itretisektor | TS: Sanácia biologických rodín zníži počet detí v detských domovoch
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Sanácia biologických rodín zníži počet detí v detských domovoch

Ak by sa zintenzívnila práca s ohrozenými rodinami, až 56 % detí by v domovoch nebolo, tvrdí riaditeľ detského domova v Liptovskom Hrádku a zároveň riaditeľ fóra riaditeľov detských domovov Zdeno Michalides. „Na tomto poli nás čaká ešte veľa práce, preto je dôležité v prvom rade pomôcť práve biologickej rodine prekonať všetky prekážky, s ktorými si nevie poradiť sama“, uviedol Michalides. Na to sú tu sociálni pracovníci a vo veľkej miere sa im snaží podať pomocnú ruku aj spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prostredníctvom svojich kvalifikovaných zamestnancov alebo dobrovoľníkov.

A práve téma sociálnoprávnej ochrany bola hlavným dôvodom nedávnej konferencie v Častej –Papierničke, ktorú organizovala spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Inštitútom ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fórom riaditeľov detských domovov. Stretli sa na nej odborníci aktívni v pomoci deťom a rodine ako aj zástupcovia štátnej správy a riaditelia, psychológovia a vychovávatelia z detských domovov. Odborníci v tejto oblasti diskutovali a vymieňali si skúsenosti v práci s deťmi v náhradnej starostlivosti a s ich rodinami, ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny.

Ako konštatoval Michalides, transformácia typu internátnych detských domovov na rodinné, či skupinové typy, bola dôležitým krokom a priniesla veľa pozitívneho pre deti, ktoré musia byť umiestnené v domovoch. Zmenila sa ich kvalita života. Obslužný personál v ústavoch nahradili pedagogickí a vysoko odborní pracovníci s individuálnym prístupom k deťom. Do popredia sa dostalo hľadanie a budovanie hodnotového rebríčka u detí a napĺňanie ich individuálnych potrieb. Deti sa začali aktívne zapájať do rozhodovania v rámci života malých skupín, čo prinieslo svoje ovocie v tom zmysle, že deti sú lepšie pripravené do budúcnosti.< Späť