itretisektor | TS: Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná

Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná

Stanovisko SocioFóra k schváleniu návrhu zákona

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila malú novelu zákona o sociálnych službách ako aj návrh na jej skrátené legislatívne konanie. Po dvoch rokoch chaosu vláda našla spôsob ako financovať nové zariadenia pre seniorov a bezdomovcov, ktoré zriadili obce, občianske a cirkevné organizácie. Podľa platného zákona by ich mali financovať obce zo svojho rozpočtu. V rámci fiškálnej decentralizácie však obce žiadne peniaze na tento účel nedostali. Preto budú môcť obce požiadať o príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorého výšku podľa jednotlivých druhov služieb určuje nová príloha k zákonu. Týka sa to viac ako 100 obecných zariadení a niekoľko desiatok neziskových organizácií.

SocioFórum víta rozhodnutie vlády a stotožňuje sa s odôvodnením, že neprijatím novely by mohlo dôjsť k ohrozeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti seniorov, ktorí v týchto zariadeniach našli pomoc a podporu.

SocioFórum víta aj sprísnenie podmienok pre poskytovanie pobytových celoročných služieb v zariadení, pretože tým dochádza k spretrhaniu celoživotných sociálnych väzieb, bez ktorých nie je možná vysoká kvalita života. Umiestnenie do zariadenia má byť preto tým posledným riešením, keď sa vyčerpajú všetky možnosti pomoci v rodinnom prostredí a v prostredí komunity.

SocioFórum víta aj nový prístup k spoluúčasti obyvateľov zariadení na financovaní nákladov služieb. Vzhľadom na demograficky podmienenú rastúcu potrebu služieb nemôžu finančnú ťarchu sociálnych služieb znášať len verejné financie. Je nevyhnutné, aby seniori, ktorí majú dostatočný príjem, hradili v plnej miere náklady na ubytovanie a stravu v zariadení. Tých, ktorých príjem nie je dostatočný, novela zákona dostatočne chráni, takže nehrozí, že zostanú bez potrebnej pomoci.

Očakávame, že poslanci Národnej rady SR pristúpia k schvaľovaniu novely zákona rovnako zodpovedne.

Výbor SocioFóra

Mária FILIPOVÁ, Centrum pomoci sociálne znevýhodneným občanom, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava< Späť