itretisektor | TS: Soutěž o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2012 zná své vítěze
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Soutěž o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2012 zná své vítěze

Soutěž Žihadlo 2012 o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu, kterou již šest let pořádá obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz, zná své vítěze. Poprvé v historii soutěže byly letos hodnoceny nejen české, ale také slovenské kampaně.

 • Nejlepší televizní reklamou byl vyhlášen spot „Celé Česko čte dětem“ obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem, který vznikl ve spolupráci s TBWA Praha s.r.o. v režii Rollout a v produkci Boogie films.
 • Kampaň „Celé Česko čte dětem“ získala první místo také v kategorii tištěná reklama, na které obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem spolupracovala rovněž s TBWA Praha s.r.o.
 • V kategorii rozhlasových spotů zvítězil spot „Čistá řeka Sázava“, který vytvořila obecně prospěšná společnost Posázaví ve spolupráci s Art Shock, s.r.o.
 • V kategorii internetových projektů porota vybrala kampaň „Rok Jinak 2012“ Nadace Vodafone ČR (agentura Team Red adaptace konceptu Vodafone New Zealand Foundation).
 • Cenu veřejnosti, která byla letos udělena vůbec poprvé, obdržela kampaň „Respekt“ obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder ve spolupráci s Arnold Prague, s.r.o. Kampaň získala v internetovém hlasování veřejnosti 1017 hlasů.

Neziskové organizace a tvůrci kampaní si ocenění převzali během čtvrtečního slavnostního večera v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví ve Strahovském klášteře. Hostům zazpívala operní diva Edita Adlerová v doprovodu kytaristy Miroslava Žáry a hráče na cajón Juraj „Papi“ Garaje. Celým večerem provázeli moderátorka Štěpánka Duchková a ředitel pořadatelské organizace Neziskovky.cz Marek Šedivý.

Rozšíření soutěže Žihadlo do sousedního Slovenska se letos promítlo také do složení poroty. Ta byla složená ze šesti českých a šesti slovenských odborníků na grafiku, marketing, společenskou odpovědnost, média a neziskový sektor. Výsledné hodnocení jednotlivých kampaní bylo velice těsné. O vítězi rozhodoval téměř ve všech případech jediný bod,“ komentoval rozhodování poroty Marek Šedivý, ředitel obecně prospěšné organizace Neziskovky.cz, organizátora soutěže.

Porota letos hodnotila rekordní počet kampaní – nominováno bylo 74 kampaní celkem 42 organizací, což je vůbec nejvyšší počet v celé historii soutěže (například loni podalo přihlášku do soutěže 23 organizací). „Vysvětluji si to celkově větším povědomím o soutěži a její rostoucí prestiží. Zároveň si ale myslím, že velký počet kvalitních kampaní, které letos soutěžily, odráží také schopnost neziskových organizací přizpůsobit se ztíženým finančním podmínkám, v nichž v současné ekonomické krizi fungují. Dobrá komunikace a propagace jsou podmínkou pro to, aby dosáhly na finanční zdroje a mohly dál pokračovat ve své prospěšné práci,“ vysvětluje Šedivý.

"ČSOB je tradičním partnerem soutěže Žihadlo, protože chceme podpořit a motivovat lidi v neziskovém sektoru a ocenit zároveň jejich spolupracovníky z reklamního byznysu, kteří často bez nároku na odměnu pomáhají jejich práci zviditelňovat. Je nám ctí, že jsme před lety pomáhali tento projekt uvést v život a vážíme si toho, že můžeme sledovat, jak roste a rozšiřuje se i za hranice České republiky. Letošní ročník obohatily reklamní kampaně celkem osmi neziskových organizací ze Slovenska. Věřím, že i díky dobré práci organizátorů tento počet v příštím roce dále vzroste a kampaně slovenských neziskovek ještě zvýší už tak velkou konkurenci v soutěži," uvedl Ondřej Škorpil, ředitel kanceláře představenstva ČSOB.

