itretisektor | TS: Návštevníci bratislavskej pláže sa môžu učiť zadarmo posunkovať

TS: Návštevníci bratislavskej pláže sa môžu učiť zadarmo posunkovať

Bratislavčania sa môžu naučiť posunkovať. Už od tejto nedele začínajú bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť na Magio pláži.

Povedz to posunkom je názov workshopu, prostredníctvom ktorého môžu Bratislavčania a návštevníci Magio pláže spoznať svet nepočujúcich a naučiť sa najpoužívanejšie posunky. Workshop bude viesť známy tlmočník z posunkového jazyka Robert Šarina.

Na začiatku je najťažšie rozhýbať ruky, ale potom to už ide samo. Základy posunkového jazyka sa dajú zvládnuť pomerne rýchlo. „Svet nepočujúcich, ich jazyk, myslenie a vnímanie sveta sú vizuálne. Posunkový jazyk má manuálno-vizuálnu formu a slovenčina je pre nepočujúcich takmer cudzí jazyk,“ vysvetľuje. Nepočujúci majú aj preto často problémy pri čítaní s porozumením, s vnímaním metafory, preneseného významu a humoru so skrytou pointou.

Nepočujúci majú podľa Roberta Šarinu svoju vlastnú kultúru, ktorá im umožňuje žiť síce odlišný, ale plnohodnotný život. „Nepočuť nie je problém. Problém je postoj väčšinovej spoločnosti počujúcich k nepočujúcim ľuďom. Niekedy sa bariéry odstraňujú ťažšie ako tie stavebné,“ tvrdí tlmočník, ktorý chce o tom presvedčiť aj účastníkov nedeľných workshopov. Počujúci sa napríklad často čudujú, keď stretnú nepočujúceho na diskotéke alebo na akcii, kde hrá elektronická hudba. Nie je to však nič nezvyčajné. Niektorí nepočujúci dokážu vnímať určité hlboké tóny a ak hudba hrá naozaj nahlas, dokážu telom vnímať vibrácie. Mnohí nepočujúci výborne tancujú. „Na Slovensku máme nepočujúceho Techno DJa a vo Fínsku žije významný hip-hopový umelec s menom Signmark,“ dodáva Robert Šarina.

Kurz posunkového jazyka pre verejnosť sa na bratislavskej Magio pláži uskutoční každú druhú nedeľu o 17.00 hodine v termínoch 1.,15. a 29.júla a 12., 26. augusta v priestoroch čitárne. Kurzy organizuje Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis. Robert Šarina sa spolu s nepočujúcim paraglidistom Jozefom Markovičom objaví aj na festivale Bažant Pohoda v stane Dobrá krajina. Vďaka programu Hľadáme ďalší zmysel - Pre podnikanie si rozbehol vlastný biznis a dnes sa ako jediný nepočujúci na Slovensku venuje šitiu padákov.

**********************************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk   a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .


< Späť