemajú vlastnú rodinu,“ hovorí pani Viera. V súčasnosti sú už všetky deti dospelé a samostatné. Pani Viera, aj keď je už na dôchodku, stará sa spolu s manželom o ďalších dvoch súrodencov. Za 13 rokov práce sa s manželom naučili ako zvládnuť deti a pripraviť ich pre život.


< Späť