itretisektor | TS: Ako vybrať školu pre naše dieťa

TS: Ako vybrať školu pre naše dieťa

Nezisková organizácia Indícia pripravila bezplatný cyklus seminárov Ako vybrať školu pre naše dieťa. Prednášky sú určené predovšetkým rodičom detí v predškolskom veku, ale tiež aj rodičom mladších školákov. Cieľom seminárov je poskytnúť rodičom dostatok informácií a argumentov, aby dokázali kriticky posudzovať ponuky jednotlivých škôl a urobiť uvážené rozhodnutie o výbere.

Výber školy pre dieťa je vážne rozhodnutie, ktorým možno veľa ovplyvniť. Od prvého školského dňa bude na dieťa pôsobiť množstvo faktorov. Prístup prvých učiteľov, prostredie prvej triedy, spôsob komunikácie v škole, či už medzi učiteľmi alebo smerom k rodičom, môžu mať zásadný dosah na pocity dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti. Podpora prirodzenej zvedavosti, radosť zo spoznávania, spokojnosť a pozitívne zážitky v školskej komunite, to všetko bude mať vplyv na budúce postoje a ciele každého dieťaťa.

Nezisková organizácia Indícia prináša nový projekt, a to cyklus seminárov Ako vybrať školu pre naše dieťa. Prednášky sú určené rodičom, ktorých čaká neľahké rozhodovanie o výbere školy pre svoje ratolesti. V rámci seminárov ponúknu odborníci z oblasti vzdelávania svoje kvalifikované postrehy a praktické rady, ktoré rodičom pomôžu v rozhodovaní. Našim cieľom je poskytnúť rodičom dostatok informácií a argumentov, aby dokázali kriticky posúdiť ponuky jednotlivých škôl a urobiť uvážené rozhodnutie o výbere.

Prvá séria prednášok sa uskutoční v termínoch 6. a 27 novembra a 11. decembra 2012. Prednášky sú pre rodičov bezplatné a budú sa konať vždy v utorok od 17h do 19h v Hoteli Družba na Botanickej ulici 25 v Bratislave. V priestoroch je zabezpečené aj varovanie detí počas trvania seminárov.

Viac informácií vrátane prihlasovacieho formuláru možno nájsť na webovej stránke http://www.indicia.sk/ako-vybrat-skolu-pre-svoje-dieta/  .

O Indícii

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Nezisková organizácia Indícia vznikla, aby sa mohla naplno venovať aktivitám pre učiteľov, ktoré niekoľko rokov zastrešovala nezisková organizácia P-MAT.

Kontakt pre médiá:

Peter Halák ( peter.halak@indicia.sk )

Indícia, n.o.

Karloveská 32, 841 04 Bratislava

www.indicia.sk< Späť