itretisektor | Predvolebný prieskum postojov politických strán k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Predvolebný prieskum postojov politických strán k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred blížiacimi voľbami rozhodla preskúmať postoje politických strán voči ich spolupráci na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku. V rámci nášho malého prieskumu sme oslovili 9 politických strán a žiadali sme od nich odpovede na päť nasledujúcich otázok:

• Akým spôsobom bude Vaša politická strana prispievať k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku? Máte záujem o spoluprácu na tvorbe národnej stratégie podpory dobrovoľníctva na Slovensku?

• Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného mechanizmu štátu na podporu dobrovoľníctva na Slovensku ?

• Máte záujem spolupracovať na zavedení medzinárodne platnej metódy merania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce Štatistickým úradom SR? Takéto meranie sa už uskutočňuje vo viacerých európskych krajinách, napr. aj v susednom Maďarsku či Poľsku. Viac informácii nájdete na www.evmp.eu.

• Je vo Vašom záujme zavádzať dobrovoľníctvo ako súčasť vzdelávania na základných a stredných školách a presadzovať dobrovoľníctvo ako možnosť získavania skúseností pre pracovný trh?

Listom boli oslovené nasledovné strany (v abecednom poradí):

• KDH

• Most-Híd

• Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

• SAS

• SDKU-DS

• Smer, sociálna demokracia

• SMK

• SNS

• 99 percent

Svoje odpovede nám zástupcovia strán mohli zasielať do 24.februára 2011. K tomuto dátumu nám prišlo 6 odpovedí. Ich kvalitu posúďte sami (listy uvádzame v poradí, v akom boli doručené):

KDH (Jana Žitňanská)

SAS (Natália Blahová)

SAS (Martin Poliačik)

SMK (Helena Fialová)

Most – Híd (Nóra Czuczorová)

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Janka Šípošová)

Politickým stranám, ktoré nám odpovedali, veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že náš malý prieskum ovplyvnil volebné preferencie dobrovoľníkov a pracovníkov mimovládnych organizácií a všetkých, ktorým záleží na rozvoji dobrovoľníctva.

Zdroj: Alžbeta Mračková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií


< Späť