itretisektor | TS: Vyhodnotenie súťaže: Lienka starým rodičom – deti a starí rodičia píšu knihu
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Vyhodnotenie súťaže: Lienka starým rodičom – deti a starí rodičia píšu knihu

168, Daniel Hevier, Ján Michal Riško, Margaréta Ďurovčíková, Ružica Bjelajac, Veronika Vargová, Socia, Helena Kotr-bancová, Zuzana Mojžišová, Kristína Balogová, Jana Guttenová, Margita Kvočková, Justína Mundierová, Stanislav Štepka, Klaudia Letková, VČELÍ DOM, Monika Kompaníková, Božena Straňáková, Andrea Hrabovská, Veľký Meder, vnučka Nina, Prievidza, Selec, Dolná Tižina, Dudince, Gelnica, Rosina, Ľubotice, Bratislava, 71.

Mená, čísla, názvy, ktoré zdanlivo k sebe vôbec nepatria, avšak spojili sa aby vytvorili celistvú hodnotovú mozaiku. SO-CIA – nadácia na podporu sociálnych zmien v partnerstve s občianskym združením VČELÍ DOM vyhlásili literárnu súťaž Lienka starým rodičom – deti a starí rodičia píšu knihu, s cieľom nabudiť dialóg medzi deťmi a starými rodičmi, podporiť citlivosť detí na rodinné vzťahy a väzby, ich záujem o svoj materinský jazyk a zlepšiť štylistické zručnosti, kreativitu a vlastnú tvorbu.

Do súťaže sa zapojilo 71 škôl z celého Slovenska, no hodnotiaca komisia v zložení Daniel Hevier, Zuzana Mojžišová a Monika Kompaníková vyberala víťazov až zo 168 príspevkov od detí a starých rodičov. Príspevky sa niesli na témy „Čo som sa naučil/a od starých rodičov“, „Čo som sa naučil/a od svojich vnúčat“ a v rámci kategórie rozhovory so starými rodičmi sa žiaci stali novinármi vo fiktívnych novinách. Súťažiaci sa zmocnili tematiky z rôznych pohľadov, deti sa napríklad naučili ako sa prevliekajú periny, že sa kôrka z chlebíka nehádže do koša ale môžu ju zjesť zajace, čo je to rýľ, pracovitosť, ohybnosť, rozprávky, básničky, riekanky, ako sa žilo počas vojny, v gulagu, bez elektriny, čo znamená pojem hodnoty, starí rodičia objavili tajomstvá ako čo je to skype, e-mail, facebook, dokonca sa niektorí od svojich vnúčat naučili ovládať bicykel.

Výhercovia Ján Michal Riško, Margaréta Ďurovčíková, Ružica Bjelajac, Veronika Vargová, Helena Kotrbancová, Kristí-na Balogová, Jana Guttenová, Margita Kvočková, Justína Mundierová, Klaudia Letková, Božena Straňáková a Andrea Hrabovská z celého Slovenska získavajú svoje zaslúžené ocenenia na podujatiach v Bratislave a Žiline. Dnes, na bratislavskom podujatí prečítal Stanislav Štepka so svojou vnučkou Ninou víťazné príspevky.

Diela detí a starých rodičov sú krásnymi a prirodzenými dôkazmi o zamyslení sa nad rodinnými vzťahmi a väzbami, preto sa nadácia SOCIA spolu s o.z . VČELÍ DOM rozhodli vydať publikáciu (viacerých príspevkov, nielen tých víťazných), ktorej uvedenie sa pripravuje na január 2013.

O význame súťaže a publikácie sa vyjadrila spisovateľka Zuzana Mojžišová, členka hodnotiacej komisie: „Pred očami sa nám deje čosi zvláštne, akýsi nepomer. Dožívame sa čoraz vyššieho veku, čiže každý z nás má čoraz väčšie vyhliadky pre-žiť kus svojho života ako starena či starec. Súčasne s týmto trendom sa vytráca vnímanie starých ľudí ako ľudí múdrych, skúsených, hodných našej pozornosti (lebo inak sa niť v sieti pretrhne). Rýchlo atrofujú na nepotrebné hrdzavé železo. Už teraz sa podieľame na budúcnosti, kde budeme hrať úlohu starého šrotu. Niekedy je fakt zarážajúce, aké je ľudstvo krátkozraké. Zvyčajne sa krátkozrakosť lieči okuliarmi. Dobre vybrúseným sklom, čo nám zostrí pohľad na svet. Domnievam sa, že táto knižka je takým sklom. Niet v nej starého železa. Je v nej veľa lásky.

Starým rodičom musíme pomáhať, ako len vieme. Sami v nás zanechali kus svojich životov. Žijeme len raz a svoju príle-žitosť si často uvedomíme, až keď ju stratíme. Takže pomôžte starkej umyť riad, starkému vytrhať burinu v záhrade. Alebo sa s nimi aspoň porozprávajte. Oni sa potešia.

Sabina Lipovská, ZŠ Saratovská, Levice

LIENKA STARÝM RODIČOM

organizátori súťaže:

 • SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien

existuje 10 rokov a má dlhoročné skúsenosti so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj sociálnych služieb a podporu znevýhodnených skupín obyvateľov. Nadácia každoročne organizuje kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorej dlhodobé ciele sú upozorňovať na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a scitlivovať spoločnosť v postojoch k starobe. V rámci kampane pravidelne organizu-je verejnú zbierku LIENKA POMOCI, ktorá prostredníctvom grantových výziev podporuje rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre seniorov aby mohli dlhšie zostať vo svoj prirodzenom domácom prostredí.

www.socia.sk

www.lienkapomoci.sk

 • Občianske združenie VČELÍ DOM

Občianske združenie vzniklo v máji 2009 so zámerom podporiť vzájomný dialóg a odstraňovanie bariér v myslení a ko-naní verejnosti v súvislosti s rozširovaním jednotných európskych hraníc.

Od počiatku sa VČELÍ DOM podieľa na medzinárodnom projekte aces - Akadémia stredoeurópskych škôl, ktorý predsta-vuje výrazný príspevok v oblasti vzdelávania mladej generácie k európskej integrácii a budovaniu európskeho občian-stva. V roku 2011 v rámci prieskumu neziskového sektora na Slovensku vydalo združenie publikáciu „Aktívne občianstvo a neziskový sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy“, od roku 2012 podporuje sériu vzdelávacích aktivít pre neziskové organizácie, ktoré iniciovala nezisková organizácia Voices a súťaž Lienka starým rodičom.

www.vcelidom.sk  .

Kontakt: Vilma Vitteková, vittekova@socia.sk, 0911 240 002

Kontakt: Danica Lacová, danica.lacova@vcelidom.sk, 0917 353 489


Súbory:

< Späť