itretisektor | TS: Vianočný koncert Úsmevu ako dar
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Vianočný koncert Úsmevu ako dar

V piatok 16. decembra 2011 sa uskutoční v Inchebe, Expo Aréne, už 29. ročník vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar, ktorý Slovenská televízia bude vysielať na Štedrý deň, 24. decembra v poobedňajších hodinách.

Koncert už 29. rokov šíri osvetu problematiky detí žijúcich v nariadenej ústavnej starostlivosti. Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa aj vďaka dlhodobej mediálnej podpore a osvete darí zlepšovať podmienky detí žijúcich v detských domovoch. Podľa Úsmevákov je najdôležitejšie, že vďaka mediálnemu priestoru sa zmenil postoj verejnosti k adopcii a náhradným rodinám a čoraz viac detí nachádza svoj domov a istotu, čím sa napĺňa motto “... aby každé dieťa malo rodinu.“

Koncertu sa zúčastní 30 vystupujúcich detí z detských domovov a náhradných rodín z celého Slovenska. Jednotlivé programové čísla a vystúpenia detí budú prepojené s umelcami za účelom väčšej motivácie detí a posilnenia ich talentu. Deti budú prezentovať svoj talent v rôznych oblastiach ako v speve, či tanci. Koncert je čas, kedy sa môžeme spoločne zabaviť, ale aj pochopiť aké ťažké to majú deti, ktorým nebolo dopriate vyrastať vo svojich vlastných rodinách. Je to čas oceniť tých, ktorí nezištne pomáhajú, a vďaka ktorým majú deti šancu vyrastať v náhradných rodinách. Je tu čas ukázať, že aj tieto deti sú talentované a môžeme ich potešiť svojim potleskom.

Podporiť vystupujúce deti príde ďalších 900 detí z detských domovov a náhradných rodín a 300 hostí, ktorí pomáhajú Spoločnosti Úsmev ako dar realizovať projekty pre deti počas celého roka.

Ide o obrovskú tradíciu, s ktorou sú spojené Vianoce a hlavne chuť pomôcť deťom, ktoré túto pomoc potrebujú. Projekt sa pripravoval v priebehu roka a benefičnému koncertu predchádza Najmilší koncert roka – celoslovenská postupová prehliadka detskej tvorivosti a talentu. Na benefícii sa predstavia iba tí najlepší z celého Slovenska. Atmosféru koncertu umocnia autentické dokrútky a výpovede detí, ktoré hovoria o svojich problémoch a pocitoch.

Podporiť celý projekt prídu aj slávne osobnosti speváckeho, hereckého i moderátorského neba, ako napríklad Mirka Partlová, Peter Cmorík, skupina A.M.O., Daniel Dangl, Richard Stanke, Roman Pomajbo, Adela Banášová, Matej Sajfa Cifra, či Katka Brychtová.V rámci koncertu sa bude odovzdávať už 12. krát Cena Milana Rúfusa (v minulosti pomenovaná ako Cena detského úsmevu). Toto morálne ocenenie bude poďakovaním výnimočným osobnostiam, ktoré sa významne pričinili, aby opustené deti našli rodinu. Tento rok ocenenia odovzdajú významné osobnosti kultúrneho života, Ján Kroner a Alena Heribanová.< Späť