itretisektor | TS: Obce ušetria vysoké účty za energie cez program Eko-obec
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Obce ušetria vysoké účty za energie cez program Eko-obec

Samosprávy trápi nedostatok peňazí. Chýbajúce investície do škôl, obecných úradov či kultúrnych domov spôsobujú, že budovy sa nachádzajú v zlom technickom stave a pre obce sú energeticky náročné. Grantový program Eko-obec Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis podporil 12 slovenských obcí a miest v okolí elektrární sumou 100-tisíc eur. Tá bude slúžiť na projekty, ktoré súvisia so znižovaním spotreby energií a s využívaním alternatívnych zdrojov energie, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu.

Výdavky samospráv na energie každý rok rastú. Nezateplené budovy škôl, obecných úradov či kultúrnych domov môžu pre obec znamenať problém. Tento stav spôsobuje vyššie úniky tepla a tým aj vyššiu spotrebu energie. Záťažou pre obecné rozpočty sú často aj technicky zastarané verejné osvetlenia, ktoré spôsobujú rast nákladov na prevádzku a údržbu.

Vo frekventovanom podchode pod železničnou traťou v Liptovskom Hrádku bude nové osvetlenie. Staré a nefunkčné svietidlá nahradia nové úsporné žiarovky, čím dôjde k úspore elektrickej energie a zvýšeniu bezpečnosti chodcov,“ hovorí Mária Hrčková z Nadácie Pontis.

Náklady na vykurovanie a ohrev vody v Materskej škole vo Vojanoch patria medzi najvyššie v obci. Aj preto na jej streche už čoskoro pribudnú slnečné kolektory, vďaka ktorým obec ušetrí. Veriaci v Novákoch budú mať v rímskokatolíckom kostole opäť o čosi teplejšie. Po tom, čo si svojpomocne vymenili okná a dvere, v kostole pribudne aj podlahové kúrenie. Rovnomerné vykurovanie navyše zabráni poškodzovaniu kultúrnej pamiatky a sakrálnych predmetov v jej interiéri, ktoré najmä v zimných mesiacoch trpeli vlhkosťou.

Zatepľovať sa bude aj kultúrny dom v obci Čifáre a obecný úrad v Malých Vozokanoch, na obecnom úrade v Žlkovciach a v zdravotnom stredisku vo Veľkých Kostoľanoch vymenia okná. Tie pribudnú aj v školách a škôlkach v Prievidzi, v Lehote pod Vtáčnikom a vo Veľkých Kapušanoch. Vo Veľkých a Malých Kozmálovciach sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Naše elektrárne sú rozmiestnené po celom Slovensku. Vďaka tomu sme ľuďom v regiónoch blízko a môžeme poskytovať adresnú podporu aj prostredníctvom programov ako Eko-obec. Som presvedčený, že výsledky jeho zamerania na ekologické vylepšovanie verejných priestorov v obciach uvítajú všetci obyvatelia,“ hovorí Michele Bologna, riaditeľ úseku komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovenských elektrární.

Eko-obec je súčasťou programu Energia pre život, prostredníctvom ktorého Slovenské elektrárne podporujú sociálne zamerané projekty. Energia pre život spadá do komplexného programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu.

Prehľad podporených projektov

Žiadateľ

Názov projektu

Suma

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nováky

Zavedenie podlahového kúrenia v rímskokatolíckom kostole Nováky.

9 000,00 €

Mesto Prievidza

Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný vzdelávací komplex – II, etapa        

9 500,00 €

Obec Čifáre

Výmena okien a dverí a zateplenie budovy kultúrneho domu.

9 200,00 €

Obec Veľké Kozmálovce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

8 100,00 €

Obec Žlkovce

Výmena okien na obecnom úrade.

8 000,00 €

Obec Malé Vozokany

Zateplenie stropov, výmena okien a dverí na obecnom úrade.

8 100,00 €

Obec Vojany

Inštalácia slnečných kolektorov na vykurovanie a ohrev teplej vody v materskej škole.

6 000,00 €

Obec Veľké Kostoľany

Výmena okien v budove Zdravotného a ekologického strediska so súbežným vybudovaním parku pred strediskom.

9 000,00 €

Obec Lehota pod Vtáčnikom

Výmena okien a dverí v materskej škole.

9 500,00 €

Obec Malé Kozmálovce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci.

8 500,00 €

Technické služby Mesta Liptovský Hrádok

Výmena verejného osvetlenia v podchode pod železničnou traťou.

8 500,00 €

Mesto Veľké Kapušany

Výmena okien a dverí v Materskej škole P. O. Hviezdoslava..

6 600,00 €

*****************

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis funguje od roku 2011. V rámci neho spoločnosť podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, podporu mladých talentov v oblasti vedy a techniky, ako aj podporu a resocializáciu marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vypisuje na tieto témy grantové výzvy. Najlepšie predložené projekty, ktoré spoločnosť finančne podporí, vždy vyberá odborná komisia. Darcovská stratégia nadačného fondu je úzko prepojená s konceptom komplexného programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu a je ďalším prostriedkom, ako pokračovať v realizovaní ambiciózneho cieľa Slovenských elektrární byť dobrým občanom Slovenska.< Späť