itretisektor | TS: 10.výročie nadácie SOCIA
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: 10.výročie nadácie SOCIA

Viete, kto organizuje kampaň Staroba sa nás dotýka? Tú s logom lienky a peknými fotkami celebrít so zostarnutými rukami. Banskobystričania, vy si spomínate kto organizoval projekt Banská Bystrica – Mesto rodiny? Kto prišiel s iniciatívou na zavedenie Dňa starých rodičov na Slovensku? Takto by sme sa mohli pýtať dlho, ale to nie je cieľom. Týmito otázkami iba pripomíname, že za mnohými zmysluplnými projektami sú ľudia zo SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien.

Zakladatelia nadácie SOCIA mali pre 10 rokmi jasné ciele – prispieť k rozvoju MNO, skvalitniť životy odkázaných ľudí a scitlivieť širokú verejnosť voči „slabým“. K dispozícii mali iba vlastné hlavy, ruky a odhodlanie. Nemali ani korunu. Dnes konštatujú, že sa im za 10 rokov podarilo získať 7 830 000 EUR - viac ako 235 000 000 Sk a zrealizovať viac ako dúfali.

Helena Woleková, správkyňa nadácie, sumarizuje čo všetko ľudia SOCIE za 10 rokov zvládli:

Podporovali sme mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré budovali sociálne služby rešpektujúce potreby odkázaných ľudí, moderné a pilotné projekty, poskytujúce malokapacitné, ambulantné a terénne služby v prirodzenom prostredí ich užívateľov. Podporovali sme rodiny a jednotlivcov, ktorí sú v sociálnej núdzi. Snažili sme sa podporovať ich samostatnosť, mobilizáciu vlastných síl a prepojenie na miestne spoločenstvá. Dovolíme si tvrdiť, že sme našimi grantovými programami ovplyvnili životy asi 200 000 ľudí v núdzi alebo ohrození.

Vlado Matej, výkonný riaditeľ nadácie, pokračuje vo výpočte:

Modelovanie sociálnej siete a posilňovanie sociálnych MNO sú ďalšími oblasťami nášho dlhodobého záujmu. Podporovali sme systémové zmeny v oblasti sociálnych služieb a zavádzanie komunitného plánovania. Vytvárali sme alternatívnu koncepciu reformy starostlivosti o ohrozenú rodinu. Okrem priamej finančnej podpory sme cieľavedome a systematicky sieťovali MNO, pôsobiace v sociálnej oblasti. 10 rokov sa snažíme, aby sme boli aj dlhodobo udržateľní.

Nadácia SOCIA ďakuje všetkým dobrovoľníkom, individuálnym aj firemným darcom, podporovateľom, všetkým partnerom z verejnej, súkromnej aj občianskej sféry, všetkým členom správnych orgánov za spoluprácu, partnerstvo a pomoc.

Kontakt:

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Legionárska 13

831 04 Bratislava

www.socia.sk

www.lienkapomoci.sk


< Späť