itretisektor | TS: Drahuškovu príde popriať aj patrón Stanko Štepka

TS: Drahuškovu príde popriať aj patrón Stanko Štepka

Drahuškovo - inšpirujúci domov sociálnych služieb, v obci Krajné ( okres Myjava) oslávi koncom júla svoje druhé výročie. Našli v ňom zázemie dospelí s autizmom a pretože ide o domov komunitného bývania sú vnímaní ako rovnocenní partneri personálu. Drahuškovo je zaujímavé aj tým, že tu dostali príležitosť žiť a pracovať aj dospelí odchovanci z detských domovov. Tieto tri svety žijú vo vzájomnej symbióze a pomáhajú si. V piatok 27. júla sa v Drahuškove uskutoční Deň otvorených dverí, na ktorom by chceli poďakovať a ukázať svojim dobrodincom ako úspešne žije a rozvíja sa projekt, ktorý podporili. Na Dni nebude chýbať ani patrón Drahuškova – Stanko Štepka a vystúpenie divadelného súboru Hlavina z Radošiny.

Drahuškovo zblízka

Súčasťou programu bude aj prehliadka chránených dielní a možnosť zakúpiť si výrobky z keramickej dielne, ktoré v nej vyrobili zdravotne postihnutí. Drahuškovo vzniklo ako snaha rodičov zabezpečiť svojim deťom s postihnutím zmysluplný život aj v období dospelosti a v čase, keď sa už nebudú vládať osobne starať o svoje veľké deti.

Drahuškovo je skladačka aktivít a vzácnych ľudí, ktorí tvoria vhodné prostredie pre život dospelých postihnutých autizmom. Spolu sa staráme o ovce, zajace, sliepky, zeleninu na záhradke, čisté prádlo, pečieme koláče a pletenky, vytvárame praktické darčeky v našej keramickej dielni...Týmito činnosťami pomáhame rozvíjať v našich zverencoch záujem o dianie okolo seba. V známom a bezpečnom prostredí sa častým opakovaním aktivít stávajú súčasne samostatnejšími,“ povedala Jana Michaliková, projektová manažérka.

Drahuškovo je pre nich ozajstným domovom. Práve zmysluplná práca, podmienky pre rôznorodé životné a pracovné činnosti sú tým čo takto postihnutým ľuďom najviac pomôže.

Výstižne to vyjadrila Mária Kozáková, (naša kolegyňa, hodnotí svoju prácu v Drahuškove):

Aký je môj celkový pohľad na prácu s autistami? Nádherný a plný krásnych zážitkov. Niekto povie, že takú prácu by nemohol robiť. Možno nie a možno je to iba mylný dojem. Treba sa vedieť vcítiť do ich sveta, vedieť ich pochopiť, snažiť sa porozumieť niektorým ich reakciám, naučiť sa ich milovať celým srdcom a pomáhať im žiť bežný život. Netvrdím, že je to ľahké. Naozaj prídu chvíle, keď im nedokážeme porozumieť, nevieme, čo prežívajú, z čoho majú strach, čo ich rozladí. No sme tu, aby sme im pomohli, dali im pocit istoty a bezpečnosti.

Lásku a porozumenie, ktoré dostávajú, vedia oplácať objatím, pritúlením sa, pohladením, úsmevom a to je najkrajšia odmena. Práca v tomto zariadení ma obohatila o mnohé krásne zážitky, situácie pri rôznych činnostiach, pri hre a zábave, pri dlhých prechádzkach. Naučila som sa rozumieť tým, ktorým sa naoko rozumieť nedá. A odmena za niekedy ťažkú a namáhavú prácu? Spokojnosť, úsmev a krásny pohľad nevinných očí. Naučme sa ich rešpektovať, prijať ich medzi seba a pomáhať im žiť.

Stručne o nás

Občianske združenie Drahuška a my... sa venuje starostlivosti o dospelých s autizmom od roku 2010

Drahuškovo je domovom sociálnych služieb komunitného typu, v ktorom klienti nie sú „opatrovaní a strážení“, ale sú rovnocennými partnermi personálu. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt, ku ktorému v marci 2012 pribudli chránené dielne. V nich vzniklo desať pracovných miest pre zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorí pracujú v hrnčiarskej, kuchynskej, multifunkčnej, stolárskej a ďalších dielňach. Svoje výrobky ponúkajú aj formou internetového obchodu na http://www.drahuskovo.sk/05_obchod/  .

Drahuškovo vzniklo vďaka pomoci a štedrosti mnohých firiem a súkromných podporovateľov zo Slovenska. Všetci sa nájdu aj na webovej stránke (www.drahuskovo.sk ) Zo zahraničnej pomoci im k zahájeniu činnosti komunitného centra významne pomohla podpora z Nórskeho blokového grantu, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR ako aj podpora z Operačného programu vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu.

Viac informácií :

Ing. Jana Michaliková, projektová manažérka, 0949 540 939, michalikova.jana@gmail.com .< Späť