itretisektor | TS: Pestré mestečko neziskových organizácií 2012 otvorí svoje brány v Košiciach
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Pestré mestečko neziskových organizácií 2012 otvorí svoje brány v Košiciach

Karpatská nadácia pripravila na štvrtok 28. júna 2012 od 15.00 do 20.00 hod. už štvrtý ročník úspešného podujatia Pestré mestečko neziskových organizácií. V rámci podujatia bude 11 organizácií z východného Slovenska verejnosti prezentovať svoje aktivity.

Podujatie sa uskutoční v spolupráci s OC Atrium Optima v Košiciach.

Pestré mestečko neziskových organizácií predstavuje verejnosti úspešné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor. Karpatská nadácia sa aktívne angažuje v oblasti zviditeľňovania, sieťovania a vzdelávania neziskových organizácii, keďže si uvedomuje ich význam a prínos pre dobre fungujúcu spoločnosť.

Tohtoročné mestečko prinesie návštevníkom zaujímavé inšpirácie na aktívne trávenie voľného času, tvorivé dielne a aktivity pre deti aj dospelých, no aj ochutnávku vín, zdobenie medovníkov, či poznávanie byliniek.

Pestré mestečko neziskových organizácií patrí medzi tradičné letné aktivity Karpatskej nadácie. Verejnosť sa zaujíma o mimovládne organizácie, chce ich lepšie spoznať, a Pestré mestečko je pre všetkých ideálna príležitosť, ako sa s nimi zoznámiť zaujímavou a interaktívnou formou“, pozýva návštevníkov na podujatie Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Pestré mestečko sa aj tento rok koná s podporou obchodného centra Atrium Optima Košice. „Sme radi, že v našich priestoroch môžeme odprezentovať entuziazmus mnohých dobrovoľníkov a prínos neziskových organizácií pre obyvateľov nášho regiónu a ich spoločenský život. Veríme, že tieto organizácie mimoriadne záslužne dopĺňajú to, na čo štátu nezvyšujú sily ani finančné prostriedky. Z tohto dôvodu Pestré mestečko radi podporíme“, hovorí Peter Šimkanin, Manager SC Atrium Optima.

Pestré mestečko neziskových organizácií 2012 sa koná v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií, ktorý nadácia financuje z asignácie percent dane z príjmu spoločnosti RWE IT Slovakia.

Bližšie informácie pre médiá poskytne:

Katarína Minárová, PR a komunikácia

E-mail: katarina.minarova@karpatskanadacia.sk

Tel.: 0910 250 448


Zoznam organizácií, ktoré sa budú prezentovať na Pestrom mestečku neziskových organizácií 2012

vo štvrtok 28. júna 2012 v OC Atrium Optima v Košiciach:

1. Karpatská nadácia, Košice

2. Alma – centrum, Jablonov nad Turňou

3. Krasturist, Jablonov nad Turňou

4. SOPKA - Senianska oddychovo-pohybová kultúrna aktivita, Seňa

5. Rodinné centrum Stonožka, Košice

6. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Michalovce

7. SOSNA, Družstevná pri Hornáde

8. Priatelia Zeme – SPZ, Košice

9. Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe, Haniska pri Košiciach

10. Lesná pedagogika, Hlivištia

11. Klub vojenskej histórie Beskydy, Hudcovce


< Späť