itretisektor | TS: k novele zákona o sociálnych službách - stanovisko APSS SR
 • Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

  Môže sa žiak oslobodený od predmetu telesná výchova zúčastniť lyžiarskeho kurzu? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: k novele zákona o sociálnych službách - stanovisko APSS SR

APSS SR vydáva tlačovú správu ku schváleniu novely zákona o sociálnych službách, zákon číslo 413/2012 Z. z. 

Od schválenia Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa trvalo znižuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov. 

Posledná novela zákona o sociálnych službách číslo 413/2012 z 27. novembra 2012, ktorá sa udiala prostredníctvom novely zákona o sociálnom poistení, oddialila až od 1. 1. 2016 povinnosť samosprávy zabezpečiť žiadateľovi sociálnu službu do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Povinnosť umiestniť žiadateľa sa odkladá napriek tomu, že sú u neverejných poskytovateľov voľné miesta. Súčasne zostanú v platnosti poradovníky na umiestňovanie do samosprávnych zariadení.

V praxi to znamená, že sa zníži dostupnosť sociálnych služieb pre občana, hoci počet odkázaných občanov na sociálnu službu neustále rastie. Občan nebude mať nárok na poskytovanie sociálnej služby, hoci samospráve predložil všetky doklady o vlastnom zdravotnom stave a sociálnej situácii vo vlastnej rodine a samospráva uznala v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, že ju potrebuje. 

V praxi to ďalej znamená, že samospráva nemusí prispievať vlastnému občanovi na poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa. Väčšina občanov nebude schopná platiť ceny za služby, ktoré odrážajú náklady na ich zabezpečovanie. Každý občan platil počas aktívneho života dane. V starobe, keď je v núdzi, mu štát prostredníctvom samosprávy neposkytne službu, alebo za ňu musí platiť vo výške nákladov a znova len podporuje štát, lebo je ukrátený na oprávnených nárokoch, na príspevkoch na sociálnu službu. 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike vyjadruje hlboké znepokojenie, že poslanci NR SR prikročili k takejto forme novely zákona o sociálnych službách. Vyjadrujeme presvedčenie, že sa tým zhorší prístup občanov k nedostatkovým sociálnym službám. Pritom problém nedostatkových sociálnych služieb môžu pomáhať riešiť neverejní poskytovatelia, z ktorých väčšina má voľné kapacity na umiestnenie. Tieto miesta zostávajú prázdne, lebo samospráva naďalej nemusí poskytnúť príspevky klientom neverejných zariadení. Občania sú tak stále rozdeľovaní na tých, ktorí dostanú podiel na verejných zdrojoch a na tých, ktorí ho nedostanú musia platiť všetky náklady. Sme presvedčení, že táto novela zákona porušuje právo občanov rovnako sa podieľať na využívaní a čerpaní zdrojov, z ktorých je financovaná samospráva a z ktorých samospráva financuje väčšinu svojich kompetencií, najmä kompetenciu poskytovať a zabezpečovať sociálne služby pre svojich občanov.

Takýto spôsob prijatia novely zákona o sociálnych službách v čase keď pri MPSVR SR pracuje komisia na prípravu legislatívnych zmien považujeme za veľmi nešťastné riešenie. Deklarujeme naše odhodlanie domáhať sa zrušenia týchto ustanovení. 

Predsedníctvo APSS SR schválilo text tlačovej správy na svojom zasadaní 15.1.2013


< Späť