itretisektor | TS: Deň otvorených dverí v Drahuškove sa vydaril

TS: Deň otvorených dverí v Drahuškove sa vydaril

Minulý piatok sa v obci Krajné (okres Myjava), v netradičnom domove sociálnych služieb pre dospelých postihnutých autizmom – Drahuškove, uskutočnil deň otvorených dverí. Bol súčasne oslavou aj jeho 2.výročia.

Drahuškovu prišla popriať aj Jeho Excelencia, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Trine Skymoen. Presvedčila sa opakovane o užitočne využitej podpore :

Nórsko poskytlo na vybudovanie tohto priestoru približne 1,5 mil € prostredníctvom EEA grantov. Vždy, keď dostane projekt finančnú podporu, pýtame sa, či sú peniaze dobre minuté, na dobrý účel. V tomto prípade nemáme pochybnosti, že tieto peniaze boli veľmi, veľmi dobre minuté. Poviem Vám, prečo si to myslím. Toto je moja druhá návšteva v Drahuškove. Keď sme sem prišli prvýkrát, neboli sme očakávaní. Ako sme prichádzali, vracali sa zo svojej pravidelnej prechádzky aj klienti. Ja som bola privítaná výnimočným spôsobom. P. Hlinová, Vy ste povedali: Madam ste veľmi pekne vítaná u nás, budem sa Vám venovať, hneď ako sa postarám o svojich klientov... Bola som veľmi rada, tomuto privítaniu, pretože presne tak to malo byť. Bolo vidieť, že sa staráte o svojich klientov veľmi starostlivo, profesionálne a domácky, tak ako si to zaslúžia.

Foto : http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/pst04v.jpg

Medzi gratulantmi nechýbala ani generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Ing. Mgr. Iveta Kopasová, ktorá vyjadrila želanie intenzívne pokračovať v spolupráci na projekte aj do budúcnosti.

Foto : http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/pik02v.jpg

Návštevníci mali najväčší záujem o každodenný život v komunitnom centre, o špecifiká správania osôb postihnutých autizmom. Zaujímali sa tiež o výrobky, ktoré vznikajú v chránených dielňach Drahuškova. Mohli si z nich vybrať aj na pamiatku:

Foto _ http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/17v.jpg

Pekne a výstižne to povedal Stanko Štepka, patrón Drahuškova, ktorý vystúpil v programe s divadlom Hlavina z Radošiny:

"Drahuškovo je asi jedno z mála miest na Slovensku, kde sa podarilo sny naozaj uskutočniť."

Foto na : http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/Foto/DOD_2012/h05v.jpg

Ak Vás zaujíma atmosféra a bohatý program Dňa otvorených dverí, pozrite si ďalšie fotografie na :

http://www.drahuskovo.sk/06_aktualne/02_aktualne_b.htm

.......................................................................

Stručne o nás

Občianske združenie Drahuška a my... sa venuje starostlivosti o dospelých s autizmom od roku 2010. Drahuškovo je domovom sociálnych služieb komunitného typu, v ktorom klienti nie sú „opatrovaní a strážení“, ale sú rovnocennými partnermi personálu. Drahuškovo je zaujímavé aj tým, že tu dostali príležitosť žiť a pracovať aj dospelí odchovanci z detských domovov. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt, ku ktorému v marci 2012 pribudli chránené dielne. V nich vzniklo desať pracovných miest pre zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorí pracujú v hrnčiarskej, kuchynskej, multifunkčnej, stolárskej a ďalších dielňach. Svoje výrobky ponúkajú aj formou internetového obchodu na http://www.drahuskovo.sk/05_obchod/  .

Drahuškovo vzniklo vďaka pomoci a štedrosti mnohých firiem a súkromných podporovateľov zo Slovenska. Všetci sa nájdu aj na webovej stránke (www.drahuskovo.sk  ) Zo zahraničnej pomoci im k zahájeniu činnosti komunitného centra významne pomohla podpora z Nórskeho blokového grantu, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR ako aj podpora z Operačného programu vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu.

Viac informácií :

Ing. Jana Michaliková, projektová manažérka, 0949 540 939, michalikova.jana@gmail.com  .< Späť