itretisektor | TS: 10.výročie nadácie SOCIA
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: 10.výročie nadácie SOCIA

Viete, kto organizuje kampaň Staroba sa nás dotýka? Tú s logom lienky a peknými fotkami celebrít so zostarnutými rukami. Banskobystričania, vy si spomínate kto organizoval projekt Banská Bystrica – Mesto rodiny? Kto prišiel s iniciatívou na zavedenie Dňa starých rodičov na Slovensku? Takto by sme sa mohli pýtať dlho, ale to nie je cieľom. Týmito otázkami iba pripomíname, že za mnohými zmysluplnými projektami sú ľudia zo SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien.

Zakladatelia nadácie SOCIA mali pre 10 rokmi jasné ciele – prispieť k rozvoju MNO, skvalitniť životy odkázaných ľudí a scitlivieť širokú verejnosť voči „slabým“. K dispozícii mali iba vlastné hlavy, ruky a odhodlanie. Nemali ani korunu. Dnes konštatujú, že sa im za 10 rokov podarilo získať 7 830 000 EUR - viac ako 235 000 000 Sk a zrealizovať viac ako dúfali.

Helena Woleková, správkyňa nadácie, sumarizuje čo všetko ľudia SOCIE za 10 rokov zvládli:

Podporovali sme mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré budovali sociálne služby rešpektujúce potreby odkázaných ľudí, moderné a pilotné projekty, poskytujúce malokapacitné, ambulantné a terénne služby v prirodzenom prostredí ich užívateľov. Podporovali sme rodiny a jednotlivcov, ktorí sú v sociálnej núdzi. Snažili sme sa podporovať ich samostatnosť, mobilizáciu vlastných síl a prepojenie na miestne spoločenstvá. Dovolíme si tvrdiť, že sme našimi grantovými programami ovplyvnili životy asi 200 000 ľudí v núdzi alebo ohrození.

Vlado Matej, výkonný riaditeľ nadácie, pokračuje vo výpočte:

Modelovanie sociálnej siete a posilňovanie sociálnych MNO sú ďalšími oblasťami nášho dlhodobého záujmu. Podporovali sme systémové zmeny v oblasti sociálnych služieb a zavádzanie komunitného plánovania. Vytvárali sme alternatívnu koncepciu reformy starostlivosti o ohrozenú rodinu. Okrem priamej finančnej podpory sme cieľavedome a systematicky sieťovali MNO, pôsobiace v sociálnej oblasti. 10 rokov sa snažíme, aby sme boli aj dlhodobo udržateľní.

Nadácia SOCIA ďakuje všetkým dobrovoľníkom, individuálnym aj firemným darcom, podporovateľom, všetkým partnerom z verejnej, súkromnej aj občianskej sféry, všetkým členom správnych orgánov za spoluprácu, partnerstvo a pomoc.

Kontakt:

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Legionárska 13

831 04 Bratislava

www.socia.sk

www.lienkapomoci.sk


< Späť