Více přihlášených prací znamenalo také více zajímavých kampaní. Jsem rád, že bylo z čeho vybírat. Moc se mi líbilo zejména využití internetu a interaktivity. Pro neziskový sektor jsou možnosti šíření obsahu virálním způsobem i zapojení sociálních sítí obrovskou příležitostí a soutěž potvrdila, že se jim to daří,“ zhodnotil kvalitu nominovaných kampaní Jan Binar, výkonný ředitel komunikační agentury McCann Erickson.

Již šestým rokem byla hlavním partnerem soutěže ČSOB. Žihadlo 2012 svým vystoupením podpořila mezzosopranistka Edita Adlerová, ceny vítězům věnovaly AVON Cosmetics, Grada Publishing, hamko cz, Marketing&Media, USB Media, Wolters Kluwer ČR a Young Heads. Mediálními partnery letošního ročníku soutěže bylo Rádio Česko a 1. Slovenské neziskové servisné centrum.

Soutěže se mohly zúčastnit české a slovenské neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace), které zviditelnily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období od 1. září 2011. V odborné porotě zasedli vybraní zástupci médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací. Kromě kreativního zpracování porotci hodnotili i celkovou logistiku kampaní, jejich zacílení a dopad.

Pro více informací kontaktujte:

Marek Šedivý

tel.: 603 154 999

email: sedivy@neziskovky.cz

Kompletní výsledky soutěže Žihadlo 2012:

KATEGORIE: TIŠTĚNÁ REKLAMA

Vítěz:

 • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, O.P.S.

kampaň: Celé Česko čte dětem

reklamní agentura: TBWA Praha s.r.o.

Nominovány v této kategorii dále byly:

 • IQ ROMA SERVIS, O.S.

kampaň: Romové pracují a chtějí pracovat

reklamní agentura: Comtech, s.r.o.

 • NADAČNÍ FOND PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

kampaň: No a co?!

reklamní agentura: OgilvyOne

 • HNUTÍ DUHA - PŘÁTELÉ ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA

kampaň: Velká výzva

reklamní agentura: revolt [graphics revolution], Original Concept by Greenpeace/Arc Communications

KATEGORIE: INTERNETOVÝ PROJEKT

Vítěz:

 • NADACE VODAFONE ČR

kampaň: Rok jinak 2012

reklamní agentura: Team Red (adaptace konceptu Vodafone New Zealand Foundation)

Nominovány v této kategorii dále byly:

 • AMNESTY INTERNATIONAL ČR kampaň: Udělej si test IQ

reklamní agentura: Euro RSCG Prague (současně HAVAS Prague)

 • NaZEMI

kampaň: Práce pro děti

reklamní agentura: Saatchi & Saatchi

 • DOMOV SUE RYDER, O.P.S.

kampaň: Respekt

reklamní agentura: Arnold Prague, s. r. o.

 • IQ ROMA SERVIS, O.S.

kampaň: Romové pracují a chtějí pracovat

reklamní agentura: Comtech, s.r.o.

KATEGORIE: ROZHLASOVÝ SPOT

Vítěz:

 • POSÁZAVÍ O.P.S.

kampaň: Čistá řeka Sázava

reklamní agentura: Art Shock, s.r.o.

Nominovány v této kategorii dále byly:

 • NaZEMI

kampaň: Práce pro děti

reklamní agentura: Saatchi & Saatchi

 • NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU

kampaň: Noční běh pro Světlušku

reklamní agentura: Jakub Hereš, David Podhola

KATEGORIE: TELEVIZNÍ SPOT

Vítěz:

 • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, O.P.S.

kampaň: Celé Česko čte dětem

reklamní agentura: TBWA Praha s.r.o. v režii Rollout a v produkci Boogie films

Nominovány v této kategorii dále byly:

 • DOBRÝ ANJEL

kampaň: MODLITBIČKA

reklamní agentura: MADE BY VACULIK

 • SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI (SIMI)

kampaň: Kampaň pro ženy migrantky ohrožené nezaměstnaností

reklamní agentura: Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s režisérem Janem Látalem v produkci DWAgentury

KATEGORIE: CENA VEŘEJNOSTI

Vítěz:

DOMOV SUE RYDER, O.P.S.

kampaň: Respekt

reklamní agentura: Arnold Prague, s. r. o.< Späť