itretisektor | TS: Mladý Žilinčan rečnil v pléne OSN v Ženeve
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Mladý Žilinčan rečnil v pléne OSN v Ženeve

Žilinčan Michal Fiabáne rečnil v pléne Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve pred takmer 300 delegátmi z celého sveta. Mladý Slovák sa do Stálej misie SR pri OSN dostal vďaka esejistickej súťaži na tému rozvojovej spolupráce, ktorú napokon aj vyhral.

Napísal esej a vyhral trojtýždennú stáž v OSN v Ženeve. Napokon s ním boli takí spokojní, že si ho chceli ponechať aj dlhšie. V porovnaní so stážistami z iných krajín, mal mladý Slovák možnosť vidieť všetko a byť takmer všade. V pléne Rady OSN pre ľudské práva dokonca predniesol vyhlásenie za Slovensko.

Keď som mal prejav prvýkrát, bola to trošku z núdze cnosť. Náš diplomat musel byť v danej chvíli fyzicky inde. Asi päť minút predtým si ma zavolal z pléna na chodbu. Chcel, aby som mu prečítal prvé dve vety, aby zistil aká je moja angličtina,“ povedal Michal Fiabáne. Medzi jeho povinnosti patrila účasť na koordinačných stretnutiach všetkých krajín Európskej únie, o ktorých informoval svojho nadriadeného Branislava Lysáka, 1. tajomníka Stálej misie v Ženeve. Takisto písal reporty a správy pre slovenské ministerstvo zahraničných vecí o dianí v OSN, ale aj samotné vyhlásenie Slovenska v pléne OSN. „Robil som veci, ku ktorým by som sa inak nedostal. Len keby som niekedy v budúcnosti robil v diplomacii,“ tvrdí Žilinčan, ktorý študuje politický marketing.

Stáž v Ženeve ho inšpirovala aj v tom, čomu sa chce v budúcnosti venovať. „Keď človek sedí v OSN medzi ľuďmi, ktorí zastupujú jednotlivé štátne misie, je to často o procedúrach a o slovíčkach. Akonáhle však príde zástupca mimovládnej organizácie s osobným príbehom z druhej strany, človek si uvedomí, ako je niekedy vzdialená politika realite. Mimovládky robia v teréne medzi ľuďmi to, o čom sa v OSN bavia na systémovej úrovni,“ vysvetlil. Hoci sú podľa neho obe úrovne dôležité, v budúcnosti by si chcel vyskúšať práve prácu na druhej strane, v teréne.

Tretí ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce, ktorú Michal Fiabáne vyhral, organizovala Nadácia Pontis. Študent Masarykovej univerzity v Brne sa v nej venoval Arabskej jari a jej paralelám v postkomunistických krajinách po roku 1989. Hoci sa dnes Žilinčan venuje politickému marketingu, počas bakalárskeho štúdia medzinárodných vzťahov bol oblasťou jeho záujmu práve Blízky východ. Stáž v OSN pre víťaza esejistickej súťaže zorganizovala Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR. Víťaz si svoj diplom podpísaný ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom prevzal od riaditeľky odboru rozvojovej a humanitárnej spolupráce Karly Wursterovej počas Medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a demokracia v Bratislave.

Nadácia Pontis zorganizovala súťaž o najlepšiu esej v rámci projektu Odborne o rozvojových témach, ktorý finančne podporila SlovakAid. Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo 55 študentov a eseje hodnotilo 14 členov odbornej komisie zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam.

Celý rozhovor s Michalom Fiabánem si môžete prečítať na webovej stránke Nadácie Pontis....

**********************************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk   a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .


< Späť