itretisektor | TS: Špeciálni pedagógovia budú navštevovať nepočujúce deti priamo doma
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Špeciálni pedagógovia budú navštevovať nepočujúce deti priamo doma

Prvýkrát na Slovensku budú špeciálni pedagógovia navštevovať nepočujúce deti priamo doma. V mnohých rodinách nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Ich cieľom bude naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich.

Lucia je nepočujúca. Keď mala jeden rok, prestala reagovať na vonkajšie vnemy. Lekárka napokon skonštatovala, že dieťa má problém so sluchom a zrejme nikdy nebude počuť. Podobných situácií je viac. Na Slovensku sa ročne narodí 70 nepočujúcich detí a ďalších viac ako 100 detí s poruchami sluchu. Aj preto je riešením špeciálny pedagóg, ktorý bude dieťa navštevovať priamo v rodine. „Špeciálni pedagógovia úspešne pôsobia v Amerike, v mnohých vyspelých európskych krajinách, ale aj v Česku. Na Slovensku však doteraz takýto program chýbal,“ vysvetľuje Mirka Šáchová z Nadácie Pontis.

V rámci programu Mobilný pedagóg sa o pomoc môžu uchádzať rodiny s nepočujúcimi alebo nedoslýchavými deťmi do 6 rokov.Špeciálni pedagógovia budú s dieťaťom pracovať jeden až dvakrát do týždňa priamo v domácom prostredí. Výhodou takejto terénnej práce je, že špecialista pracuje aj s rodičmi a súrodencami a prirodzene ich začleňuje do práce s dieťaťom,“ hovorí M. Šáchová. Pedagóg využíva pracovné pomôcky, ktoré sú dostupné v domácnosti a ktoré môžu ďalej používať aj rodičia.

Sluchovo postihnuté deti je potrebné podchytiť už od útleho veku. Rodičia však ich rannú starostlivosť často podceňujú. Chýbajú im informácie, ako vhodne rozvíjať schopnosti dieťaťa, aby neskôr nemalo problémy. Pozitívom špeciálneho pedagóga sú tiež čas a peniaze. Rodičia s viacerými deťmi si len ťažko dokážu vytvoriť podmienky na pravidelné dochádzanie do najbližšej poradne, ktorá sa spravidla nachádza vo väčších mestách.

Program Mobilný pedagóg na Slovensku prvýkrát štartuje cez Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Môžu sa do neho prihlásiť rodiny, ktoré potrebujú pomoc, ale aj špeciálni pedagógovia pracujúci s deťmi v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva. Nadácia Pontis hľadá aj psychológov, logopédov a lektorov posunkového jazyka, ktorí budú s nepočujúcimi a nedoslýchavými deťmi pracovať. Prihlásiť sa môžu aj dospelí nepočujúci, ktorí sú okrem výučby posunkového jazyka ochotní poskytnúť rodičom vlastné rady a skúsenosti.

Viac informácií k programu sa nachádza na webovej stránke Nadácie Pontis v sekcii Mobilný pedagóg, kde nájdete aj prihlášky pre rodiny a mobilných pedagógov: http://www.nadaciapontis.sk/17836

V prípade otázok kontaktujte Petru Nagyovú, PR manažérku Nadácie Pontis, mobil: 0917 260 904, e-mail: petra.nagyova@nadaciapontis.sk  .

*********************************

Nadácia Pontis www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk   a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .

O spoločnosti Slovak Telekom, a. s. www.telekom.sk

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Na trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s 51 % podielom akcií. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Telekom podporuje Nepočujúcich strategicky už desať rokov. Momentálne je jediná spoločnosť, ktorá vytvára komplexné programy pre Nepočujúcich a zabezpečuje starostlivosť o zákazníkov v posunkovom jazyku.


< Späť