itretisektor | TS: ANJELSKA AKADÉMIA vzdeláva nových dobrovoľníkov pre prácu s deťmi
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: ANJELSKA AKADÉMIA vzdeláva nových dobrovoľníkov pre prácu s deťmi

Dobrovoľníci Anjelského programu SPDDD Úsmev ako dar z celého Slovenska sa stretnú 23.-25. marca 2012 v rekreačnom stredisku Záruby v Smoleniciach, aby načerpali nové vedomosti a zručnosti pri práci s deťmi v detských domovoch a v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Ďalších 85 dobrovoľníkov, prevažne študentov stredných a vysokých škôl, absolvuje tento víkend nadstavbový vzdelávací program, ktorý mladým „anjelom“ poskytne základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce. Zážitkovou formou objavia svoje individuálne kvality, ktoré môžu využívať pri dobrovoľníckej práci s deťmi.

Tento ročník Anjelskej akadémie bude výnimočný aj tým, že okrem prednášok, workshopov, indoorových a outdoorových aktivít pod vedením lektorov „Úsmevu“, si pre dobrovoľníkov pripravila prednášku aj pani Rebecca Lueppen, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia, na tému dobrovoľníctva v komerčnej sfére. Nadácia Volkswagen Slovakia sa v roku 2012 stala partnerom Anjelskej akadémie, čím pomáha SPDDD Úsmev ako dar napĺňať jej hlavnú misiu: dať deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu na plnohodnotný a dôstojný život.

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá svojej zodpovednosti nielen voči vlastným zamestnancom, ale aj voči ľuďom v tejto krajine. V roku 2008 bola preto založená verejnoprospešná organizácia Nadácia Volkswagen Slovakia. Jej cieľom je sprístupniť vzdelanie čo najširšej verejnosti, pretože práve vzdelanie je kľúčom k pokroku a k osobnému rozvoju. Nadácia podporuje inovatívne vzdelávacie koncepty a rada by sa stala iniciátorom myšlienok orientovaných na budúcnosť a sprievodcom pri ich realizácii,“ hovorí Rebecca Lueppen, M.A.

Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych tímov, a tým skvalitniť ich prácu. So spoločnosťou spolupracuje viac ako 500 dobrovoľníkov. V minulom roku (2011) zorganizovali „anjeli“ pre deti spolu 890 jednodňových aktivít, 33 viacdňových aktivít a 29 pobytových podujatí.

Aká bude konkrétna náplň tejto Anjelskej akadémie?

o    Získavanie vedomostí v oblasti špecifických potrieb u znevýhodnených detí a mládeže

o    Odborné vzdelávanie v oblasti špeciálnych terapeutických techník

o    Interaktívna práca so skupinou

o    Interaktívna práca s dvojicou

o    Interaktívna práca s jednotlivcom

o    Nácvik komunikačných zručností

o    Nácvik sociálnych zručností

o    Nácvik sociálnych kompetencií

o    Nácvik vedenia skupiny

o    Spätná väzba

o    Sebaskúsenostný zážitok

o    Vizualizácia vzdelávacieho procesu a aktivít

o    Interaktívne hry a aktivity

o    Indoorové a outdoorové techniky na utuženie väzby

o    Nové možnosti vzdelávania – príprava na povolanie

Prečo treba dobrovoľníkov vzdelávať?

Dobrovoľník tu má možnosť nadobudnúť určité zručnosti, ktoré využije nielen pri práci s deťmi či inými klientmi, ale aj pre uspokojenie vlastných potrieb, čo ho ďalej motivuje. Získa istotu v dobrovoľníckej oblasti a stáva sa tak určitým "profesionálom". Kvalitná príprava sa prejaví v kvalite praxe. A o to nám ide,“ vysvetľuje jeden z lektorov, Bc. Michal Lipovský.

Anjelský program má v spoločnosti Úsmev ako dar už viac ako 20-ročnú tradíciu a je jedným z jej programových pilierov. „Anjeli“ navštevujú deti v detských domovoch, v náhradných rodinách a v rodinách v kríze, zmysluplne im vypĺňajú voľný čas, pomáhajú im s učením, organizujú pre ne výlety či tábory. Okrem vonkajšej stránky má ich pomoc aj vnútornú, intímnejšiu, no nemenej dôležitú stránku, a to vytváranie pevných vzťahových väzieb. Takéto vzťahy ponúkajú deťom vyrastajúcim mimo svoju biologickú rodinu pozitívny príklad pre ich ďalšiu spoločenskú interakciu a stávajú sa aj „liečivým prostriedkom“ ich emocionálnych zranení.

Anjelský program je efektívnym nástrojom na prevenciu sociálno-patologických javov u ohrozenej skupiny detí a mládeže. Anjeli pomáhajú deťom zmysluplne tráviť voľný čas, sú pre nich príkladom zdravého spôsobu života. Dobrovoľník - Anjel je pre dieťa v detskom domove či v krízovej rodine kamarátom, dôverníkom, radcom v ťažkých chvíľach,“ sumarizuje Katarína Hlavandová, ktorá Anjelský program v Úsmeve ako dar vedie.

Oficiálna stránka spoločnosti: http://www.usmev.sk/

Oficiálna stránka nadácie: http://www.nadacia-volkswagen.sk/

Mediálny servis: Mgr.art Slavka Liptáková, ArtD.; mobil: 0910 781 775, liptakova@usmev.sk

Partner Anjelskej akadémie 2012:

LOGO_Nadacia_Volkswagen_Slovakia


< Späť