itretisektor | TS: Uzavretie Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 a Bratislavskí dobrovoľníci roka 2011
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Uzavretie Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 a Bratislavskí dobrovoľníci roka 2011

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý celý svet slávi 5.decembra a pri príležitosti vyvrcholenia Európskeho roka dobrovoľníctva 2011, usporiadalo občianske združenie C.A.R.D.O. štvrtý ročník ocenenia „Bratislavskí dobrovoľníci roka“. Pri tejto príležitosti zároveň uzavrelo Európsky rok a oslávilo nadobudnutie účinnosti Zákona o dobrovoľníctve. Upozornilo tým na hodnotu dobrovoľníkov, ktorí poskytujú neuveriteľné množstvo času a energie v prospech mimovládnych organizácií, komunity a ľudí nielen v Bratislavskom kraji, ale na celom Slovensku.

V pondelok, 5. decembra 2011 o 19:00 sa v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave pod záštitou Ministra vnútra SR, Daniela Lipšica a Ministra školstva SR, Eugena Jurzycu, uskutočnilo slávnostné udelenie cien "Bratislavskí dobrovoľníci roka 2011" spojené s uzavretím Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Možnosť nominovať dobrovoľníkov a dobrovoľnícke projekty využilo 24 mimovládnych organizácii a jedna skupina občanov. Všetky nominácie hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia v zložení: Jana Žitňanská (poslankyňa NRSR), Petra Nagyová Džerengová (námestníčka primátora Hlavného Mesta SR Bratislavy, Alena Pániková (Nadácia otvorenej spoločnosti), Milica Danková (Centrum pre filantropiu) a Bohdan Smieška (Nadácia Intenda).

Atmosféra počas podujatia bola naplnená vďačnosťou a uznaním voči nezištnej práci dobrovoľníkov. „Ďakujeme dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí prispievajú k dobru a solidarite medzi ľuďmi a dávajú tak v prospech iných svoje schopnosti, nadšenie, energiu, svoje srdce“, povedala Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka C.A.R.D.O. Európsky rok dobrovoľníctva 2011 označila za špeciálny rok pre Slovensko: „Priniesol zákon, ktorý podporuje dobrovoľníctvo a zbytočne ho nebyrokratizuje, ale tiež dlho očakávaný výskum, či rôzne diskusie a semináre. Otvoril aj ďalšie témy, na ktorých plánujeme pracovať spolu so štátom, samosprávou a obchodnými spoločnosťami“, doplnila Mračková. Podujatia sa zúčastnili a dobrovoľníkov ocenili i významné osobnosti spoločenského a politického života: minister vnútra SR Daniel Lipšic, poslankyňa NRSR Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho Parlamentu Katarína Neveďalová, námestníčka primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Petra Nagyová Džerengová, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač a vyslanec dobrovoľníctva na Slovensku, herec Lukáš Latinák.

Ocenenia Bratislavskí dobrovoľníci roka 2011 boli udelené v nasledovných kategóriách:

•    V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania získala ocenenie Klára Kováčiková (Vedecká hračka)

•    V kategórii Dobrovoľník v sociálnych a zdravotníckych službách získala ocenenie Mária Leitnerová (Dobrovoľnícka skupina Vŕba)

•    V kategórii Zahraničný dobrovoľník roka získala ocenenie Yulija Kruhlik (INEX Slovakia)

•    V kategórii Dobrovoľník pracujúci s deťmi a mládežou ocenenie získala Mária Nicolaouová (Slovenský výbor pre UNICEF)

•    V kategórii Dobrovoľník pre životné prostredie cenu získala Adriana Gálová (Greenpeace)

•    V kategórii Slovenský dobrovoľník v zahraničí získala ocenenie Elena Holá (Savio)

•    V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii získala cenu Marta Konrádová (Hľa, človek)

•    V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka získal ocenenie projekt Park Hrania a Oddychu Modra realizovaný občianskou iniciatívou

•    Špeciálne ocenenie za dobrovoľnícku činnosť získal projekt Nenápadní hrdinovia realizovaný združením Nenápadní Hrdinovia.

Podrobnejšie informácie o ocenených spolu s fotografiami nájdete v priložených materiáloch. Fotografie z podujatie sú k dispozícií na https://picasaweb.google.com/janavlasic/BratislavskiDobrovolniciRoka2011#

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Iuventy, Národného koordinačného orgánu Európskeho roka dobrovoľníctva 2011, spoločnosti Provident Financial a reklamnej agentúry Citadela.

-------------------------------------------------------------

Občianske združenie C.A.R.D.O. pôsobí na Slovensku od roku 2004. Venuje sa rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku a spolupracuje s partnerskými dobrovoľníckymi organizáciami a dobrovoľníckymi centrami na Slovensku a v zahraničí.

Kontakt: výkonná riaditeľka Mgr. Alžbeta Mračková

a.mrackova@cardo-eu.net , tel.: 02/54430427; Mobil: 0918 987 479< Späť