itretisektor | TS: Deň otvorených dverí v Drahuškove sa vydaril
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Deň otvorených dverí v Drahuškove sa vydaril

Minulý piatok sa v obci Krajné (okres Myjava), v netradičnom domove sociálnych služieb pre dospelých postihnutých autizmom – Drahuškove, uskutočnil deň otvorených dverí. Bol súčasne oslavou aj jeho 2.výročia.

Drahuškovu prišla popriať aj Jeho Excelencia, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Trine Skymoen. Presvedčila sa opakovane o užitočne využitej podpore :

Nórsko poskytlo na vybudovanie tohto priestoru približne 1,5 mil € prostredníctvom EEA grantov. Vždy, keď dostane projekt finančnú podporu, pýtame sa, či sú peniaze dobre minuté, na dobrý účel. V tomto prípade nemáme pochybnosti, že tieto peniaze boli veľmi, veľmi dobre minuté. Poviem Vám, prečo si to myslím. Toto je moja druhá návšteva v Drahuškove. Keď sme sem prišli prvýkrát, neboli sme očakávaní. Ako sme prichádzali, vracali sa zo svojej pravidelnej prechádzky aj klienti. Ja som bola privítaná výnimočným spôsobom. P. Hlinová, Vy ste povedali: Madam ste veľmi pekne vítaná u nás, budem sa Vám venovať, hneď ako sa postarám o svojich klientov... Bola som veľmi rada, tomuto privítaniu, pretože presne tak to malo byť. Bolo vidieť, že sa staráte o svojich klientov veľmi starostlivo, profesionálne a domácky, tak ako si to zaslúžia.

Foto : http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/pst04v.jpg

Medzi gratulantmi nechýbala ani generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Ing. Mgr. Iveta Kopasová, ktorá vyjadrila želanie intenzívne pokračovať v spolupráci na projekte aj do budúcnosti.

Foto : http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/pik02v.jpg

Návštevníci mali najväčší záujem o každodenný život v komunitnom centre, o špecifiká správania osôb postihnutých autizmom. Zaujímali sa tiež o výrobky, ktoré vznikajú v chránených dielňach Drahuškova. Mohli si z nich vybrať aj na pamiatku:

Foto _ http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/17v.jpg

Pekne a výstižne to povedal Stanko Štepka, patrón Drahuškova, ktorý vystúpil v programe s divadlom Hlavina z Radošiny:

"Drahuškovo je asi jedno z mála miest na Slovensku, kde sa podarilo sny naozaj uskutočniť."

Foto na : http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/h05v.jpg

Ak Vás zaujíma atmosféra a bohatý program Dňa otvorených dverí, pozrite si ďalšie fotografie na :

http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/02_aktualne_b.htm

.......................................................................

Stručne o nás

Občianske združenie Drahuška a my... sa venuje starostlivosti o dospelých s autizmom od roku 2010. Drahuškovo je domovom sociálnych služieb komunitného typu, v ktorom klienti nie sú „opatrovaní a strážení“, ale sú rovnocennými partnermi personálu. Drahuškovo je zaujímavé aj tým, že tu dostali príležitosť žiť a pracovať aj dospelí odchovanci z detských domovov. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt, ku ktorému v marci 2012 pribudli chránené dielne. V nich vzniklo desať pracovných miest pre zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorí pracujú v hrnčiarskej, kuchynskej, multifunkčnej, stolárskej a ďalších dielňach. Svoje výrobky ponúkajú aj formou internetového obchodu na http://www.drahuskovo.sk/05_obchod/  .

Drahuškovo vzniklo vďaka pomoci a štedrosti mnohých firiem a súkromných podporovateľov zo Slovenska. Všetci sa nájdu aj na webovej stránke (www.drahuskovo.sk  ) Zo zahraničnej pomoci im k zahájeniu činnosti komunitného centra významne pomohla podpora z Nórskeho blokového grantu, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR ako aj podpora z Operačného programu vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu.

Viac informácií :

Ing. Jana Michaliková, projektová manažérka, 0949 540 939, michalikova.jana@gmail.com  .< Späť