itretisektor | TS: Mladí aktivisti zakladajú alternatívne kultúrne centrá
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Mladí aktivisti zakladajú alternatívne kultúrne centrá

Mladí aktivisti a umelci čoraz častejšie prichádzajú s nápadmi ako narábať s nevyužitým priestorom. V Nitre premenili čiernu skládku na kultúrny Hidepark priamo na zelenej lúke. V Banskej Bystrici chcú zasa vytvoriť centrum nezávislej kultúry.

Mladí Nitrania z občianskeho združenia Triptych pred dvoma rokmi skoncovali s čiernou skládkou. Na zabudnutej zelenej lúke založili alternatívny kultúrny priestor, kde v lete organizujú koncerty, divadlá a premietajú filmy. V súčasnosti ho plánujú rozšíriť a postaviť altánok. Ďalší z projektov pochádza z dielne občianskeho združenia Záhrada v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je v priestoroch Benického domu vytvoriť centrum nezávislej kultúry a priestor pre mladých umelcov. Mali by sa tu konať divadelné predstavenia, koncerty a v budúcnosti pribudne divadelná kaviareň.

Vo Zvolene sa zasa aktivisti z občianskeho združenia Slatinka rozhodli vytvoriť malý Central Park. Ten vznikne za pomoci dobrovoľníkov v mestskom parku Lanice medzi zvolenským sídliskom Západ a centrom mesta,“ vysvetľuje Norbert Maur z Nadácie Pontis. Dôležitou súčasťou parku budú tiež kultúrne podujatia. Organizátori už na jar chystajú bluesový koncert, ktorý bude ozvučený a osvetlený energiou vyrábanou bicyklovým pohonom. Nebudú v ňom chýbať ani sochy od mladých výtvarníkov z banskobystrickej Akadémie umení, ktoré budú inštalovať priamo v parku.

Chceli sme podporiť čo najoriginálnejšie nápady, ktoré idú po vzore európskych parkov a tvoria centrálne body v mestách. To, čo je bežné vo vyspelých štátoch, už čoskoro bude skutočnosťou aj u nás,“ dodal Norbert Maur. Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Tesco podporila takmer 40 projektov zameraných na rozšírenie zelene, recykláciu či viac cyklotrás v mestách v rámci grantového programu Tesco pre zdravšie mestá.

Spomedzi všetkých projektov sú tieto tri ukážkové. Veľmi zavážila aj ich spätosť s kultúrnymi aktivitami. Presvedčili tiež svojou autentickosťou a zapojením sa veľkým počtom dobrovoľníkov,“ skonštatovala Oľga Hrnčiarová, hovorkyňa spoločnosti Tesco Stores SR. Do projektov sa zapojí 1 500 dobrovoľníkov, medzi nimi aj zamestnanci spoločnosti, ktorí plánujú spoločne odpracovať tisíce dobrovoľníckych hodín.

Viac informácií vám poskytne Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 778 780 a Petra Nagyová, PR manažérka nadácie, e-mail: petra.nagyova@nadaciapontis, mobil: 0917 260 904.

***********************************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk .

Tesco Stores SR, a.s. www.itesco.sk

Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 87 obchodov / z toho 49 hypermarketov, 25 supermarketov, 8 Tesco Expres a 5 obchodných domov / a 17 čerpacích staníc. So svojimi vyše 8 300 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi to najlepšie a stať sa obchodom pre všetkých.


Súbory:

< Späť