itretisektor | Predvolebný prieskum postojov politických strán k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Predvolebný prieskum postojov politických strán k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred blížiacimi voľbami rozhodla preskúmať postoje politických strán voči ich spolupráci na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku. V rámci nášho malého prieskumu sme oslovili 9 politických strán a žiadali sme od nich odpovede na päť nasledujúcich otázok:

• Akým spôsobom bude Vaša politická strana prispievať k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku? Máte záujem o spoluprácu na tvorbe národnej stratégie podpory dobrovoľníctva na Slovensku?

• Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného mechanizmu štátu na podporu dobrovoľníctva na Slovensku ?

• Máte záujem spolupracovať na zavedení medzinárodne platnej metódy merania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce Štatistickým úradom SR? Takéto meranie sa už uskutočňuje vo viacerých európskych krajinách, napr. aj v susednom Maďarsku či Poľsku. Viac informácii nájdete na www.evmp.eu.

• Je vo Vašom záujme zavádzať dobrovoľníctvo ako súčasť vzdelávania na základných a stredných školách a presadzovať dobrovoľníctvo ako možnosť získavania skúseností pre pracovný trh?

Listom boli oslovené nasledovné strany (v abecednom poradí):

• KDH

• Most-Híd

• Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

• SAS

• SDKU-DS

• Smer, sociálna demokracia

• SMK

• SNS

• 99 percent

Svoje odpovede nám zástupcovia strán mohli zasielať do 24.februára 2011. K tomuto dátumu nám prišlo 6 odpovedí. Ich kvalitu posúďte sami (listy uvádzame v poradí, v akom boli doručené):

KDH (Jana Žitňanská)

SAS (Natália Blahová)

SAS (Martin Poliačik)

SMK (Helena Fialová)

Most – Híd (Nóra Czuczorová)

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Janka Šípošová)

Politickým stranám, ktoré nám odpovedali, veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že náš malý prieskum ovplyvnil volebné preferencie dobrovoľníkov a pracovníkov mimovládnych organizácií a všetkých, ktorým záleží na rozvoji dobrovoľníctva.

Zdroj: Alžbeta Mračková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií


< Späť