itretisektor | TS: „Skupinová supervízia nielen pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov“
  • ***Pojednávanie v izbe klienta***

    Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
    09.05. - 25.05.2018
    *** GDPR ***

TS: „Skupinová supervízia nielen pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov“

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pozýva na „Skupinovú supervíziu nielen pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov“

Termíny: utorky, 15.máj 2012, 12.jún 2012, 10.júl 2012, 14.august 2012, 11.september 2012, 9.október 2012, 13.november 2012 a 11.december 2012 – 16 hodín supervízie

Čas: 11.00 -13.00 hod.

Miesto konania: Nadácia OSF, zasadačka – 2.poschodie, Baštová 5, Bratislava

Supervízie sú určené pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie, a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi. V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevenciu poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba, zvyšovanie profesionality pracovníka/čky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme. Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Zároveň im bude supervízia poskytovať podporu, aby sa naučili prekonávať prekážky a v organizácii budovali dobré vzťahy a atmosféru. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok.

Podmienky prijatia: absolvovaný kurz manažmentu dobrovoľníkov a/alebo minimálne jeden rok praxe v práci s dobrovoľníkmi. V prípade, že ste kurz ešte neabsolvovali, v súčasnosti je v ponuke nasledovný kurz: http://www.pdcs.sk/files//file/Sluzby/Dobrovolnictvo_kurz_PDCS.pdf

Akciová cena: dve hodiny supervízie zdarma - cena všetkých hodín supervízie (16 hodín) pre jedného účastníka: 98 EUR (nie sme platcami DPH). Supervíziu je možné uhradiť len v tejto sume, nedá sa deliť na menší počet hodín. Poplatok zahŕňa priestor a technické zabezpečenie, odborné zázemie programu a občerstvenie.

Prihlásiť sa je možné vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu platforma@dobrovolnickecentra.sk  najneskôr do 4.mája 2012. Vzhľadom k tomu, že kapacita je limitovaná, budú jednotlivé prihlášky potvrdzované v poradí ich doručenia. Skupinovú supervíziu otvoríme pri minimálnom počte 8 ľudí. Maximálny počet je 12 ľudí. Hodiny supervízie je možné absolvovať iba v celku vzhľadom na dôveru v skupine - účasť teda nemožno deliť medzi viacerých kolegov v organizácii. Ďalšie informácie získate na platforma@dobrovolnickecentra.sk   alebo na telefónnom čísle 0904 368 693.

Supervízorka:

Mgr. Marta Špaleková (1979) vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Psychoterapeutický výcvik úspešne ukončila v roku 2009. V Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov absolvovala supervízny výcvik. V rokoch 2010 a 2011 si doplnila vzdelanie v Motivačných rozhovoroch a v Arteterapii. Od roku 1998 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a prostituujúcou klientelou, v rokoch 2002-2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Od roku 2007 vedie podpornú terapeutickú skupinu pre drogovo závislé osoby a ich partnerov. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala a realizovala projekty a školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. V súčasnosti pracuje ako lektorka, supervízorka a psychoterapeutka.

Garantka:

Mgr. Alžbeta Mračková (1979) vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala akreditované kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v Českej republike, Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave a Minnesota Association for Volunteer Administration v USA. Od roku 2002 pôsobí v Dobrovoľníckej skupine Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka dobrovoľníckeho programu v nemocnici. Od roku 2006 do 2011 sa v OZ C.A.R.D.O. venovala rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality dobrovoľníckych organizácií, vytváraniu nových dobrovoľníckych programov, supervízií pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov, tvorbe zákona o dobrovoľníctve a podpore dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. V roku 2011 stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Spolupracuje na medzinárodných projektoch zameraných na rozvoj dobrovoľníctva. Školí a publikuje v oblasti manažmentu dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách a v oblasti trendov v dobrovoľníctve.

Súbory:

< Späť