itretisektor | TS: Slovenské školy majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou najväčšej medzinárodnej siete škôl v regióne
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

TS: Slovenské školy majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou najväčšej medzinárodnej siete škôl v regióne

Nadácia ERSTE, nezisková organizácia Interkulturelles Zentrum a občianske združenie VČELÍ DOM nedávno zverejnili novú výzvu na predkladanie cezhraničných školských projektov v rámci súťaže organizovanej Akadémiou stredoeurópskych škôl – aces. Hlavnou témou tohtoročnej výzvy je mediálna gramotnosť. Prístup k informáciám a nové spôsoby participácie v spoločnosti sú pre mladú generáciu čoraz príťažlivejšie, ale prinášajú so sebou aj riziko manipulácie. Elektronické šikanovanie, porušovanie súkromia a osobných alebo autorských práv, to sú len niektoré zo súčasných problémov.

Mediálne vzdelávanie umožňuje mladým aj starším rozvíjať svoje analytické a komunikačné zručnosti, ktoré sú v dnešnej spoločnosti také potrebné. Iniciatíva aces vyzýva školy, aby svojich žiakov podporovali v posudzovaní mediálneho obsahu a vytváraní a šírení vlastných mediálnych produktov. Školy z celého Slovenska sú vyzvané, aby si našli partnerskú školu a prihlásili sa do súťaže. Návrhy projektov je možné predkladať do 30. apríla 2012. Medzinárodná porota vyberie najlepšie projekty, ktoré získajú grant. Školy tak dostanú možnosť realizovať svoje spoločné projektové nápady a budú pozývané na stretnutia medzinárodnej siete. Školy majú k dispozícii aj on-line systém na nájdenie partnerskej školy (www.aces.or.at ), ktorý im pomôže vyhľadať „ideálneho partnera“ podľa spoločných záujmov a požiadaviek.

Aces – Akadémia stredoeurópskych škôl

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Jeho cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny dialóg a spoluprácu mladých ľudí a vytvoriť sieť pre vzájomnú výmenu informácií a poznatkov. Doteraz sa do programu aces zapojilo približne 20 000 žiakov a 2 500 učiteľov.

Téma projektovej súťaže: „Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií

Termín uzávierky: 30. apríl 2012

Partnerské krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko

Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Reinhard Eckert: reinhard.eckert@iz.or.at , tel.: 43 (0)1/586 75 44

Podrobné informácie: www.aces.or.at< Späť