itretisektor | Predvolebný prieskum postojov politických strán k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Predvolebný prieskum postojov politických strán k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred blížiacimi voľbami rozhodla preskúmať postoje politických strán voči ich spolupráci na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku. V rámci nášho malého prieskumu sme oslovili 9 politických strán a žiadali sme od nich odpovede na päť nasledujúcich otázok:

• Akým spôsobom bude Vaša politická strana prispievať k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku? Máte záujem o spoluprácu na tvorbe národnej stratégie podpory dobrovoľníctva na Slovensku?

• Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného mechanizmu štátu na podporu dobrovoľníctva na Slovensku ?

• Máte záujem spolupracovať na zavedení medzinárodne platnej metódy merania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce Štatistickým úradom SR? Takéto meranie sa už uskutočňuje vo viacerých európskych krajinách, napr. aj v susednom Maďarsku či Poľsku. Viac informácii nájdete na www.evmp.eu.

• Je vo Vašom záujme zavádzať dobrovoľníctvo ako súčasť vzdelávania na základných a stredných školách a presadzovať dobrovoľníctvo ako možnosť získavania skúseností pre pracovný trh?

Listom boli oslovené nasledovné strany (v abecednom poradí):

• KDH

• Most-Híd

• Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

• SAS

• SDKU-DS

• Smer, sociálna demokracia

• SMK

• SNS

• 99 percent

Svoje odpovede nám zástupcovia strán mohli zasielať do 24.februára 2011. K tomuto dátumu nám prišlo 6 odpovedí. Ich kvalitu posúďte sami (listy uvádzame v poradí, v akom boli doručené):

KDH (Jana Žitňanská)

SAS (Natália Blahová)

SAS (Martin Poliačik)

SMK (Helena Fialová)

Most – Híd (Nóra Czuczorová)

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Janka Šípošová)

Politickým stranám, ktoré nám odpovedali, veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že náš malý prieskum ovplyvnil volebné preferencie dobrovoľníkov a pracovníkov mimovládnych organizácií a všetkých, ktorým záleží na rozvoji dobrovoľníctva.

Zdroj: Alžbeta Mračková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií


< Späť