itretisektor | TS: Kresťanskí mládežnícki vedúci pokračujú vo vzdelávaní na líderskej škole
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Kresťanskí mládežnícki vedúci pokračujú vo vzdelávaní na líderskej škole

Ďalšie vzdelávanie a duchovný rast mládežníckych vedúcich je jednou z hlavných priorít Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Tento cieľ mal aj pilotný ročník Líderskej animátorskej školy (LAŠ), ktorý sa skončil v júni tohto roku. Navštevovalo ju päťdesiat animátorov z celého Slovenska. Projekt bol podporený z programu Mládež v akcii. Jeho voľné pokračovanie sa začína dnes víkendovým stretnutím vo Važci.

Líderská animátorkská škola je zameraná na zlepšenie vodcovských schopností mládežníckych vedúcich. Prvý ročník pozostával z ôsmich víkendov. Počas nich ponúkli organizátori LAŠ mladým lídrom základné vedomosti týkajúce sa vodcovstva, delegovania ľudí, plánovania či tímovej spolupráce. Priestor bol aj na rozvíjanie praktických zručností v oblasti vodcovstva, osobné poradenstvo a duchovú formáciu.

Počas roka na líderskej škole sa mi otvorili dvere k novým partnerstvám a projektom. So spolužiakmi sme zrealizovali modlitebnú kampaň za voľby 2012, kde som dostala možnosť zapojiť sa ako PR manažérka projektu. Keďže som študentkou žurnalistiky, bola to pre mňa skvelá príležitosť uplatniť svoje schopnosti v praxi,“ uviedla absolventka školy Eleonóra Olšavská.

Tento rok má škola smerovať k ešte väčšej praktickej spolupráci lídrov na celoslovenskej úrovni. „Pripravili sme päť pracovných skupín. Zamerané budú na prípravu metodických materiálov, rast spoločenstiev, spoluprácu s médiami, modlitbu chvál a novú evanjelizáciu. Počas pravidelných stretnutí budú vedúci hľadať konkrétne možnosti spolupráce v daných oblastiach,“ vysvetlila Zuzana Venglíková, zodpovedná za projekt.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa už viac ako dvadsať rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. Vzdeláva dobrovoľníkov a profesionálnych pracovníkov s mládežou formou kurzov, školení a seminárov. Námety na prácu s mládežou ponúka animátorom prostredníctvom webovej stránky www.animator.sk .


< Späť