itretisektor | TS: Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná

Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná

Stanovisko SocioFóra k schváleniu návrhu zákona

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila malú novelu zákona o sociálnych službách ako aj návrh na jej skrátené legislatívne konanie. Po dvoch rokoch chaosu vláda našla spôsob ako financovať nové zariadenia pre seniorov a bezdomovcov, ktoré zriadili obce, občianske a cirkevné organizácie. Podľa platného zákona by ich mali financovať obce zo svojho rozpočtu. V rámci fiškálnej decentralizácie však obce žiadne peniaze na tento účel nedostali. Preto budú môcť obce požiadať o príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorého výšku podľa jednotlivých druhov služieb určuje nová príloha k zákonu. Týka sa to viac ako 100 obecných zariadení a niekoľko desiatok neziskových organizácií.

SocioFórum víta rozhodnutie vlády a stotožňuje sa s odôvodnením, že neprijatím novely by mohlo dôjsť k ohrozeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti seniorov, ktorí v týchto zariadeniach našli pomoc a podporu.

SocioFórum víta aj sprísnenie podmienok pre poskytovanie pobytových celoročných služieb v zariadení, pretože tým dochádza k spretrhaniu celoživotných sociálnych väzieb, bez ktorých nie je možná vysoká kvalita života. Umiestnenie do zariadenia má byť preto tým posledným riešením, keď sa vyčerpajú všetky možnosti pomoci v rodinnom prostredí a v prostredí komunity.

SocioFórum víta aj nový prístup k spoluúčasti obyvateľov zariadení na financovaní nákladov služieb. Vzhľadom na demograficky podmienenú rastúcu potrebu služieb nemôžu finančnú ťarchu sociálnych služieb znášať len verejné financie. Je nevyhnutné, aby seniori, ktorí majú dostatočný príjem, hradili v plnej miere náklady na ubytovanie a stravu v zariadení. Tých, ktorých príjem nie je dostatočný, novela zákona dostatočne chráni, takže nehrozí, že zostanú bez potrebnej pomoci.

Očakávame, že poslanci Národnej rady SR pristúpia k schvaľovaniu novely zákona rovnako zodpovedne.

Výbor SocioFóra

Mária FILIPOVÁ, Centrum pomoci sociálne znevýhodneným občanom, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava< Späť