itretisektor | TS: Karpatská nadácia podporí IT talenty
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Karpatská nadácia podporí IT talenty

Karpatská nadácia otvorila druhý ročník programu podpory vysokoškolských študentov s názvom IT TALENT.

V rámci programu získajú traja študenti informačných technológií a príbuzných odborov štipendium na svoje štúdium v akademickom roku 2012/ 2013. Program ponúka príležitosť študentom tretích a štvrtých ročníkov univerzít a vysokých škôl na východnom Slovensku získať štipendium vo výške 1 000 EUR. Podporení budú traja študenti z východného Slovenska, študujúci informačné technológie a príbuzné odbory celkovou sumou 3 000 EUR.

Program je určený študentom denného štúdia, ktorí venujú svoju pozornosť aj školským či osobným rozvojovým projektom a inej odbornej činnosti v oblasti informačných technológií. Cieľom programu je vytvoriť podmienky pre rozvíjanie talentu pre mladých ambicióznych študentov. Poskytnuté štipendium študentom pomôže pokrývať každodenné výdavky súvisiace so štúdiom, či odbornými projektmi a aktivitami.

Program IT TALENT Karpatská nadácia realizuje v spolupráci so spoločnosťou NESS KDC, s. r. o., ktorá program podporila asignáciou percent z dane z príjmu i darovanými finančnými prostriedkami. „V minulom akademickom roku program podporil troch študentov, ktorí pracovali na zaujímavých úlohách,“ informuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Vyvíjali softvér, ktorý dokáže posúdením použitých slov a slovných spojení odhadnúť aktuálne nálady pisateľa textu, alebo sa venovali sieťovej bezpečnosti vo firemnom prostredí. Sme radi, že aj naša podpora im umožnila venovať svoju pozornosť aj odborným témam, čo je nesporne investícia do ich budúcnosti.“

Všetky informácie o programe sú uverejnené na www.karpatskanadacia.sk   v sekcii Programy - Štipendiá.

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 12. októbra 2012.

Bližšie informácie Vám poskytne:

PhDr. Laura Dittel, riaditeľka

Tel: 055/622 11 52,

e-mail: info@karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 1, 5 milióna EUR. Poslaním nadácie je finančná podpora, poradenstvo a technická pomoc pre aktívnych ľudí a organizácie v tomto regióne, ktorým záleží na tom, aby sa tu žilo lepšie. Karpatská nadácia sa aktívne venuje téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

Ness Košice Development Center (NESS KDC, s. r. o.), otvorené v polovici roka 2005, sa zameriava na poradenstvo, výskum, vývoj a súvisiace služby v oblasti inžinierstva softvérových produktov s cieľom zlepšiť ich efektivitu a kvalitu, zrýchliť prístup na trh a akcelerovať inovácie. Zákaznícke portfólio tvoria prevažne zákazníci zo západnej Európy a zámoria, ktorým sú služby v oblasti vývoja, testovania ako aj podpory rozsiahlych aplikácií poskytované prostredníctvom unikátneho "Ness Managed Labs" modelu. NESS KDC je jedným z významných zamestnávateľov pre Košice i celý východoslovenský región.


< Späť