itretisektor | TS: Najväčší ekoprogram sveta hľadá školy, ktoré sa chcú zmeniť
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Najväčší ekoprogram sveta hľadá školy, ktoré sa chcú zmeniť

Práve dnes bolo spustené celoslovenské „pátranie“ po školách, ktoré sa chcú zmeniť. Zlepšiť životné prostredie, rozvíjať tímovú spoluprácu, či podporiť prepojenie s miestnou komunitou školám pomôže 8. ročník celosvetového vzdelávacieho programu Zelená škola. Stačí ak sa do 30. júna 2012 zaregistrujú na stránke www.zelenaskola.sk   a pripoja sa k „rodine“ 40 tisíc škôl v 53 krajinách sveta.

Hľadáme školy, ktoré chcú zmeniť napr. nudný školský dvor, či urobiť niečo s pasivitou žiakov alebo vysokým účtom za odpad. Pomôžeme im výnimočne pestrým servisom a praktickou metodikou „7 krokov,“ vysvetľuje manažér programu Radoslav Plánička z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. „Zelená škola prináša školám viac ako klasickú environmentálnu výchovu. Praktické kroky vedú pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Prioritou programu je aktívne zapojenie žiakov,“ dopĺňa.

Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodickú podporu, vzdelávacie a zážitkové workshopy, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami. Môžu sa tiež uchádzať o finančnú podporu svojich aktivít. V tomto školskom roku bolo podporených 25 projektov v celkovej výške 11 500 eur. Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten môže prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite.

O svojich skúsenostiach hovorí koordinátorka aktivít na Základnej škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, Eva Pokorná: „Program Zelená škola je pre nás motiváciou k zmene vecí okolo seba, ale hlavne vedie k zmene myslenia detí i dospelých. Žiaci s nadšením prijímajú úlohy a sami ich riešia - z pasívnych poslucháčov a divákov sa tak stávajú iniciatívne skupiny, ktoré idú za svojim environmentálnym cieľom.“ Riaditeľka tejto školy Magdaléna Kubisová dodáva: „Zároveň program prináša škole kvalitu a učenie žiakov pre život.

Program Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Ocenila ho tiež bývalá predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, ktorá prevzala záštitu nad slávnostnou certifikáciou Zelených škôl v októbri 2011, na ktorej povedala: „Príroda nám urobila Slovensko prekrásne, ale aby sme vedeli prejavovať aj iný typ lásky, musíme sa naučiť o prostredie starať. V prírode platí viac ako v inom svete, že nám dá iba toľko, koľko jej vrátime.

V tomto školskom roku je do programu zapojených 216 škôl z celého Slovenska. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom certifikácie je sieť ŠPIRÁLA. Aktivity programu sa realizujú vďaka podpore generálneho partnera IKEA Bratislava.

Informácie k registrácii a pravidlá programu sú dostupné na www.zelenaskola.sk  .

____________________________________________________

Bližšie informácie poskytne: Radoslav Plánička, manažér programu Zelená škola, tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk  .


< Späť