itretisektor | TS: Inšpiratívny Jump pre neľahostajných ľudí
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Inšpiratívny Jump pre neľahostajných ľudí

Na Slovensku sa objavujú viaceré pozoruhodné iniciatívy, ktoré pozitívne ovplyvňujú život ľudí. TEDxBratislava, Backspace, Cyklokoalícia, Zelená hliadka, UrbanE.T., Bazár chalaňov a ďalšie aktivity sú povzbudením a potvrdením, že často lepšie ako čakať na zázrak, je vziať veci do vlastných rúk. Neformálna konferencia Trampolina Jump 2012 poskytne 24. októbra priestor všetkým tvorivým a aktívnym ľuďom, ktorým Slovensko nie je ľahostajné.

Jump je neformálna konferencia o nápadoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív. Jej hlavným cieľom je prezentovať inšpiratívne a poučné príbehy, vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu a ponúknuť účastníkom praktické workshopy vedené skúsenými lektormi. Jump charakterizujú priateľská atmosféra a uvoľnený štýl. Určený je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom. Všetky informácie o konferencii sú zverejnené na www.jump2012.sk .

Konferencia predstaví autentické inšpiratívne príbehy a umožní jedinečnú diskusiu medzi viacerými generáciami ľudí o tom, čo si navzájom môžu odovzdať. Zároveň ponúkne účastníkom príležitosť absolvovať zážitkové vzdelávanie formou workshopov. Budú o zručnostiach, ktoré sú užitočné lídrom v modernej občianskej spoločnosti. Ide napríklad o schopnosť efektívne používať sociálne siete, správne argumentovať, či namiesto poúčania a moralizovania radšej otvorene a zaujímavo komunikovať. „Chceme, aby Jump bol pre účastníkov podnetným priestorom na výmenu skúseností a získanie zručností. Martin Bútora, Jakub Ptačin, Marie Stracenská, Boris Strečanský, Miro Šifra, ... V zozname spíkrov, diskutérov a lektorov sa nachádza spolu dvadsať zaujímavých ľudí, ktorí majú čo povedať,“ približuje ciele podujatia Ivan Ježík, riaditeľ Voices.

Jedným z hlavných cieľov nášho združenia je vytváranie platforiem prispievajúcich k obohateniu občianskej spoločnosti. Aktivity Voices sledujem od jej vzniku, ich inovatívny a inšpirujúci charakter sa určite odzrkadlí aj počas Jumpu. Teším sa, ako všetci spoločne poskočíme vpred,“ hovorí Danica Lacová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia VČELÍ DOM a Andrea Gajdošová, Philanthropy Coordinator spoločnosti Orange Slovensko dopĺňa: „Vzhľadom na to, že Nadácia Orange dlhodobo podporuje netradičné formy vzdelávania, veľmi nás nadchla myšlienka tohto jedinečného podujatia, vytvárajúceho priestor na neformálnu výmenu skúseností a nadobudnutia nových, užitočných vedomostí. Osobne sa na Jump a ľudí v ňom zainteresovaných nesmierne teším.

Jump 2012 sa uskutoční 24. októbra v priestoroch Technopolu v Bratislave. Registrácia začína 24. septembra. Organizátorom konferencie je Nezisková organizácia Voices. Hlavnými partnermi sú VČELÍ DOM a Nadácia Orange. Jump podporujú partneri ADMA - Asociácia digitálnych marketingových agentúr, Maxman Consultants, TEDxBratislava a Nadácia SPP. Mediálnymi partnermi sú MeToo a Citylife.

Kontakt

Žofia Teplická

tel.: 0904 033 120

e-mail: zofia.teplicka@voices.sk

www.voices.sk

www.jump2012.sk

-----------------------------------------

Nezisková organizácia Voices od svojho vzniku v roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie.

Za štyri roky nakrútila a zverejnila asi 160 krátkych videofilmov, vzdelávala vyše 1 000 zástupcov z viac ako 150 organizácií a usporiadala 26 kultúrnych podujatí Voices Live v Bratislave, Žiline a Košiciach.< Späť