itretisektor | TS: Nadácia Pontis víta presadzovanie občianskej spoločnosti v Bielorusku
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Nadácia Pontis víta presadzovanie občianskej spoločnosti v Bielorusku

Slovenská zahraničná politika si ako jednu z dôležitých úloh z hľadiska presadzovania ľudských práv stanovila pomoc pri presadzovaní občianskej spoločnosti v Bielorusku. Nadácia Pontis preto pri príležitosti Dňa ľudských práv víta aj návštevu najmladšej bieloruskej aktivistky Anastasie Palažanka na Slovensku, ktorej režim po prezidentských voľbách hrozil väzením. Zároveň oceňuje aj skutočnosť, že Slovensko si uvedomuje potrebu dialógu s bieloruskou občianskou spoločnosťou – od študentov až po predstaviteľov podnikateľskej sféry.

Slovensko tiež vyjadrilo znepokojenie nad zatknutím opozičných prezidentských kandidátov a masovým zatýkaním občianskych aktivistov a občanov, ktorí počas tohto roka vyjadrili svoju nespokojnosť s vývojom v Bielorusku. Nadácia Pontis pozitívne vníma, že Slovensko aktívne vystupovalo aj na pôde EÚ, OBSE a OSN a koordinovalo svoj prístup s európskymi a svetovými aktérmi. Spolu s ďalšími 13 krajinami OBSE iniciovalo spustenie Moskovského mechanizmu, ktorý umožňuje prešetriť porušovanie základných ľudských práv a slobôd v Bielorusku.

Reakcia Slovenska na seba nenechala čakať ani v súvislosti s turbulentnými udalosťami v januári tohto roka v Egypte, keď odsúdilo všetky prejavy násilia počas pouličných zrážok medzi demonštrantami a štátnymi zložkami a vyzvalo politických lídrov v krajine, aby rešpektovali základné ľudské práva a občianske slobody. Odstúpenie egyptského prezidenta Husního Mubaraka prinieslo nádej aj pre demokratický Egypt a Slovensko koordinovalo svoje úsilie spolu s krajinami V4. Minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda na to poukázal aj počas diskusie s egyptskými predstaviteľmi na festivale Pohoda, pričom nevynechal ani osobnú návštevu Egypta, kde sa stretol s predstaviteľmi vlády a občianskej spoločnosti. Slovensko ponúklo Egyptu aj vlastné skúseností s demokratickou tranzíciou, na čom sa v súčasnosti podieľa aj Nadácia Pontis.

Slovensko jednoznačne podporilo aj promptnú reakciu Valného zhromaždenia OSN na vývoj v Líbyi, ktorého pozastavilo práva Líbye ako člena Rady OSN pre ľudské práva. Rada vo svojej rezolúcii odsúdila aj vážne a systematické porušovanie ľudských práv v krajine, vrátane útokov na civilistov. Slovenská medzinárodná politika sa zaoberala aj aktuálnym stavom kauzy čínskeho právnika Kao Č-šenga po tom, ako poslanca a podpredsedu výboru Ondreja Dostála vyviedla ochranka z recepcie čínskej ambasády. Tlaky slovenskej zahraničnej diplomacie smerovali aj na bezpodmienečné prepustenie nositeľa Nobelovej ceny mieru Liu Xiaobo, ako aj ďalších väzňov svedomia.

Nadácia Pontis je presvedčená, že perspektívu majú len také režimy, ktoré si vážia základné princípy demokracie, dodržiavanie ľudských práv a pluralizmus názorov. Uvítala by ich tiež aj ďalších v krajinách východnej Európy, kde je uplatňovanie demokratických princípov ako sloboda médií a sloboda zhromažďovania stále nedostatočné. Veríme, že aj pôsobením Nadácie Pontis v Moldavsku prispejeme k pozitívnemu vývoju občianskej spoločnosti.

Slovensko si takouto zahraničnou politikou získalo rešpekt a verí, že si udrží svoju kontinuitu aj po marcových voľbách. Nadácia Pontis sa dlhodobo snaží presadzovať zahraničnú politiku Slovenska ako členského štátu Európskej únie založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Aj preto pri príležitosti Dňa ľudských práv 10. decembra hodnotí pohľadu každoročne hodnotí zahraničnú politiku našej krajiny.

*****************************************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk  a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk .


< Späť