itretisektor | TS: Business Leaders Forum má nového prezidenta
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Business Leaders Forum má nového prezidenta

Združenie Business Leaders Forum, ktoré zastrešuje 23 zodpovedne podnikajúcich firiem na Slovensku, má nového prezidenta. Martin Kubala, generálny riaditeľ spoločnosti Hewlett Packard vo funkcii nahradí po dvoch rokoch Paola Ruzziniho, generálneho riaditeľa spoločnosti Enel Slovenské elektrárne.

Prioritnou témou združenia i nového prezidenta bude v nasledujúcom roku téma aktívneho starnutia a zodpovedného dodávateľského reťazca. „Európa kvôli svojej starnúcej populácii a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva čelí veľkým ekonomickým problémom. Tento stav považujem za výzvu pre firmy v dvoch aspektoch. Prvým je vývoj nových produktov a služieb upravených pre túto cieľovú skupinu, napríklad moderných technológii, ktoré umožnia starším ľuďom viesť nezávislý a samostatný život. Druhou dôležitou oblasťou je solidarita firiem so zamestnancami vo vyššom veku,“ povedal Martin Kubala, podľa ktorého sa dnes firmy orientujú viac na mladých ľudí. „Firmy hľadajú talenty, snažia sa im vytvoriť podmienky a ponúknuť tréningy, aby zvládli prechod zo školského do pracovného života, ale zabúdajú na starších, ktorí majú mnoho cenných skúseností,“ dodal. Vytvorenie adekvátnych miest a pozícii, kde sa dajú zužitkovať skúsenosti starších môže podľa neho firmu len obohatiť a priniesť jej pozitívne výsledky.

Business Leaders Forum, ktoré funguje pri Nadácii Pontis, sa bude aj v nasledujúcom roku venovať ďalšej kľúčovej téme, ktorou je rozširovaniu zodpovedného podnikania do dodávateľského reťazca. „Zavádzanie praxe zodpovedného podnikania do dodávateľského reťazca firiem umožňuje lepšie riadiť ich vplyvy na spoločnosť, životné prostredie, ako aj lepšie manažovať riziká a pozitívne ovplyvňovať transparentnosť podnikateľského prostredia,“ uviedla Beata Hlavčáková, riaditeľka Business Leaders Fóra a programová riaditeľka Nadácie Pontis. Zavádzanie takýchto praktík motivuje k zodpovednosti aj malé a stredné firmy, čím napomáha aj k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti na trhu. Združenie sa aj naďalej chce venovať zvyšovaniu povedomia o klimatickej zmene a transparentnosti firiem pri zverejňovaní informácií o ich aktivitách zodpovedného podnikania.

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania Slovensku. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie zodpovedného podnikania v spoločnosti a rozvíjať zodpovedné podnikanie firiem, ktoré popri finančnom zisku zaujíma aj dopad ich podnikania na spoločnosť a životné prostredie. BLF má v súčasnosti 23 členov, administruje ho Nadácia Pontis a medzi jeho členov patria aj také firmy ako Orange Slovensko, Telekom, Accenture, VUB, Heineken Slovensko a mnohé ďalšie.

****************************************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .


< Späť