itretisektor | TS: Sanácia biologických rodín zníži počet detí v detských domovoch
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Sanácia biologických rodín zníži počet detí v detských domovoch

Ak by sa zintenzívnila práca s ohrozenými rodinami, až 56 % detí by v domovoch nebolo, tvrdí riaditeľ detského domova v Liptovskom Hrádku a zároveň riaditeľ fóra riaditeľov detských domovov Zdeno Michalides. „Na tomto poli nás čaká ešte veľa práce, preto je dôležité v prvom rade pomôcť práve biologickej rodine prekonať všetky prekážky, s ktorými si nevie poradiť sama“, uviedol Michalides. Na to sú tu sociálni pracovníci a vo veľkej miere sa im snaží podať pomocnú ruku aj spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prostredníctvom svojich kvalifikovaných zamestnancov alebo dobrovoľníkov.

A práve téma sociálnoprávnej ochrany bola hlavným dôvodom nedávnej konferencie v Častej –Papierničke, ktorú organizovala spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Inštitútom ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fórom riaditeľov detských domovov. Stretli sa na nej odborníci aktívni v pomoci deťom a rodine ako aj zástupcovia štátnej správy a riaditelia, psychológovia a vychovávatelia z detských domovov. Odborníci v tejto oblasti diskutovali a vymieňali si skúsenosti v práci s deťmi v náhradnej starostlivosti a s ich rodinami, ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny.

Ako konštatoval Michalides, transformácia typu internátnych detských domovov na rodinné, či skupinové typy, bola dôležitým krokom a priniesla veľa pozitívneho pre deti, ktoré musia byť umiestnené v domovoch. Zmenila sa ich kvalita života. Obslužný personál v ústavoch nahradili pedagogickí a vysoko odborní pracovníci s individuálnym prístupom k deťom. Do popredia sa dostalo hľadanie a budovanie hodnotového rebríčka u detí a napĺňanie ich individuálnych potrieb. Deti sa začali aktívne zapájať do rozhodovania v rámci života malých skupín, čo prinieslo svoje ovocie v tom zmysle, že deti sú lepšie pripravené do budúcnosti.< Späť