itretisektor | TS: Slovenská učiteľka školila učiteľov v Keni
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • ***Zverejnený zoznam prijímateľov 2 %***

  Notárska komora Slovenskej republiky dňa 15. 1. 2018 odovzdala zoznam prijímateľov Finančnej správe Slovenskej republiky a zároveň ho publikovala aj na svojej internetovej stránke.
 • ***Zodpovednosť školy pri zranení žiaka ***

  Pripravili sme odborný článok, ktorý obsahuje prehľad povinností školy alebo školského zariadenia, pokiaľ dôjde k úrazu žiaka.
 • ***Určenie práce nadčas***

  V zverejnenej prípadovej štúdii sme sa venovali výpočtu práce nadčas učiteľa umeleckej školy.
 • *** Aktualizované vzory tlačív ***

  Prinášame aktualizované vzory tlačív potrebné na poukázanie 2 % z dane v roku 2018.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Slovenská učiteľka školila učiteľov v Keni

Slovenská učiteľka Daniela Skladanová strávila dva týždne v Keni, aby školila miestnych učiteľov piatich škôl z okresu Voi v oblasti projektového vyučovania za pomoci moderných technológií.

Učili sme 55 kenských učiteľov, ako si pripraviť učivo tak, aby ním priblížili reálny život študentom a aby si ho mohli osvojiť formou zážitku. Viedli sme ich k tomu, aby sa snažili vžiť do pocitov žiaka pri riešení praktických úloh. Jednou z nich bola aj príprava cesty slovenských študentov do Kene,“ povedala Daniela Skladanová, ktorá učí ekonomické predmety na Obchodnej akadémii v Leviciach. Na Slovensku bola jedna z prvých učiteľov, ktorí sa na začali venovať projektovému vzdelávaniu a vyškolila veľa ďalších, ako používať moderné technológie vo výučbe. „Ide o moderný spôsob vzdelávania, ktorý je založený na tvorivosti a odstraňuje memorovanie žiakov, na ktoré boli doteraz zvyknutí aj kenskí učitelia,“ vysvetlila.

Kenskí učitelia sa môžu projektovému vzdelávaniu venovať vďaka novým počítačovým učebniam, ktoré Nadácia Pontis zriadila v štyroch miestnych školách ešte koncom minulého roku. Posledná vznikla na dievčenskej škole Kajire Secondary School po dlhodobých prieťahoch s elektrickou energiou. Učebňa má dnes 15 počítačov a patrí medzi najkrajšie zariadené.

Okrem toho, že sa zlepšia študijné výsledky našich žiakov očakávame, že vzrastie aj záujem rodičov z okolia o našu školu a pritiahneme viac šikovných študentov,” sľubuje si od projektu Simon Mwakughu, riaditeľ Mwaghogho Secondary School. Podľa neho budú učitelia viac motivovaní a absolventi školy po jej skončení nebudú musieť navštevovať ďalšie počítačové kurzy, vďaka čomu sa skôr uplatnia na trhu práce. Počítačové učebne majú aj na Mwambiti Secondary, Moi High School či Marungu Secondary. Práve na nej slovenský veľvyslanec v Keni, Michal Mlynár, vyhodnotil aj súťaž o najlepšiu esej na tému Akú pozitívnu zmenu by som priniesol do svojej komunity.

Veľvyslanec vyhlásil súťaž pre kenských žiakov ešte začiatkom roka. Najčastejšie problémy, o ktorých písali, boli drogy, etnické a kmeňové deliace čiary v kenskej spoločnosti, ekonomicko-sociálne problémy, vzdelávanie, rovnosť pohlaví, kriminalita a korupcia a ďalšie. Medzi ocenenými študentmi sú traja chlapci a jedno dievča z troch stredných škôl v okrese Voi, ktorých pozval veľvyslanec na exkurziu do Nairobi, kde navštívia naše veľvyslanectvo, parlament a stretnú sa aj s kenským ministrom školstva. Súťaže esejí sa zúčastnili aj desiati žiaci z Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí svoje hlavné myšlienky prezentovali Keňanom aj vo videu. Projekt Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy realizuje Nadácia Pontis s finančnou podporou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovak Aid.

Viac informácií k projektu v Keni vám poskytne Petra Nagyová, PR manažérka nadácie, e-mail: petra.nagyova@nadaciapontis.sk , mobil: 0917 260 904.

*******************************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk   a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .


< Späť