itretisektor | TS: „Týždeň projektov o bezpečnosti na internete“ vstupuje do druhej fázy
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: „Týždeň projektov o bezpečnosti na internete“ vstupuje do druhej fázy

Súťaž v projektovom vyučovaní s názvom „Týždeň projektov o bezpečnosti na internete“ vstupuje do druhej fázy. Svoje projektové zámery do súťaže prihlásilo 74 škôl, pričom celkovo bolo prihlásených 85 projektov. Ak by sa zrealizovali všetky návrhy, o bezpečnosti na internete by sa pútavou formou naučilo 2915 žiakov. Súťaž organizuje Indícia, n.o., v spolupráci s Nadáciou Orange.

Zámerom projektu „Týždeň projektov o bezpečnosti na internete“ je poskytnúť školám možnosť a priestor zahrnúť získavanie zručností pre 21. storočie do vyučovacieho procesu. Prostredníctvom rôznych aktivít chce projekt priblížiť učiteľom i žiakom možnosti projektového vyučovania, a zároveň zvýšiť úroveň vedomostí o potenciálnych rizikách internetu.

Do projektu, ktorý predstavila nezisková organizácia Indícia v spolupráci s Nadáciou Orange, sa prihlásilo spolu 85 projektových zámerov. Podané prihlášky pochádzajú zo 74 škôl v rámci celého Slovenska. Celkovo v nich svoje projektové aktivity ponúkalo realizovať 2915 žiakov.

Prihlásené projektové zámery boli hodnotené podľa viacerých kritérií. V prvom rade museli byť uvedené zámery ucelené a zmysluplné. Ich obsah mal byť zameraný na bezpečnosť na internete a aktivity v rámci nich realizované mali byť nejakým spôsobom prepojené na miestnu komunitu (rodinu, obec, atď.). Hodnotené boli aj inovatívnosť a kreativita.

Napriek prvotnému plánu vybrať maximálne 50, komisia posunula do súťaže spolu až 60 projektov, ktoré budú v rámci tejto iniciatívy realizované. Zoznam vybraných projektov nájdete webstránke Indície. Zoznam obsahuje mená koordinátorov, názvy škôl a predbežný názov projektov. Projekty sú zoradené abecedne podľa názvu obce, v ktorej škola sídli. Projektové týždne v rámci súťaže budú na jednotlivých školách realizované v priebehu októbra a prvej polovici novembra 2012. Zverejnenie výsledkov a ocenenie víťazov je plánované na začiatok decembra 2012.

Koordinátori projektov, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa školenia, sa už najbližší víkend (21.-23.9.2012) stretávajú v Pribyline. Počas školenia sa jednak dozvedia viac o rizikách internetu a vyskúšajú si tvorbu projektových týždňov v rámci workshopov, a zároveň zažijú príjemné chvíle v kruhu inovatívnych učiteľov.

O Indícii

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Nezisková organizácia Indícia vznikla, aby sa mohla naplno venovať aktivitám pre učiteľov, ktoré niekoľko rokov zastrešovala nezisková organizácia P-MAT.

Kontakt pre médiá:

Dana Palacková

Indícia, n.o., Karloveská 32, 841 04 Bratislava

www.indicia.sk

e-mail: dana.palackova@indicia.sk< Späť