itretisektor | TANS: Rozhovor s Marekom Šedivým o ŽIHADLE roku 2012
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TANS: Rozhovor s Marekom Šedivým o ŽIHADLE roku 2012

Tlačová agentúra neziskového sektora (TANS) oslovila Mareka Šedivého, riaditeľa neziskovej organizácie Neziskovky.cz s otázkami ohľadom súťaže ŽIHADLO roka 2012, ktorá sa v tomto roku po prvýkrát otvorila aj pre organizácie a kampane zo Slovenska:


1. TANS:   Súťaž ŽIHADLO roka sa po prvýkrát otvorilo aj pre organizácie a kampane zo Slovenska. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok?

MŠ: "V posledních dvou ročnících jsme dostávaly dotazy ze strany slovenských neziskových organizací, zda by se do soutěže mohly také zapojit. To v té době pravidla soutěže neumožňovala, a proto jsme byli nuceni tyto organizace odmítat. Pro letošní ročník jsme upravili pravidla a poprvé jsme Žihadlo otevřeli také slovenským neziskovým organizacím a s nimi i slovenským reklamním agenturám. Upravená bude samozřejmě i porota, kde bude polovina porotců české a polovina porotců slovenské národnosti.

Zajímavé může být také srovnání českých a slovenských kampaní z hlediska tématu nebo zpracování."

2. TANS:   Akú odozvu má táto možnosť, je záujem zo strany slovenských organizácií nominovať svoje kampane?

MŠ: "Uzávěrka soutěže je 10. 10. V této chvíli máme přes deset českých přihlášek, ze Slovenska paradoxně žádnou… Pravdou ale je, že v této chvíli nelze dělat žádné závěry. Nejvíc přihlášek totiž chodí těsně před uzávěrkou. Uvidíme, co život přinese.

Přitom jsme se obávali, že slovenské neziskovky budou proti českým v přesile, protože se musí prezentovat v kampaních ke 2 %. V Česku tento benefit chybí, proto se dá odhadnout, že mediálních kampaní bude méně."

3. TANS:   Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov – čo by ste poradili neziskovým organizáciám zo Slovenska – na čo by sa mali zamerať, aké kampane sú inšpirujúce a zaujmú verejnosť, ale aj porotu? A naopak, aké kampane sú už „sprofanované“ a nedokážu osloviť?

MŠ: "Osobně si nemyslím, že existuje velký rozdíl mezi hodnocením porotců a veřejnosti. Obecně se dá říci, že negativně jsou vnímané kampaně, které obsahují prvky citového vydírání. Naopak, podle mých zkušeností z minulých pěti ročníků, porotci ocení pozitivně mix určité kontroverznosti a humoru. A podobně bude reagovat i veřejnost."

4. TANS:   Aký význam vidíte pre slovenské neziskové orgánizacie zúčastniť sa súťaže a čo by im mohla výhra priniesť do budúcnosti?

MŠ: "Máme zkušenost z dřívějších ročníků, že výhra v soutěži přináší vítězné neziskové organizaci zvýšenou pozornost médií, následně i partnerů a dárců. Přeci jen jde o jedinečnou soutěž a získání ceny přispívá k větší prestiži. V případě, že kampaň vznikla ve spolupráci neziskovky a reklamní agentury, dojde často k prodloužení této spolupráce. Pro reklamní agenturu je ocenění vnímáno jako prestižní odměna za investovanou práci a čas.

Často si oceněné neziskovky pochvalují zvýšení motivace lidí v organizaci, kteří pracují jako fundraiseři nebo PR pracovníci, ale získání Žihadla je motivací pro všechny zaměstnance."

 Ďakujeme za rozhovor.


Marek Šedivý je ředitelem obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz, která je v České republice nejdéle fungujícím servisním centrem neziskového sektoru. Od roku 2007 pořádají Neziskovky.cz soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu oceňující neziskové organizace, které jsou zadavatelem sociální reklamy v kategoriích tištěná reklama, rádiový a televizní spot nebo internetových kampaň. Od letošního ročníku jde o česko-slovenskou soutěž.

www.neziskovky.cz


< Späť