itretisektor | TS: Brandraising v slovenčine
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Brandraising v slovenčine

Mnohé neziskové organizácie čelia výzve: ako presvedčivo ponúknuť hodnotu a získať podporu pre svoju prácu. Navyše mnohé majú málo skúseností s komunikáciou a limitované ľudské a finančné zdroje.

Kniha Rozvíjanie značky neziskovej organizácie ponúka čitateľom osvedčený prístup k fundraisingu, ktorý kladie dôraz na marketing, budovanie značky a komunikáciu. Odkrýva dôležitosť integrovaného marketingového a fundraisingového plánu, založených na prijatí jasnej misie a relevantnej stratégie. Je detailnou a praktickou príručkou na budovanie rozoznateľnej a zmysluplnej značky, a rozvinutie komplexnej, viacúrovňovej komunikačnej stratégie.

Túto výbornú publikáciu používame vo Voices ako základnú literatúru pre naše semináre o značke už od jej vydania v roku 2009. Jej autorkou je Sarah Durham, odborníčka na komunikáciu neziskových organizácií. V roku 1994 založila spoločnosť Big Duck, ktorá pomáha neziskovým organizáciam v oblasti získavania prostriedkov, komunikácie a efektívneho využívania sociálnych médií.

Slovenský preklad knihy pripravila Janka Vlašičová, odbornými konzultantmi boli Tomáš Hrivnák a Ivan Ježík. Jazykovú korektúru robila Andrea Kellö Žačoková, zalomenie a grafickú úpravu Mária Čorejová.

Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda vám publikáciu ponúkame bezplatne. Získať ju môžete troma spôsobmi:

 • Účasťou na podujatí Kreatívne ráno s Ivanom Ježíkom a Tomášom Hrivnákom, ktoré bude v utorok 27. novembra o 8:30 v KC Dunaj v Bratislave. Knihu tam dostane každý záujemca. Súčasťou podujatia je aj workshop o osobnosti a príbehu značky a jej rozvíjaní na základe archetypov: Je vaša značka hrdina, milenec alebo kúzelník? Viac informácií o akcii nájdete na www.kreativnerano.sk.
 • Zaslaním záväznej objednávky najneskôr do pondelka 3. decembra. Ak napíšete vašu presnú adresu na voices@voices.sk  a uvediete ako predmet správy: kniha, zašleme vám za poplatok 3EUR jeden kus na dobierku. Knihy budú zasielané začiatkom decembra.
 • Osobnou návštevou tímu Voices v utorok 4. decembra v čase 9:00 - 15:00 v PDCS na Štúrovej 13 na 3. poschodí v Bratislave.< Späť