itretisektor | TS: Nepočujú a predsa chcú podnikať

TS: Nepočujú a predsa chcú podnikať

Nepočujúci s odvážnymi plánmi otvoriť si vlastné podnikanie sa školia až do soboty 28. januára 2012 v Tatrách na bezplatnom kurze Ako začať podnikať. Zareagovali na výzvu grantového programu Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis, Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE, ktorý už piatym rokom pomáha Nepočujúcim realizovať sny o zamestnaní, v ktorom by sa našli.

Na kurz Ako začať podnikať sa dostalo devätnásť najmotivovanejších, ktorí ukázali na úvodnom pohovore, že majú predpoklad úspešne si založiť živnosť. Radi by si otvorili napríklad kaderníctvo pre psov, centrum posunkového jazyka, súkromnú škôlku či zlatníctvo. Cieľom kurzu je informovať Nepočujúcich o ekonomicko-právnych záležitostiach pri zakladaní podnikania či zasvätiť ich do tajov komunikácie so zákazníkom. Každá prednáška kurzu sa tlmočí do posunkového jazyka. „Nepočujúci si prácu hľadajú oveľa ťažšie. Mnohí z nich majú problém pochopiť informácie z napísaného textu, a preto sa dennodenne boria s nedostatkom informácií. Práve kurzy, tlmočené do posunkového jazyka, sú pre nich šancou získať vo svojom jazyku know-how, ako rozbehnúť vlastné podnikanie,“ hovorí šéf korporátnej komunikácie Telekomu Andrej Gargulák.

Špeciálnym hosťom školenia bol zakladateľ Dobrého anjela Andrej Kiska, ktorý sa podelil s Nepočujúcimi o svoje skúsenosti. „Na stretnutí som videl ľudí, ktorí majú nesmiernu chuť zabojovať a som si istý, že budú v živote úspešní. A hoci si to sami niekedy neuvedomujú, prichádzajú do podnikania lepšie pripravení. Stretli sa totiž s problémami, ktoré my ostatní nepoznáme a tie ich zocelili. Moja rada pre budúcich podnikateľov znie – zamerajte sa v prvom rade na nachádzanie a napĺňanie potrieb svojich budúcich zákazníkov, až potom na zisk."

Po absolvovaní kurzu a úspešnom obhájení podnikateľského plánu môžu Nepočujúci získať podporu na rozbeh podnikania až do výšky 3 320 eur z Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis. „Neskôr sa môžu venovať tomu, čo ich naozaj baví a nemusia pociťovať vo svojom kariérnom živote žiadne bariéry," hovorí Gargulák. Podľa potrieb Nepočujúcich im môže byť po kurze odporučený odborník z oblasti, v ktorej chcú pomôcť. Konzultanti sa tejto práci venujú dobrovoľne. Takéto „sprevádzanie“ Nepočujúcich pri rozbiehaní ich firiem by im malo pomôcť lepšie zvládnuť prvé mesiace podnikania, ktoré sú pre nich najťažšie.

Informácie o doposiaľ vyškolených Nepočujúcich podnikateľoch z minulých ročníkov spolu s video profilmi niektorých z nich nájdete na stránke www.nepocujucipodnikatelia.sk .

*****************************

O spoločnosti Slovak Telekom, a. s. www.slovaktelekom.sk

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Prostredníctvom svojich obchodných značiek T-Com a T-Mobile ponúka bytovým i firemným zákazníkom komplexné portfólio dátových a hlasových služieb, poskytovaných z jedného zdroja. Na telekomunikačný trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s 51 % podielom akcií. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk . V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk .


< Späť