itretisektor | ŽIHADLO ROKU 2012
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

ŽIHADLO ROKU 2012

Žihadlo roku je soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň, jejímž pořadatelem je obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. Cílem soutěže je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám. V roce 2012 proběhne již 6. ročník soutěže a nově se do ní mohou zapojit i neziskové organizace ze Slovenské republiky.

Zadavatel kampaně (nezisková organizace) může vytvořenou kampaň přihlásit až do čtyř kategorií: tištěná reklama, televizní a kino spot, rozhlasový spot a internetová kampaň. Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku a zaslat ji společně se soutěžními pracemi do 10. října 2012 do sídla organizace Neziskovky.cz .

Vítězné práce v jednotlivých kategoriích vybere porota složená z českých a slovenských odborníků na public relations, marketing, média, neziskový sektor, společenskou odpovědnost a grafický design. Porotci hodnotí na základě předem daných kritérií např. zacílení kampaní, výběr vhodných typů medií vzhledem ke zvolené cílové skupině, kreativní zpracování kampaní, vyhodnocení kampaní. V případě spolupráce NO s reklamní agenturou se posuzuje i spolupráce neziskové a business sféry.

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězných kampaní se letos uskuteční 22. listopadu 2012 ve Strahovském klášteře v Praze. Vítězové si odnesou sošku Žihadla z dílny zlínského sochaře Jiřího Pašky, plaketu a další drobné ceny.

Ocenění v soutěži přináší vítězům v jednotlivých kategoriích i jiné výhody. Například ředitel Diakonie ČCE David Šourek uvádí: „Ocenění sociální kampaně Otevřeno Seniorům nám přineslo jistou dávku pozornosti médií a následně i partnerů. Sami jsme „Žihadlo“ s potěšením v průběhu roku zmiňovali v řadě tiskových sdělení. Cena je samozřejmě nezanedbatelná i pro reklamní agenturu jako jeden z benefitů spolupráce s neziskovkou. Má-li se podařit zviditelnění charitativní reklamy na veřejnosti, vydáváme se všichni na svého druhu dobrodružnou a spletitou cestu…“.

Ocenění kampaně Kavárna bez hranic v kategorii nejlepší rozhlasový spot 2010 si pochvaluje i ředitel organizace Startujeme, o.p.s. Jakub Knězů: „Žihadlo jsme hned v kavárně vystavili. Zvědaví zákazníci zjišťovali, co je to za soutěž, čímž jsme si udělali také reklamu. Pozitivní vliv mělo ocenění i dovnitř organizace. Obecně zaměstnanci – zdraví i ti s handicapem - byli díky tomu více pyšní na firmu. Soutěž nám pomohla i ve vztahu k ministerstvu práce a sociálních věcí, pod jehož operačním programem běží dotace na provoz kavárny. S partnerskou agenturou stále spolupracujeme a připravujeme další PR aktivity.

Martin Tyburec, koordinátor sbírky Skutečná pomoc Člověka v tísni, o.p.s., k tomu dodává: „Každé ocenění je pro nás především velkou psychickou vzpruhou. Osvěží a motivuje do další práce nejen nás, ale i všechny partnery, kteří se s námi na tvorbě a realizaci reklamní kampaně podílejí. Spolupráce s nimi je pak hladší a stabilnější a to je pro nás nesmírně důležité. Další pozitivní věcí, kterou vítězství v této soutěži přineslo nám i partnerům, je rozhodně zviditelnění před veřejností a hlavně mezi odborníky. A konečně: pokud se v souvislosti s cenou mluví i o samotném projektu, nemůžeme si přát více.“

Alena Sladká

koordinátorka projektů

Bližší informace o soutěži naleznete na www.zihadloroku.cz< Späť