itretisektor | TS: ZKSM má nového patróna

TS: ZKSM má nového patróna

Mládežnícki vedúci zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa stretávajú štyri krát do roka počas Celoslovenskej rady. Tento víkend sa konalo ich prvé tohtoročné stretnutie vo Važci. Vyplynulo z neho niekoľko noviniek a plánov na nasledujúci rok.

Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 50 vedúcich oblastných centier a animátorov z celého Slovenska. Počas sobotného oficiálneho programu bol priestor na predstavenie aktuálnych projektov a dôležité rozhodnutia. Jedným z nich bol výber patróna združenia. „Medzi navrhnutými patrónmi bol aj bl. Ján Pavol II., sv. Filip Neri a sv. apoštol Pavol,“ uviedol Ján Buc, predseda združenia. Vedúci ZKSM sa nakoniec rozhodli pre sv. Pavla. „Tento apoštol bol jedným z prvých evanjelizátorov, ktorí ohlasovali Krista a prinášali Božie kráľovstvo. To je túžbou a víziou aj nášho združenia,“ dodal J. Buc.

V roku 2013 sa chce ZKSM viac priblížiť k svojim členom. „Radi by sme zaviedli členské karty, vďaka ktorým budú môcť čerpať rôzne výhody. Na jeseň plánujeme zrealizovať podujatie, ktoré umožní členom ZKSM bližšie sa spoznať a zároveň predstaviť svoju činnosť širšej verejnosti. Viac o našich projektoch a plánovaných aktivitách budeme priebežne zverejňovať na našej stránke www.zksm.sk a na sociálnych sieťach,“ vysvetlila Lea Hagovská, výkonná riaditeľka ZKSM.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa už viac ako dvadsať rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patrí kampaň Adoptuj si politika a Rok viery so ZKSM, ktorý ponúka sériu metodických materiálov pre vedúcich malých spoločenstiev.

Na Vaše otázky rada odpovie:

Mgr. Mária Janusová
manažérka pre PR a médiá ZKSM
Email: media@zksm.sk
Mob: 421 917 350 162
Tel: 421 53 4466 106
Web: www.zksm.sk

< Späť