itretisektor | TS: Najlepšiu diplomovú prácu o filantropii napísala Slovenka študujúca v Prahe
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Najlepšiu diplomovú prácu o filantropii napísala Slovenka študujúca v Prahe

Víťazkou 5. ročníka Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia je Natália Blahová, absolventka Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Vo svojej práci sa venovala úlohe mecenášstva pri financovaní tak významného kultúrneho stánku, akým je Národné divadlo v Prahe.

Cieľom súťaže je oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž jej už druhým rokom otvorená aj pre českých študentov.

V roku 2011 bolo do súťaže prihlásených 13 prác, z ktorých odborná komisia vyberala 3 najkvalitnejšie. Autorky ďalších dvoch ocenených prác zúročili svoje vlastné dobrovoľnícke skúsenosti. Monika Žitňanská z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sa vo svojej bakalárskej práci zamerala na objasnenie vzájomného vzťahu dobrovoľníckej činnosti a osobnostného rozvoja mladého človeka. Michaela Bálintová ukončila magisterské štúdium etnológie a kultúrnej antropológie diplomovou prácou o význame pôsobenia neziskovej organizácie vo vylúčenej komunite v lokalite Ladislavov dvor.

Víťazky súťaže získajú štipendium na nimi zvolené vzdelávacie aktivity v hodnote 666, 333 a 166 euro.

Chceme, aby toto ocenenie bolo okrem odmenenia tých, ktorí sa téme venovali počas štúdia, aj výzvou pre tých, ktorí si svoju tému iba hľadajú,“ hovorí Zuzana Thullnerová, členka hodnotiacej komisie.

Téme filantropie sa vo svojich záverečných prácach najčastejšie venujú študenti a študentky psychológie a sociálnej práce, často sa však táto téma nachádza aj u absolventov a absolventiek manažmentu.

Z najzaujímavejších pasáží prihlásených prác Centrum pre filantropiu zostavuje Zborník. Do zborníku sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva. Publikácia je určená nielen študentom a pedagógom, ale aj pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, mimovládnych organizáciách či CSR manažérom a PR oddeleniam. Zborníky s predchádzajúcich ročníkov súťaže je možné si stiahnuť z web stránky Centra pre filantropiu.

Viac informácií na: www.cpf.sk .

Ocenené práce:

1. miesto

Natália Blahová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Hospodářská a sociální politika

Názov diplomovej práce: Filantropia a financovanie divadiel. Analýza Národného divadla v Prahe

2. miesto

Monika Žitňanská, Trnavská Univerzita Trnava, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

Názov bakalárskej práce: Rozvoj kompetencií dobrovoľníka v neziskových organizáciách

3. miesto

Michaela Bálintová, Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

Názov diplomovej práce: Pôsobenie neziskovej organizácie vo vylúčenej komunite

Čestné uznania za výnimočne kvalitnú prácu

Jana Švubová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie

Názov diplomovej práce: Financování příspěvkových divadel hl. m. Prahy< Späť