itretisektor | TS: Letná škola moderných učiteľov
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Letná škola moderných učiteľov

Koncom augusta 2012 usporiadala nezisková organizácia Indícia dve podujatia s názvom Letná škola moderných učiteľov. Inovatívni učitelia so záujmom o načerpanie inšpirácie a získanie nových kontaktov strávili týždeň obklopení krásnou prírodou. Bohatý program pozostával z prednášok hostí, praktických workshopov, inovatívnych hier a množstva ďalších aktivít.

Nezisková organizácia Indícia zorganizovala aj tento rok slovenskú Letnú školu moderných učiteľov. Tento krát sa podujatie konalo vo Vyšnej Boci v Hoteli Barbora počas predposledného augustového týždňa (v termíne 19.-25. augusta 2012). Na Letnej škole sa stretlo okolo štyridsať učiteľov zo všetkých kútov Slovenska. Medzi účastníkmi boli aj známe stálice, avšak privítali medzi sebou aj mnoho nových tvárí. Súčasťou osadenstva boli napr. aktéri z televízneho projektu Trieda 9.A, či známi blogeri z učiteľských kruhov.

Program bol skutočne bohatý, od rána do neskorých večerných hodín mali učitelia možnosť vypočuť si prezentácie významných hostí a inšpirátorov. Dostatok pohybu počas dňa zabezpečili aktívne workshopy zamerané napr. na motiváciu, sebarozvoj, či novinky v oblasti IKT. Nechýbali ani obľúbené burzy nápadov, či tvorivé dielne, ktorých výsledky lahodili nielen oku, ale aj duši. A aby toho nebolo málo, jeden celý deň bol vyhradený výletom a poznávaniu okolia, pričom zdatnejší zdolali aj Ďumbier.

Prezentácie a videozáznamy z podujatia budú čoskoro doplnené na portál www.ucimeprezivot.sk  .

V termíne od 12.-18.augusta 2012 sa tiež konal už druhý ročník medzinárodnej Česko-Slovenskej letnej školy Moderných učiteľov. V príjemnom prostredí hotela Kopanice v Žítkovej, ktorá leží symbolicky v strede spoločnej hranice oboch štátov, sa stretlo 20 slovenských a 20 českých učiteľov, aby si tu vymenili spoločné poznatky a skúsenosti, načerpali nové vedomosti z oblasti nových technológií. V stredu počas výletu navštívili učitelia Strednú priemyslovú školu a Obchodnú akadémiu, a tiež aj Múzeum J. A. Komenského v Uherskom Brode, neskôr si prehliadli Múzeum T. Baťu a mesto Zlín. Všetky informácie o tejto akcii nájdete na stránke www.letni-skola.cz  .

O Indícii

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Nezisková organizácia Indícia vznikla, aby sa mohla naplno venovať aktivitám pre učiteľov, ktoré niekoľko rokov zastrešovala nezisková organizácia P-MAT.

Kontakt pre médiá:

Dana Palacková
Indícia, n.o.
Karloveská 32, 841 04 Bratislava
www.indicia.sk
e-mail: dana.palackova@indicia.sk
tel.: 0907 271 671< Späť