itretisektor | TS: OPUS NOVA - Prehliadka mladých skladateľov, 7. ročník
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: OPUS NOVA - Prehliadka mladých skladateľov, 7. ročník

Festival prinesie tri dni venované aktuálnym trendom v súčasnej hudbe – tvorbe najmladšej generácie skladateľov na Slovensku. Na podujatí odznie vyše 35 skladieb. Festival dáva priestor prezentovať diela ešte doteraz neetablovaných mladých tvorcov v kvalitnej „live“ interpretácii. Súčasťou podujatia sú aj workshopy k vybraným umeleckým problematikám.

Tento rok je festival obohatený o umelecké výkony známych domácich a zahraničných interpretov. V piatok sa predstaví renomovaný maďarský ansámbel pre interpretáciu súčasnej hudby The THReNSeMBle (dirigent Balázs Horváth). V sobotu povedie workshop renomovaný dirigent Marián Lejava.. V nedeľu zaznie klavírny recitál Magdalény Bajuszovej, rovnako v nedeľu sa predstaví mladý talentovaný skladateľ a tvorca elektronickej hudby Jonáš Gruska (pôsobiaci v Poľsku a Holandsku)

Každému dňu je venovaný osobitý koncertný blok, ktorému predchádzajú workshopy venovaný problematike kompozície, elektronickej hudby, klavírnej interpretácie a práci s ansámblom. Lektormi jednotlivých workshopov budú spomínaní: Magdaléna Bajuszová, Balázs Horváth, Jonáš Gruska a Marián Lejava.

Podujatie je realizované SOOZVUK-om v spolupráci so Slovenským rozhlasom a je financované Slovenským rozhlasom, z grantu MK SR a z prostriedkov Nadácie Intenda.

Podrobný program, Slovenský rozhlas, Štúdio 2 a 5, Bratislava

Piatok, 15. júna 2012

Workshop No. 1; 14:00 hod., Malé koncertné štúdio S2

Lektor: Balázs HORVÁTH (Maďarsko)

Workshop zameraný na problematiku naštudovania súčasných diel komornej tvorby. Prezentácia problematiky na vybraných príkladoch partitúr od účastníkov workshopu

Balázs Horváth

Maďarský skladateľ a dirigent mladšej strednej generácie. Ako skladateľ spolupracuje s mnohými renomovanými maďarskými i zahraničnými umeleckými súbormi, ako dirigent sa venuje uvádzaniu súčasnej tvorby s dôrazom na tvorbu mladých autorov. V roku 2009 založil súbor pre interpretáciu súčasnej hudbyTHReNSeMBLe so šiestimi mladými hudobníkmi, s ktorými pravidelne koncertuje na domácej i zahraničnej pôde.

Koncert No. 1, 18:00 hod., Malé koncertné štúdio S2

Koncert ansámblovej hudby

The THReNSeMBle, Maďarský ansámbel pre interpretáciu súčasnej hudby

Balázs HORVÁTH - conductor, Eszter KRULIK - violin, Villő OLÁH - cello, Péter SZŰCS - clarinet, György GYIVICSÁN - trombone, János NEVELŐ - percussions

Program:

Bálint BOLCSÓ (1979): Aria (partly improvised piece for musicians and electronics)

Dániel DINYÉS (1980): Hommage à Kodály, or the Music should belong to Everyone (improvised piece)

Péter ZOMBOLA (1983): Institutio No.8 (for cl., trb., vl., vlc.,vibraphone) (SK premiere)

Csanád KEDVES (1983): Inside Volume (for musicians and TV with DVD player and clock-tracks) (SK premiere)

Lucia CHUŤKOVÁ (1984): Humří čtverylka (for violin, cello and chimes)

Lukáš BORZÍK (1979): In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come (for trb., vibraphone, vlc. and piano)

Sobota, 16. júna 2012

Workshop No. 2, 10:00 hod., Komorné štúdio S5

Lektor: Marián LEJAVA (Slovensko)

Workshop zameraný na problematiku s ansámblom vo vzťahu skladateľ – dirigent – interpret. Interaktívny workshop s partitúrami jednotlivých účastníkov, ktoré sa nebudú hrať na večernej prehliadke. Interpreti budú na workshope postavení pred "prima vista" hranie z listu. Demonštruje sa tým dôležitosť prehľadnosti a správnosti notácie skladby a spôsoby jej realizácie. Zameriava na problematiku interakcie: partitúra (dielo súčasnej hudby) a jej realizácia

Marián Lejava

Jeden z najtalentovanejších slovenských skladateľov a dirigentov mladšej strednej generácie. Ako skladateľ je často uvádzaný na slovenských i zahraničných umeleckých scénach, ako dirigent pravidelne uvádza (nielen) súčasnú hudbu s poprednými domácimi i zahraničnými orchestrami a súbormi. Vďaka svojim skúsenostiam autora i dirigenta v jednej osobe je vyhľadávanou umeleckou osobnosťou pre množstvo projektov na poli súčasnej arteficiálnej tvorby.

