itretisektor | TS: Začal sa Medzinárodný týždeň nepočujúcich

TS: Začal sa Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Nadácia Pontis si pripomína Medzinárodný týždeň nepočujúcich, ktorí oslavujú nepočujúci na celom svete. Chce ním pripomenúť najmä komunikačné a spoločenské bariéry, ktoré medzi ľuďmi stále existujú. Napriek tomu sa nepočujúci dokážu plne integrovať do bežného života.

Niektorí ľudia sa bez sluchu narodia, iní stratia sluch postupne alebo až v dospelosti. Spoločenské bariéry medzi ľuďmi však stále existujú. Málokto si uvedomuje, že pre nepočujúcich je slovenčina niečo ako cudzí jazyk. Svet vnímajú očami a hovoria rukami. „Preto môžu mať niektorí problémy pri čítaní s porozumením alebo s pochopením humoru, ktorý má skrytú pointu,“ vysvetľuje Mirka Šáchová z Nadácie Pontis. Platí to aj pri výbere filmov. Nepočujúci si radšej vyberú akčné filmy plné deja, ako psychologické, v ktorých je veľa dialógov.

Mnohých nepočujúcich dokonca stretnete na diskotéke alebo na párty s elektronickou hudbou. „Nie je to nič nezvyčajné. Niektorí dokážu vnímať hlboké tóny. Ak hudba hrá naozaj nahlas, dokážu telom vnímať vibrácie. Mnohí nepočujúci dokonca výborne tancujú,“ vysvetľuje Robert Šarina, jeden z najlepších tlmočníkov posunkového jazyka na Slovensku. V Bratislave dokonca pôsobí vynikajúci nepočujúci tanečník salsy Andrej Krížik.

Na Slovensku tvoria nepočujúci asi jedno percento obyvateľstva. Ani tento hendikep im však nebráni v tom, aby mohli žiť plnohodnotný život. „Hoci mnohí z nich dokážu vykonávať rôzne profesie, pri hľadaní práce stále čelia predsudkom. Aj preto ich Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporuje pri zakladaní si vlastného podnikania prostredníctvom progamu Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie,“ dodáva M. Šáchová. Nepočujúci paraglista Jozef Markovič z Považskej Bystrice vystriedal veľa povolaní, kým si založil dielňu na šitie padákov. Petra Kavalcová sa v Trnave venuje grafickému dizajnu. Katarína Majeríková si v Banskej Bystrici otvorila kozmetický salón a nepočujúca Lucia Škultétyová v Prievidzi prvú kaviareň u Šálky, kde obsluhujú nepočujúce barmanky. Pavol Šarina si vo Veľkom Krtíši založil bufet, v ktorom predáva ten najlepší kebab v okolí a v ktorom tiež obsluhujú nepočujúci. Už tento rok budú podporení ďalší z nich, aby si mohli rozbehnúť vlastný biznis v tom, čom sú dobrí. Nadácia Pontis už budúci týždeň spúšťa redizajn stránky www.nepocujucipodnikatelia.sk  , ktorý ponúkne produkty a služby nepočujúcich podnikateľov.

Nadácia Pontis aj tento rok organizuje vďaka Nadačnému fondu Telekom trojdňové bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia na východnom, strednom i západnom Slovensku. Kurzy sú určené začiatočníkom, ktorým ovládanie posunkového jazyka uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi v rodine, v škole, či v práci. Na kurzoch sa s Róbertom Šarinom naučia základy posunkového jazyka, osvoja si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozvedia sa viac informácií o tejto komunite. Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť do 15. októbra. Prihlášky s motivačným listom, ako aj ďalšie informácie o kurze nájdu aj na webovej stránke Nadácie Pontis.

Termíny a miesta konania kurzov

  • 25. – 28. október, Nový Smokovec
  1. 8. – 11. november, Košice
  • 15. – 18. november, Trenčianske Teplice

Nepočujúci sa stretávajú s rôznymi komunikačnými bariéry. Či už ide o návštevy divadiel, sledovanie televízie, sklenené prepážky v inštitúciách, neoznačenie zastávok a mnoho ďalších. V kontakte so sluchovo postihnutými sú určité pravidlá komunikácie.

Vedeli ste, že?

•    S nepočujúcim hovorte vždy pomaly a plynule.

•    Snažte sa zreteľne artikulovať a dostatočne otvárajte ústa, aby vám nepočujúci mohol odzerať z pier.

•    Pri komunikácií s nepočujúcim nezvyšujete hlas ani nekričte. Nebude vás počuť, len mu to sťaží odzeranie z pier.

•    Zabezpečte dobré osvetlenie v priestore – svetlo vám nesmie svietiť spoza chrbta. Keď budete v tieni, nepočujúci nebude dobre vidieť vaše ústa. Najlepšie je osvetlenie zhora alebo zboku.

•    Udržiavajte s nepočujúcim neustále očný kontakt.

•    Dajte pozor, aby nič nebránilo nepočujúcemu odzerať vám z pier (ruka pred ústami, cigareta, žuvačka alebo jedlo v ústach)

•    Počas rozhovoru nehýbte zbytočne hlavou ani sa neotáčajte.

•    Môžete si pomôcť písaním na papier. Ale píšte len jasné a krátke vety.

•    Pozornosť nepočujúceho môžete upútať jemným dotykom ruky alebo ramena, vyhnite sa dotyku v oblasti chrbta a hlavy. Takisto môžete jeho pozornosť upútať vibráciou (dupnutie na podlahu, klopnutie po stole).

•    Na komunikáciu s nepočujúcim nie sú nevyhnutné posunky, ak sa obe strany chcú dorozumieť.

•    U nepočujúcich sú pozdravy a lúčenia veľmi obradné. Pozdravovanie prebieha pred ostatnými prítomnými očným kontaktom a gestom. Veľmi časté až typické je podanie ruky so symbolickým pobozkaním na obidve líca.

************

Nadácia Pontis www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk  .

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Nepočujúci a podpora komunitných projektov zamestnancov sú hlavné oblasti podpory Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Prostredníctvom grantového programu Hľadáme ďalší zmysel - PRE PODNIKANIE im dáva šancu ukázať, že strata sluchu neznamená aj stratu schopnosti postarať sa o seba a svoju rodinu. Je to jediný grantový program, ktorý neposkytuje len finančnú podporu, ale tiež pripravuje Nepočujúcich na zamestnanie v ich vlastnom posunkovom jazyku a prostredníctvom vzdelávania na kurze Ako začať podnikať. V prípade úspešnej obhajoby podnikateľského zámeru dostane Nepočujúci priamu finančnú podporu zameranú na počiatočný rozvoj podnikania či živnosti. Za obdobie spolupráce s komunitou Nepočujúcich podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis viacero kurzov posunkového jazyka pre verejnosť i medzinárodný kurz posunkového jazyka pre tlmočníkov. Zúčastnilo sa ich viac ako 220 ľudí. Telekom a Nadácia Pontis takto spájajú svet počujúcich a Nepočujúcich. Viac o podpore Nepočujúcich sa môžete dozvedieť aj na webovej stránke Telekomu.< Späť