itretisektor | TS: Päť májových Trampolín, päť šancí niečo sa naučiť
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Päť májových Trampolín, päť šancí niečo sa naučiť

Užitočné poznatky sa najlepšie získavajú tvorivým neformálnym vzdelávaním s odborníkmi, za ktorých hovoria úspešná prax a konkrétne výsledky. Na májové tréningy preto Voices k Ivanovi Ježíkovi prizvala Petru Jankovičovú z TRIAD Advertisingu, Olivera Jakubíka z Barocc Communication Group a Gabiku Belkovú. Kvalitné a cenovo prístupné semináre Voices sú pre každého, kto sa chce vzdelávať. Niektoré témy sú určené najmä pracovníkom a dobrovoľníkom neziskových organizácií a občianskych združení. Témami budú komunikácia s médiami, prezentačné a argumentačné zručnosti, vedenie tímu, sociálne médiá a brandraising neziskovej organizácie s firmami.

Cieľom Trampolíny je dať príležitosť ľuďom, ktorí majú záujem na sebe pracovať, aby sa niečo užitočné naučili. Semináre umožnia účastníkom získať aktuálne informácie, nadobudnúť skúsenosti a lepšie spoznať prepojenie medzi stratégiou organizácie, jej imidžom a spôsobmi komunikácie. „Vždy ma poteší, keď stretnem niekoho, kto má čo povedať a navyše rozpráva veľmi zaujímavo. Pri takých ľuďoch sa mi vždy vráti chuť učiť sa niečo nové. Vo Voices sme si povedali, že na máj zavoláme lektorky a lektorov, ktorí majú bohaté vlastné skúsenosti a osobitý lektorský štýl. Som rád, že Petra, Gabika aj Oliver naše pozvanie prijali,“ povedal Ivan Ježík, riaditeľ Voices, ktorý je zároveň aj lektorom týchto kurzov.

Medzi lektormi sa objavia aj Petra Jankovičová, Gabika Belková a Oliver Jakubík. Petra pracovala pre klientov ako Microsoft, Martinus, či AVG Technologies. Vo voľnom čase organizuje stretnutia komunity spojenej s internetom ako napríklad Barcamp Žilina. Tretí rok sa tiež venuje organizácii podujatia TEDx Bratislava. Žije v Prahe a stará sa o klientov Triad Advertising v Česku. Gabika študovala psychológiu a má bohaté praktické skúsenosti. Vyše šesť rokov sa aktívne venuje lektorovaniu od identifikácie vzdelávacích potrieb, prípravy projektov, tvorby školiacich materiálov až po realizáciu tréningov. Oliver vyštudoval mix humanitných predmetov (pedagogika, psychológia, teológia a etika) a má reálnu manažérsku a obchodnú prax. Zastával vrcholové manažérske pozície v dvoch medzinárodných spoločnostiach. Má rád okrem iných vecí práve nové trendy v oblasti manažérskeho a osobnostného rozvoja. Vedie Barocc Communication Group, ktorá podporuje viaceré neziskové projekty.

Voices sa od roku 2008 venuje podpore tvorivosti a otvorenosti na Slovensku. Doteraz vyškolila zástupcov z viac ako 150 neziskových organizácií. Záujemcovia o májové tréningy sa môžu prihlásiť na http://www.voices.sk/trampolina_maj  , kde nájdu termíny aj program jednotlivých kurzov.

Kontakt

Ivan Ježík

tel.: 0905 889 607, 02 5441 7940

e-mail: ivan.jezik@voices.sk


< Späť