Koncert No. 2, 18:00 hod, Komorné štúdio S5

Koncert komornej hudby

Program:

Alexander Döme (1974): Tri piesne - Smútok, Sen, Znova pre barytón sólo (vc.: Andrej Marek Kanja)

Eliška Cílkova (1987): Cumulonimbus "Bouřkový mrak" sólo pre flautu (fl.: Gabriela Pekárová)

Matej Sloboda (1988): Rapsódia pre violu sólo (vla.: Emil Hasala)

Gregor Regeš (1989): Meditácia pre sólo violončelo (vlc.: Júlia Jurigová)

Želislava Sojak Subotić (1989): I gledam ih daleke moje reči for solo violin (vl.: Miloš Biháry)

Mary Dwyn Sumbalová (1982) : Žijem lebo do mňa dýchaš (acc.: Lídia Hodulíková, fl.: Gabriela Pekárová)

Peter JAVORKA (1993): Klavírne trio (vlno: Daniel Herich, vlc: Júlia Jurigová, pfte: Klaudia Kosmeľová)

Juraj Bajús (1989): Rondo pre flautu, klarinet a fagot (fl.: Eva Belicová, clar.: Michal Vozník, fg.: Nikola Ovčarovičová)

Koncert No. 3, 20:00 hod, Komorné štúdio S5

Koncert ansámblovej hudby

Progam:

Anton Jaro (1978), jr.: 1. čast: Le petit non-sense, 2. čast: Le sense non petit pre soprán, klarinet, tubu, husle, čembalo alebo klavír (sopr.: Emílie Řezačová, cl.: Martina Kamenská, tb.: Dominik Kobulnický, vlno.: Jaroslava Voľanská, čembalo: Tomáš Rojček)

Mirka Haľamová (1969): BEHAGEDEA pre hoboj, fagot, klavír, husle, violončelo (ob.: Matúš Veľas, tnb.: Mikuláš Havrila, vlno.: Daniel Herich, vlc.: Júlia Jurigová, pfte.: Magdaléna Ondičová, dir.: Peter Dan Ferenčík)

Alexander Platzner (1986): Pressburger schloderwalzer pre 6 členný ansámbel a sólistu na alt saxofóne (fl.: Gabriela Pekárová, clar.: Michal Vozník, vlno: Daniel Herich, tb.: Domink Kobulnický, acc.: Lídia Hodulíková, bicie: Lenka Novosedlíková a Michal Brtáň, alt sax.: Miroslav Tóth, dir.: Peter Dan Ferenčík)

András Cséfalvay (1986): Apollo project. Opera for chamber orchestra and solo electornic instrument video. (fl.: Gabriela Pekárová, cl.: Michal Vozník, ob.: Matúš Veľas, vlno: Daniel Herich, vlc: Júlia Jurigová, tnb.: Mikuláš Havrila, acc.: Lídia Hodulíková, pfte: Magdaléna Ondičová, dir.: Peter Dan Ferenčík)

Nedeľa, 17. júna 2012

Workshop No. 3; 10:00 hod., Komorné štúdio S5

Lektor: Jonáš GRUSKA (Holandsko/Poľsko)

Workshop zameraný na problematiku realizácie súčasnej elektroakustickej skladby, oboznamovanie s aktuálnymi trendami a viacerými cestami a spôsobmi realizácie elektroakustickej skladby na pódiu.

Jonáš Gruska

Slovenský autor elektroakustickej a elektronickej hudby, ktorý v súčasnosti študuje a pôsobí v Poľsku a Holandsku. Je majstrom tvorby „zvukového umenia“ v novodobom umeleckom tandeme človek-počítač. Je autorom open source softvérov a umeleckých softvérov a je lektorom seminárov programovania pre umelcov. Svoju tvorbu prezentuje v celej Európe. Jeho profesionálne záujmy sa vyznačujú širokým spektrom od tvorby poézie cez botaniku k experimentálnemu umeniu a hudbe.

Workshop No. 4; 14:00 hod., Malé koncertné štúdio S2

Lektor: Magdaléna BAJUSZOVÁ (Slovensko)

Workshop zameraný na problematiku interpretácie rôznorodej textúry klavírnych skladieb pri nových, nerealizovaných dielach mladých autorov. Konzultácie k jednotlivým dielam a špecifikám danej skladby.

Magdaléna Bajuszová

významná klavírna umelkyňa mladšej strednej generácie. Jej interpretačné umenie sa vyznačuje absolútnym rešpektom pred autorským zápisom a trpezlivým hľadaním (a nachádzaním) jediných, tých najsprávnejších nuáns „naplnenia“ hudobného výrazu. Bajuszovej schopnosť dokonalého naštudovania diel akéhokoľvek rozsahu, ako i technickej a výrazovej náročnosti, z nej robia vyhľadávanú koncertnú sólistku, umelkyňu klavírnych recitálov, spoluhráčku v komorných zoskupeniach a poprednú interpretku premiérových uvedení. Magdaléna Bajuszová pravidelne uvádza množstvo pôvodnej tvorby slovenských autorov, ktorej mnohé diela sú jej priamo dedikované.

Koncert No. 4, 18:00 hod., Malé koncertné štúdio S2

Klavírny recitál

Magdaléna Bajuszová - klavír

Program:

Samuel HVOZDÍK (1993): Fragments from the blue sky

František KADERA (1990): Kvartová fantázia

Lukáš ROTH (1988): 2 prelúdia

Alexej TEMNOV (1986): Toccata in D pre klavír

Peter DUCHNICKÝ (1986): 2 impresie

Michal PAĽKO (1988): BallatDe H

Vladimír ŠARIŠSKÝ (1984): ROTH

Miroslav TÓTH (1981): Smutný Chopin

Róbert KOLÁŘ (1982): Adagio for MT

Koncert No. 5, 20:00 hod, Komorné štúdio S5

Koncert elektroakustickej hudby

Program:

Lenka Novosedlíková (1989): LEaD (live electronics: Marián Zavarský, Matúš Wiedermann, bicie nástroje: Lenka Novosedlíková, Michal Brtáň, Michal Kozár, Peter Gazda)

Dalibor Kocián (1982): Skladba pre elektroniku a vibrafón

Matúš WiedermaNn (1982): Introwave (pre elektroniku a klarinet alebo alt. saxofón)

Jonáš Gruska (1990): Pásky a Gamelan


< Späť