itretisektor | TS: Podujatie FIM hľadá spokojnosť a úspech
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Podujatie FIM hľadá spokojnosť a úspech

Milovníci inšpirácie a motivačných podujatí sa môžu tešiť na ďalšie pokračovanie podujatia Fórum Inšpiratívnych myšlienok (FIM). V sobotu, 21. apríla, sa v divadle Aréna predstavia rôznorodí rečníci na tému „Vieme byť dlhodobo spokojní a úspešní?“. Podujatie očakáva viac ako 350 návštevníkov a ďalších, ktorí budú rečníkov sledovať priamo online na stránke www.inspirativnemyslienky.sk .

FIM je podujatie, ktoré organizuje občianske združenie Manageria s podporou Nadácie VÚB banky. Rečníkmi sa tentokrát stali žurnalista a aktivista pri protestoch Gorila Tom Nicholson, medzinárodne uznávaný ekonóm a bývalý poradca Václava Havla Tomáš Sedláček, manažér a člen Prague Leadership Institute Dr. Jim Cusumano, víťazka 2.miesta v súťaži Slovensko má talent, len deväťročná Martinka Bobáňová, spisovateľ Peter Sorát, ktorý patril k ľuďom bez domova, izraelská aktivistka za spravodlivosť v spoločnosti Dana Maman a ďalší. Hlavný program, ktorý už tradične pozostáva z bloku prezentácií jednotlivých rečníkov, dynamickej panelovej diskusie a obľúbených workshopov, je ďalej obohatený aj o jeho sprievodné časti. Účastníkom bude nablízku príjemná hudobná kulisa, interaktívna stena, on-line streaming, bezprostredná komunikácia na sociálnych sieťach a iné novinky či vylepšenia celodenného podujatia tak, aby ho prežili skutočne proaktívne a naplno.

Cieľom podujatia je inšpirovať ľudí k pozitívnym hodnotám a vytvoriť medzi nimi komunitu ľudí, ktorá sa bude podieľať na pozitívnych zmenách v spoločnosti. Medzi ďalšie úspešné udalosti, ktoré sa po FIM konajú, patrí napríklad Trh neziskoviek, ktorý prezentuje voľnočasové aktivity a práce v neziskovom sektore alebo Inšpiratívne večery na osobné stretnutia s rôznymi osobnosťami.

Počet miest pre účastníkov podujatia je obmedzený, preto je potrebné sa registrovať vopred na stránke www.inspirativnemyslienky.sk . „Vstupné sa nám aj vďaka partnerovi podujatia podarilo znížiť na 6 Euro pre študentov a 20 Euro pre pracujúcich,“ hovorí Lucia Janečková, projektový manažér FIM.

FIM má za sebou štyri úspešné pokračovania, na ktorých sa inšpirovalo už viac ako 1000 účastníkov. Medzi rečníkov doteraz patrili osobnosti ako medzinárodný kouč Pepper de Callier, zakladateľka spoločnosti Pelikán Tatiana Kyseľová, či spevák H16 Majk Spirit.

O organizátorovi

Manageria

Je neziskové združenie manažérov a úspešných ľudí z praxe, ktorí sa rozhodli vo voľnom čase nezištne prispievať k rozvoju študentov vysokých škôl.

Cieľom občianskeho združenia Manageria je vychovávať hodnotovo založených a pre prax pripravených lídrov, ktorí prispejú k pozitívnej zmene spoločnosti. Manageria bola založená v lete 2008 na Fakulte managementu UK v Bratislave a v súčasnosti má už viac ako 50 aktívnych členov. Tí sa vo svojom voľnom čase podieľajú na samotných aktivitách združenia, ale aj na jeho správe a rozvoji.

Viac informácií: www.manageria.org

Nadácia VÚB banky

VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. VÚB počas svojho dlhoročného pôsobenia na slovenskom trhu podporila množstvo projektov. Novou etapou činnosti a snahou o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskej zodpovednosti bolo rozhodnutie založiť Nadáciu VÚB. Nadácia sa riadi stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou banky, a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých projektov celoslovenského i lokálneho charakteru.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity a športu, a preto vytvorila nadačné programy:

•    pre Nádej

•    pre Vzdelanie

•    pre Umenie

Viac informácií: www.nadaciavub.sk

Informácie pre médiá poskytne:

Petra Jurenková

PR Support pre Fórum Inšpiratívnych Myšlienok

petrushajurenkova@gmail.com

0948 471 330, 0902 615 483


< Späť