itretisektor | TS: Bývalí študenti chcú a vedia pomôcť stredným školám

TS: Bývalí študenti chcú a vedia pomôcť stredným školám

Absolventi sú ochotní a schopní pomôcť stredným školám, na ktorých študovali, len to treba chytiť celé za správny koniec. 28. februára organizuje Voices vzdelávací seminár o efektívnych metódach zlepšovania spolupráce stredných škôl s bývalými študentmi. Hlavnými lektormi sú Ivana Ježík z Voices a Tomáš Jacko zo Sučany Alumni. Súčasťou podujatia sú príklady z praxe a panelová diskusia so zaujímavými hosťami.

Na strednú školu radi spomíname. Veľa sme sa tu naučili o sebe aj o svete. Vytvorili si priateľstvá často na celý život. Aj po rokoch máme záujem o to, ako sa darí škole, na ktorej sme študovali, a viacerí z nás sú ochotní prispieť k jej fungovaniu a úspešnému rastu. Uvedomením si tejto príležitosti a na základe rozpoznania vlastných skúseností zo spolupráce so strednými školami sa Voices rozhodla podporiť aktívnosť, tvorivosť a otvorenosť na Slovensku usporiadaním seminára Spolupráca stredných škôl s absolventmi.

Podujatie sa koná v utorok 28. februára 2012 od 13.00 do 17.00 hod v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Pripravené je pre manažérov a riaditeľov stredných škôl, aktívnych učiteľov, zástupcov mimovládnych neziskových organizácií a každého, komu záleží na zlepšovaní vzdelávania na Slovensku. Účastníci na ňom získajú nové vedomosti o tom, prečo a ako efektívne rozvíjať vzťahy s bývalými študentmi, dozvedia sa, čo im môže škola ponúknuť, a naučia sa, ako založiť a viesť klub absolventov. Okrem teórie uvidia príklady dobrej praxe a v panelovej diskusii budú mať možnosť klásť hosťom otázky. Pre účasť na seminári je potrebné sa prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok 69EUR. Podrobné informácie o programe a registrácii nájdu záujemcovia na www.voices.sk/absolventi

Hlavnými lektormi sú Ivana Ježík z Voices a Tomáš Jacko zo Sučany Alumni. Súčasťou podujatia je panelová diskusia so zaujímavými hosťami. „Prístupnou formou chceme súkromným, cirkevným aj štátnym školám ukázať široký potenciál spolupráce s bývalými študentmi, ktorý môže byť výrazným prínosom pre život školy a jej študentov a nemusí si vyžadovať žiadnu finančnú investíciu,” povedal Ivan Ježík, riaditeľ Voices. „Na gymnáziu v Sučanoch som prežil krásne chvíle. Mám preto záujem pomáhať škole a vrátiť jej späť to, čo mi pred rokmi dala. Hlavnou motiváciou je pre mňa pomoc dnešným žiakom aby osobnostne rástli, využívali ponúkané príležitosti a dostali sa na najlepšie univerzity. Združenie absolventov Sučany Alumni za krátky čas plne umožnilo využiť skúsenosti absolventov pre dnešné potreby školy a žiakov. Budem veľmi rád, ak sa myšlienka zakladania absolventských spoločností a teda podpory svojich bývalých škôl bude šíriť ďalej,“ dodáva Tomáš Jacko, predseda Sučani Alumni. Súčasťou podujatia je panelová diskusia so zaujímavými hosťami. Pozvanie do nej prijala okrem iných aj Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

Kontakt: Ivan Ježík, tel.: 0905 889 607, 02 5441 7940, ivan.jezik@voices.sk , www.voices.sk ,

------------------------------------------

Lektori:

Ivan Ježík sa venuje komunikácii, vzdelávaniu, sociálnym médiám a rozvoju značiek. Študoval v Bratislave a Londýne. Na medzinárodných školách vo Švédsku, Rakúsku a Anglicku učil matematiku a koordinoval International Baccalaureate program. Viedol letné kurzy na Stanford University v U.S.A., pracoval ako manažér pre internú komunikáciu a elektronické médiá vo VÚB banke a neskôr v Nadácii Pontis. Od februára 2008 je riaditeľom Voices. Je moderátorom diskusií a verejných podujatí, lektorom vzdelávacích seminárov a nezávislým konzultantom. Prednášal na viacerých konferenciách, okrem iného na podujatí Učíme pre život 2011 v Poprade.

Tomáš Jacko zmaturoval na gymnáziu v Sučanoch, na anglickej Bloxham School a následne vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy a verejnú správu na University of Manchester v Anglicku. Pôsobil ako stážista v organizácii Transparency International Slovensko, v televízii TA3 a na Ministerstve hospodárstva SR. Od januára 2010 pracuje v Transparency International Slovensko ako programový koordinátor a zároveň je doktorandom na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK v Bratislave. V súčasnosti je predsedom Sučany Alumni – oficiálnej organizácie absolventov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.< Späť