itretisektor | TS. Do Nášho Mesta sa zapojilo 5000 dobrovoľníkov
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS. Do Nášho Mesta sa zapojilo 5000 dobrovoľníkov

Spolu 5000 dobrovoľníkov pomáhalo minulý piatok a v sobotu počas Nášho Mesta pri rôznych aktivitách. Vyčistili Malý Dunaj, nelegálne skládky, namaľovali kilometre plotov na školách a škôlkach, čistili parky, venovali sa seniorom a tiež prácam na slovenských hradoch.

Z Dunaja sme vytiahli 21 pneumatík, dva televízory jednu Hi-Fi vežu, značkové tenisky, zvyšky plastovej stoličky, obal monitoru, stojan na lampu a hromadu plastových fliaš,“ povedal Richard Weber z organizácie Strom Života, ktorý prišiel s nápadom vyčistiť Malý Dunaj na člnkoch. Kým cez Naše Mesto zháňal dobrovoľníkov, člnky mu požičal zadarmo kamarát.

Do Nášho Mesta sa v 11 slovenských mestách zapojilo 152 neziskoviek, ktoré často nemajú kapacity, ani finančné zdroje, aby si pomohli. Okrem praktickej pomoci dobrovoľníkov získali od Nadácie Pontis aj grant, vďaka ktorému si zakúpili potrebný materiál k svojim aktivitám.

Naše Mesto organizovala Nadácia Pontis spolu so skupinou firiem Engage. Tento rok sa do nej zapojili zamestnanci z 80 firiem a organizácií, ale aj dobrovoľníci z verejnosti. V Európskom roku aktívneho starnutia Nadácia Pontis myslela aj na seniorov. Imobilná dôchodkyňa z Arcidiecéznej charity v Bratislave bola vďaka dobrovoľníkom po rokoch prvýkrát na prechádzke pri Dunaji. V zariadení sociálnych služieb a domove pre seniorov v Rači sa v piatok zišlo aj 50 generálnych riaditeľov a manažérov, ktorí sa zapojili aj do manuálnych prác. „Namaľovali sme altánok, vysadili kvetinové záhony a so seniormi sme hrali petanque. Bolo dôležité, aby sme aktivity nerobili pre nich, ale spolu s nimi,“ hovorí Robert Hauber, finančný riaditeľ Slovak Telekom, ktorá je vedúcou firmou Engage. Manažéri spoločne podpísali iniciatívu Prihlasujeme sa k dobrovoľníctvu. Svojim podpisom deklarovali, že budú prihliadať na dobrovoľnícku skúsenosť budúcich zamestnancov, čo je už v zahraničí bežná prax. Dobrovoľnícka skúsenosť prináša zamestnancom nielen nové zručnosti, ale tiež veľa napovedá o tom, ako dokážu pracovať v tíme.

Dobrovoľníci v Žiline pomáhali občianskemu združeniu Truc Spherique vytvoriť žilinskú kunsthalle v priestoroch Neologickej synagógy, ktorá bude slúžiť kultúre. Vo vysokej prachovej hmle počas piatich hodín vyhadzovali suť z balkóna dokonca aj ženy. Najviac zapojených dobrovoľníkov na počet obyvateľov bolo v Galante. V rámci galantského okresu pracovalo 650 dobrovoľníkov aj v Tešedíkove, Seredi, Šali a Nedede. Pomáhalo sa aj na Lietavskom hrade či Hrade Lednica a Pionierska záhrada v Košiciach už čoskoro nebude slúžiť len Košičanom, ale aj návštevníkom mesta.

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto sa konalo v Bratislave, Galante, Seredi, Šali, Trenčíne, Partizánskom, Žiline, Liptovskom Hrádku, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v Hlohovci.

Pre viac informácií kontaktujte Petru Nagyovú, PR manažérku Nadácie Pontis, petra.nagyova@nadaciapontis.sk  , 0917 260 904. Fotografie nájdete aj vo fotogalérii na FB profile Nadácie Pontis.

******************

Nadácia Pontis www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk   a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .

ENGAGE je medzinárodnou sieťou známych a spoločensky zodpovedných firiem, ktoré rozvíjajú rôzne formy zapájania vlastných zamestnancov do dobrovoľných a verejnoprospešných aktivít a zdieľajú svoje skúsenosti. Firmy združené v ENGAGE sú presvedčené, že práca zamestnancov v prospech komunít prináša prínosy okoliu, ako aj benefity zamestnancom a firme samotnej. Zamestnanci cítia, že ich zamestnávateľ podporuje dobrú myšlienku. Firma dobrovoľníckymi aktivitami potvrdzuje svoje miesto v spoločnosti, čo má priaznivý dopad aj na jej podnikanie a vzťahy s klientmi. Členovia ENGAGE sa pravidelne stretávajú a plánujú svoje spoločné aktivity.


< Späť