itretisektor | TS: Karpatská vandrovka 2012

TS: Karpatská vandrovka 2012

V sobotu 22. septembra 2012 sa po tretíkrát konala Karpatská vandrovka, darcovský turistický pochod pre lepšie východné Slovensko. Z tretieho ročníka pribudlo do Fondu Karpatskej vandrovky symbolických 3 030 EUR.

Trasa Karpatskej vandrovky má 50 kilometrov a vedie z Kúpeľov Štós na Horný Bankov pri Košiciach vo Volovských vrchoch po hrebeni západných Karpát. Tento rok prešlo trasu vandrovky 30 vytrvalcov. Majú za sebou jedinečný športový zážitok a dobrodružstvo prekonania náročného pochodu so svojimi kamarátmi v zachovanej prírode čarovných Karpát.

Karpatská vandrovka je prvý darcovský pochod na Slovensku: každý účastník vandrovky daruje alebo inak získa sumu 100 EUR do Fondu Karpatskej vandrovky. Všetky darované prostriedky budú použité na podporu verejne prospešných a užitočných projektov zameraných na zlepšenie života na východnom Slovensku. Vandrovka víta každého športovca – amatéra, nadšenca pre prírodu, no aj každého človeka so zmyslom pre dobrodružstvo, ktorý chce otestovať svoju výdrž a sily a rád podporí rozvoj východného Slovenska.

Karpatská nadácia hľadá rôzne spôsoby, ako získavať financie na podporu dobrých vecí na východnom Slovensku. Karpatská vandrovka je určená hlavne pre tých, ktorých oslovuje fyzická výzva, tímové dobrodružstvo aj želanie podporiť pozitívne zmeny v našom regióne“, hovorí Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Tento rok sa na vandrovke zúčastnilo o 20 vandrovníkov viac ako minulý rok. Veríme, že počet bude len rásť a tým sa zvýši aj počet projektov, ktoré môžeme z týchto darov podporiť.

O tom, ktoré projekty podporu získajú, rozhodnú samotní darcovia do konca decembra 2012. Fond Karpatskej vandrovky prijíma dary v akejkoľvek výške aj počas celého roka. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch Karpatskej vandrovky Fond prerozdelil 2 600 EUR na podporu 4 projektov.

Ďalšie informácie Vám poskytne Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, 055 622 1152 alebo 0902 308 131, laura.dittel@karpatskanadacia.sk .

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 17 rokov. Nadácia od roku 1995 podporila stovky projektov sumou viac ako 1,5 milióna EUR. Poslaním nadácie je finančná podpora, poradenstvo a technická pomoc pre aktívnych ľudí a organizácie v tomto regióne, ktorým záleží na tom, aby sa tu žilo lepšie. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem.


< Späť