itretisektor | TS: Slovenské školy majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou najväčšej medzinárodnej siete škôl v regióne
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Slovenské školy majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou najväčšej medzinárodnej siete škôl v regióne

Nadácia ERSTE, nezisková organizácia Interkulturelles Zentrum a občianske združenie VČELÍ DOM nedávno zverejnili novú výzvu na predkladanie cezhraničných školských projektov v rámci súťaže organizovanej Akadémiou stredoeurópskych škôl – aces. Hlavnou témou tohtoročnej výzvy je mediálna gramotnosť. Prístup k informáciám a nové spôsoby participácie v spoločnosti sú pre mladú generáciu čoraz príťažlivejšie, ale prinášajú so sebou aj riziko manipulácie. Elektronické šikanovanie, porušovanie súkromia a osobných alebo autorských práv, to sú len niektoré zo súčasných problémov.

Mediálne vzdelávanie umožňuje mladým aj starším rozvíjať svoje analytické a komunikačné zručnosti, ktoré sú v dnešnej spoločnosti také potrebné. Iniciatíva aces vyzýva školy, aby svojich žiakov podporovali v posudzovaní mediálneho obsahu a vytváraní a šírení vlastných mediálnych produktov. Školy z celého Slovenska sú vyzvané, aby si našli partnerskú školu a prihlásili sa do súťaže. Návrhy projektov je možné predkladať do 30. apríla 2012. Medzinárodná porota vyberie najlepšie projekty, ktoré získajú grant. Školy tak dostanú možnosť realizovať svoje spoločné projektové nápady a budú pozývané na stretnutia medzinárodnej siete. Školy majú k dispozícii aj on-line systém na nájdenie partnerskej školy (www.aces.or.at ), ktorý im pomôže vyhľadať „ideálneho partnera“ podľa spoločných záujmov a požiadaviek.

Aces – Akadémia stredoeurópskych škôl

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Jeho cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny dialóg a spoluprácu mladých ľudí a vytvoriť sieť pre vzájomnú výmenu informácií a poznatkov. Doteraz sa do programu aces zapojilo približne 20 000 žiakov a 2 500 učiteľov.

Téma projektovej súťaže: „Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií

Termín uzávierky: 30. apríl 2012

Partnerské krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko

Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Reinhard Eckert: reinhard.eckert@iz.or.at , tel.: 43 (0)1/586 75 44

Podrobné informácie: www.aces.or.at< Späť