itretisektor | TS: Cena Nadácie Orange
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Cena Nadácie Orange

Nadácia Orange bude už po štvrtý raz oceňovať mimovládne organizácie na Slovensku. Nominovať, a uchádzať sa tak o prestížnu Cenu Nadácie Orange, môžu všetky mimovládne organizácie, ktorých práca má dlhodobý prínos k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. Odborná hodnotiaca komisia vyberie z nominovaných dovedna deväť subjektov v troch kategóriách – vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia. Spolu medzi ocenených prerozdelí Nadácia Orange 51 000 eur. Ide o jediné ocenenie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa zameriava na zviditeľňovanie a podporu tretieho sektora a napomáha takto jeho rozvoju.

Cena Nadácie Orange je už štvrtý rok synonymom verejného uznania a podpory, a zároveň príležitosťou pre mimovládne organizácie, ako získať od lídra medzi firemnými nadáciami aj mimoriadne finančné prostriedky na svoje projekty. „Našim zámerom je systematicky prispievať k rozvoju filantropie a charity na Slovensku. Cenu Nadácie Orange udeľujeme, lebo považujeme za správne zviditeľniť tých, ktorí svoj čas a energiu venujú na to, aby bol svet okolo nás lepší. A to je aj poslaním nadácie,“ vyjadrila svoj pohľad na toto jedinečné ocenenie Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange a dodala: „Spolu s ocenením udeľujeme aj finančnú odmenu, ktorej cieľom je pomôcť týmto organizáciám napredovať a rozšíriť im priestor na nové prínosné aktivity.

Možnosť získať prestížnu Cenu Nadácie Orange čaká na laureátov v troch kategóriách, ktorými sú vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia. Pre víťazné mimovládne organizácie je pripravená finančná odmena vo výške 10 000 eur, za druhé a tretie miesto získajú podporu v hodnote 5 000 eur a 2 000 eur. Nadácia Orange tak prerozdelí až 51 000 eur.

Vo štvrtom ročníku Ceny Nadácie Orange sa o ocenenie môžu uchádzať mimovládne organizácie s ukončenými aj aktuálne prebiehajúcimi projektmi. Šancu majú všetky subjekty, ktoré dlhodobo realizujú verejnoprospešné aktivity. Podmienkou je, že sa minimálne tri roky venujú podpore v určených oblastiach, ktoré sú zhodné s programovými prioritami aktivít Nadácie Orange.

Mimovládna organizácia sa môže nominovať sama prostredníctvom vyplneného nominačného formulára alebo ju na prestížne ocenenie nominuje s jej súhlasom iný subjekt. Bližšie informácie o Cene Nadácie Orange a popis nominačného procesu sú k dispozícii na www.nadaciaorange.sk  . Uzávierka prijímania nominácií je 20. marca 2013. Laureáti ocenenia budú vyhlásení 25. apríla 2013 na slávnostnom galavečere v Bratislave.

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri hlavné oblasti – sociálna integrácia znevýhodnených skupín, vzdelávanie a regionálny rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zriaďovateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

Ďalšie informácie:

Peter Tóth

Corporate Affairs Manager

tel. 421 (2) 5851-4818, 421 (905) 014 818

e-mail: peter.toth@orange.sk

Alexandra Piskunová

Media Relations Coordinator

tel. 421 (2) 5851 4899, 421 (905) 014 899

e-mail: alexandra.piskunova@orange.sk< Späť