itretisektor | TS: Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja
  • ***Osobné údaje***

    V záverečnom článku sme pripravili prehľad povinností, ktoré musí plniž zodpovedná osoba.
  • ***IČO***

    Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať. Pripravili sme preto prehľad pre jednotlivé MVO.
  • ***Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi***

    Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. V rámci napĺňania dobrovoľníckeho poslania sa činnosť Rady mládeže Trenčianskeho kraja ( ďalej len RM TNK ) zamerala na dobrovoľnícke aktivity, hlavne na prácu s deťmi a mládežou, úpravu a obnovu životného prostredia a verejného priestranstva v mestách a obciach a na činnosť pomoci sociálne slabším vrstvám obyvateľstva.

V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva sa naši členovia RM TNK zúčastnili medzinárodnej konferencie o dobrovoľníctve v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave (8.2. 2011), ďalej sme pod záštitou primátora mesta v Považskej Bystrici zorganizovali konferenciu pod názvom Mladí ľudia a dobrovoľníctvo na miestnej a regionálnej úrovni v Považskej Bystrici (30.5. 2011) a uskutočnili množstvo ďalších dobrovoľníckych aktivít v spolupráci s mládežníckymi organizáciami v regióne Trenčianskeho kraja.

Aby sme zvýraznili dobrovoľníctvo u detí a mládeže ako aj u širokej verejnosti, vyhlásili sme záverom roka ocenenie na Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja. Detské a mládežnícke organizácie mohli nominovať dobrovoľníkov. Podmienkou bolo, aby dobrovoľník bol vo veku 14 - 30 rokov a bol z Trenčianskeho kraja.

Týmto podmienkam vyhovelo 9 nominantov, ktorí boli nominovaní mládežníckymi organizáciami a neformálnymi skupinami. Cely priebeh nominácie bol rozdelený do dvoch fáz. Prvou fázou bolo hlasovanie prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde mohli mladí ľudia a široká verejnosť udeliť svoj hlas („Páči sa mi“) jednotlivým dobrovoľníkom. Najviac hlasov z pomedzi ostatných nominujúcich dobrovoľníkov získala Katka Harvánková z Považskej Bystrice počtom hlasov 258, ktorú nominovalo eRKo - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Považskej Bystrici.

Katka Harvánková prijala ocenenie a svoje poďakovanie vyjadrila nasledovne: „To, že ma naši považskobystrickí eRkári nominovali na Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja, som dlho ani netušila. Keďže nie som na facebooku, ani som nevedela, že niečo také prebieha. Len sa na mňa známi usmievali a hovorili: „Držíme ti palce...“ a „Dúfame, že to vyhráš...“. Až neskôr sa mi eRkári priznali, aké prekvapenie mi pripravili.

Vôbec som nečakala, že by som niekedy mohla byť nominovaná a už vôbec nie, že by som mohla vyhrať. Preto by som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj „like“, všetkým spolueRkárom, rodine, priateľom a všetkým ostatným. Naozaj si to vážim. No a samozrejme vďačím predovšetkým Bohu, pretože od Neho som dostala množstvo darov, a tak môžem robiť to, čo robím.

Víťazstvo v tomto hlasovaní je pre mňa povzbudením. Samozrejme, potešilo ma. Bola som prekvapená, koľko známych i menej známych sa zapojilo a dalo mi hlas. Mám okolo seba skvelých ľudí.“

Na strane druhej sa cítim trochu nesvoja, pretože dobrovoľníckym aktivitám sa nevenujem kvôli oceneniu. Nikdy som sa nesnažila takto zviditeľniť. Okrem toho je veľa dobrovoľníkov, ktorí by si ocenenie taktiež zaslúžili, či už sú to ľudia v rámci eRka alebo aj mimo neho. Ja poznám osobne hlavne mnohých eRkárov a všetko sú to úžasní ľudia, ktorí robia veľa pre iných, preto je podľa mňa trochu zvláštne, že má byť ocenený len jeden človek.

A tak by som chcela touto cestou poďakovať všetkým Vám, milí dobrovoľníci za to, že ste si zvolili dobro a snažíte sa robiť tento svet lepším, za to, že nemyslíte iba na seba, ale na iných. Zároveň Vás chcem povzbudiť, aby ste vytrvali v dobrom diele a ak aj nedostanete ocenenie tu na zemi (čo nie je naším cieľom, však?), v nebi na Vás za vynaložené úsilie čaká určite hojná odmena.

Druhou fázou bolo ocenenie dobrovoľníkov členmi predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktoré udelili v troch kategóriách:

1. Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov),

2. Sociálna oblasť,

3. Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou).

O vybraní Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja za jednotlivé kategórie rozhodli členovia predsedníctva RMTNK nasledovne:

Tomáš Kašpar (ekológia) z Greenpeace v Novom Meste nad Váhom, Jaroslav Červínka (sociálna oblasť) z Iskry nádeje v Dubnici nad Váhom a Veronika Cibulková (výchovná činnosť), ktorú nominovalo Informačné centrum mladých v Partizánskom.

Do hlasovania prostredníctvom sociálnej siete Facebook sa zapojilo spolu 847 ľudí a našu webovú stránku navštívilo počas hlasovania 1276 ľudí, ktorí sa priamo zaujímali o príspevky na ocenenie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja.

Vyhlásenie Dobrovoľník roka 2011 Trenčianskeho kraja splnilo svoj cieľ a my sme radi, že sme upozornili verejnosť na to, že sa medzi nami pohybuje množstvo dobrovoľníkov, o ktorých mnohokrát ani nevieme. Oni nečakajú na ocenenie, to čo robia pre komunitu robia z čistého srdca, preto nás teší, že môžeme aspoň takto prispieť k ich oceneniu.

Slávnostné ocenenie sa uskutoční na Valnom zhromaždení Rady mládeže Trenčianskeho kraja dňa 28.januára 2012.

Spracovali: Martin Labudík (koordinátor aktivity) a Ing. Štefan Beláň (predseda RMTNK)

Súbory:

< Späť