itretisektor | TS: Nadácia Pontis zakladá Fond pre transparentné Slovensko

TS: Nadácia Pontis zakladá Fond pre transparentné Slovensko

Podpora transparentnosti, zdravého podnikateľského prostredia a systematické znižovanie korupcie sú hlavné ciele Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý vzniká v Nadácii Pontis. Fond už tento rok podporí neziskové organizácie, ktoré sa venujú boju proti korupcii, klientelizmu, plytvaniu verejnými zdrojmi či neetickému spravovaniu vecí verejných.

Na Slovensku doteraz takýto fond chýbal. Jeho poslaním je podporiť watchdogové a analytické organizácie, ktoré sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a zdravého podnikateľského prostredia nevyhnutného pre ekonomický rozvoj každej krajiny. V porovnaní s inými organizáciami majú sťažené podmienky financovania svojich aktivít aj kvôli nutnosti udržiavať si svoju nezávislosť,“ vysvetľuje Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Založenie Fondu pre transparentné Slovensko vychádza z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum, ktoré na Slovensku presadzujú princípy zodpovedného podnikania. V prvom roku sa z neho prerozdelí na vybrané projekty mimovládok 50-tisíc Eur. Fond finančne podporili Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Heineken Slovensko, Embraco Slovakia, Slovalco a Accenture. „Téma transparentnosti na Slovensku je dôležitá nielen pre veľké firmy, ale aj pre malých a stredných podnikateľov. Preto je fond v nasledujúcich ročníkoch otvorený podpore ďalších firiem, obchodných komôr či združení, ktorým záleží na rozvoji transparentnosti na Slovensku,“ dodáva B. Hlavčáková.

Watchdogové a analytické organizácie sa môžu o podporu svojich projektov uchádzať cez online grantový portál Darca.sk do 19. októbra. Registrované projekty zamerané na inštitucionálny a programový rozvoj, ale aj finančnú udržateľnosť organizácií, bude následne hodnotiť komisia zložená z nezávislých expertov z oblasti žurnalistiky, sociológie, neziskového a podnikateľského sektora. Mená predkladateľov úspešných projektov budú známe 15.novembra.

Nadácia Pontis, donorské firmy a členovia hodnotiacej komisie sa zaviazali, že nebudú žiadnym spôsobom ovplyvňovať činnosť príjemcov grantov súvisiacu s ich poslaním kontroly a obhajoby verejných záujmov. Kompletnú výzvu grantového programu a bližšie informácie o Fonde pre transparentné Slovensko nájdete aj na webe Nadácie Pontis.

************************

Nadácia Pontis      www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a

zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk  .


< Späť